THIRJA ËSHTË PA PAGESË DHE ANONIME
0800-50030

Të nderuar qytetarë, Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë ka hapur linjën telefonike anonime pa pagesë dhe paraqitjen elektronike të ryshfetit dhe korrupsionit në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Armatën e Republikës së Maqedonisë.

Anonimiteti dhe diskrecioni për shfrytëzuesit është një kusht i rëndësishëm për të inkurajuar qytetarët që të na bashkohen në luftën kundër korrupsionit.

Për këtë qëllim është caktuar një person i cili do të mund të kontaktohet nëpërmjet numrit telefonik pa pagesë 0800-50030, apo të lihet mesazh zanor në të njëjtin numër telefonik.

Gjithashtu, qytetarët do të mund të paraqesin në mënyrë anonime, në formë elektronike, nëpërmjet faqes së internetit të Ministrisë së Mbrojtjes morm.gov.mk apo duke dërguar e-mail në adresën si vijon: prijavikorupcija@morm.gov.mk

Qëllimi i projektit „Paraqit Korrupsion“ është ndalimi dhe parandalimi i rreziqeve nga korrupsioni, si një sistem për parandalim efikas në luftën kundër korrupsionit.

FORMULAR PËR PARAQITJE TË KORRUPSIONIT


    Skip to content