Zëvendës Ministër i Mbrojtjes

Bashkim Hasani

Bashkim Hasani është lindur më 28 nëntor, 1980 në fsh. Pirok, Tetovë.

Arsimin fillor dhe të mesëm e ka mbaruar në Gostivar.

Ka diplomuar në Fakultetin e Edukimit Fizik, Sportit dhe Shëndetit në Universitetin “Shën Cirili dhe Metodi” në Shkup.

Ai ka filluar karrierën e tij profesionale në vitin 2002 si profesor i edukimit fizik, sportit dhe shëndetit, një angazhim që e kreu deri në vitin 2008.

Në periudhën nga viti 2008 – 2013 ishte drejtor i Institucionit Kombëtar “Qendra për Kulturë – ASNOM” – Gostivar.

Nga viti 2013 deri në vitin 2019 mban pozitën e shefit të Sektorit për Mbështetje të Kryetarit të Komunës së Gostivarit.

Në periudhën nga viti 2019 deri në 2020, ka qenë Zëvendës Drejtor i Drejtorisë së Policisë Financiare.

Nga Shtatori i vitit 2020, ai kryen detyrën Zëvendës Ministër i Mbrojtjes.

Flet gjuhën shqipe, maqedonisht dhe anglisht.

Kontakt:
tel: 02/328 20 22
e-mail: bashkim.hasani@mod.gov.mk

Lista anketuese e zëvendësministrit të Mbrojtjes së Republikës e Maqedonisë së Veriut, Bashkim Hasani  – link

Skip to content