Personi përgjegjës për integritet, pranim të dhuratave dhe konflikt interesash

Personi përgjegjës për integritet, pranim të dhuratave dhe konflikt interesash

Fati Shaban

Sipas Dekretit për mënyrën e disponimit me dhuratat e pranuara, mënyrën e menaxhimit të evidencës të dhuratave të pranuara dhe çështje të tjera që lidhen me dhuratat e pranuara, si dhe Vendimin e Ministrit të Mbrojtjes nr. 02-1 / 54 nga 02.09.2019, nevojitet që informacionet për evidentimin e dhuratave të pranuara të dorëzohen tek Fati Shaban – Këshilltar në Njësinë e Protokollit në Sektorin për Komunikim, Analitikë dhe Mbështetje Operative.

e-mail:  fati.saban@mod.gov.mk
Tel.:      02/328- 25-83

Formularë për pranimin e dhuratave.doc

Dekreti për mënyrën e disponimit me dhuratat e pranuara, mënyrën e menaxhimit të evidencës të dhuratave të pranuara dhe çështje të tjera në lidhje me pranimin e dhuratave.pdf

Skip to content