Ministria e mbrojtjes është e angazhuar për zgjidhjen e statusit të ushtarëve profesionistë mbi 45 vjeç – një apel për të përzgjedhurit e qytetarëve në Kuvend, menjëherë pas zgjedhjeve për të miratuar Ligjin për Shërbimin dhe për të siguruar pagesën e shkëputjes për këtë kategori ushtarësh

“Ministria e Mbrojtjes, si kurrë më parë, po zgjidh çështjen e ushtarëve profesionistë mbi 45 vjeç në mënyrë që të gjejë një zgjidhje sistemike për ekzistencën e tyre. Për ushtarët profesionistë që shprehin pakënaqësinë që janë ende në ministri, dhe nuk janë të vendosur në institucione, dua t’ju informoj se pikërisht para shpalljes së zgjedhjeve kemi marrë të gjitha pëlqimet për t’i zgjidhur ato në institucione të tjera, por për shkak të ligjshmërisë kufizimet në periudhën zgjedhore “Rivendosja do të mbetet pas zgjedhjeve,” tha sekretari i shtetit i Ministrisë së Mbrojtjes Dragan Nikoliç.
Nikoliç kujtoi zgjidhjen e re në Ligjin për Shërbimin, i cili është bllokuar në Kuvend për 5 muaj – që ushtarët profesionistë të marrin pagesën e ndarjes prej 1.000 euro për çdo vit të kaluar në Armatë, që është një shumë prej 20,000 deri në 25,000 euro dhe një mundësi e re për ta. Ai apeloi që ligji të miratohet menjëherë pas zgjedhjeve.
“Ndërsa ushtarët profesionistë ndihmojnë qytetarët në të gjitha situatat, siç tregohet nga zjarret e vazhdueshme në të gjithë vendin, unë edhe një herë u bëj thirrje të përzgjedhurit e qytetarëve, deputetë, që të votojnë së shpejti ndryshimet në Ligjin për Shërbimin në Armatë, i cili do të hapë mundësin e re të shumëpritur për ushtarët profesionistë me një zgjidhje tjetër për të zgjidhur statusin e tyre, dhe kjo është pagesa e shkëputjes në vlerë prej 20,000 deri në 25,000 euro për jetën e tyre të shërbimit në Armatë.
Nikoliç informoi se në 4 vitet e fundit mbi 200 ushtarë profesionistë janë punësuar në institucionet në njësitë e zjarrfikësve në të gjithë Republikën – Shkup, Kërçovë, Valandovo, Negotino, Ohër, më pas në policin gjyqësore në Shkup dhe Shtip, si dhe në policin e burgjeve përmes institucioneve ndëshkimore në të gjithë vendin.Pëlqimi është marrë nga Ministria e Financave dhe janë nënshkruar marrëveshje për transferimin e ushtarëve profesionistë të moshës 45 vjeç në brigadën e zjarrfikësve në Kumanovë dhe Veles, dhe transferimi do të bëhet menjëherë pas zgjedhjeve.

Други вести
Skip to content