Lajme

Informacione nga Ministria

Raporti tremujor i Sektorit të Inspektimit për periudhën tetor – dhjetor 2021

Sipas nenit 166-d të Ligjit për Mbrojtje (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 42/01/05/03, 8/06, 110/08, 51/11, 151/11, 185/11, 215/15 dhe 42/20), Ministria e Mbrojtjes është e obliguar të përgatisë dhe dorëzojë raport tremujor, i cili publikohet në ueb faqen e Ministrisë. Sektori për Inspektim në Mbrojtje në periudhën tetor-dhjetor 2021, nuk ka kryer mbikqyrje inspektuese në përputhje me programin. Në këtë periudhë tremujore, Sektori për Inspektim i Mbrojtjes ka punuar në harmonizimin e rregulloreve në pjesën…

Realizohet Kursi i Standardizimit të NATO-s i cili është një mjet kyç për ndërveprim

Një ekipi trajnues mobil i Zyrës së Standardizimit të NATO-s me 14 dhe 15 dhjetor në Shtëpinë e Armatës realizoi Kursin e Standardizimit të NATO-s për punonjësit e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës. Në hapje të kursit, sekretari shtetëror në Ministri, Dragan Nikoliq, theksoi rëndësinë e standardizimit në mbrojtje, si dhe përkushtimin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës për përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit të standardizimit në mbrojtje. Nikoliq theksoi se me mbështetjen e strukturave standardizuese të NATO-s…

Informacion për shfrytëzimin e hotelit „Shar“ – Kodra e Diellit

Sektori për Shërbime, Turizëm, Parkun e Automomjeteve, Mirëmbajtje dhe Sigurim, njofton të gjithë punonjësit e interesuar në Ministrinë e Mbrojtjes, SHP të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut se sezoni turistik dimëror 2021/2022 në hotelin "Shar", në Kodrën e Diellit fillon nga data 26.12.2021 dhe do të zgjasë deri më 15.04.2022. Të gjithë të interesuarit të cilët dëshirojnë ta shfrytëzojnë këtë kapacitet duhet të paraqesin kërkesë për akomodim, të dorëzuar në SSHTPAMS, Njësia e Shërbimeve dhe Turizmit, Shtëpia…

Bëhet promovimi i 23 oficerëve-nëntogerëve të rinj në Armatë dhe betimi i klasës së 25-të të kadetëve në Akademinë Ushtarake

Sot në një ceremoni ushtarake në kazermën "Goce Dellçev" në Shkup, u promovuan oficerët e rinj të Armatës, nga klasa e 21-të, në gradën nëntoger, ndërsa betimin solemn e dhanë edhe kadetët e rinj të Akademisë Ushtarake "Gjeneral Mihailo Apostollski" nga klasa e 25-të. Në ceremoni morën pjesë presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe komandanti i përgjithshëm i Forcave të Armatosura Stevo Pendarovski, ministrja e Mbrojtjes Radmilla Shekerinska, shefi i Shtabit të Përgjithshëm, gjenerallejnënkolonel Vasko…

Mbahen konsultimet e rregullta me ekipin e SHBA për Transformimit të Mbrojtjes

Nga data 1 deri më 4 nëntor, një ekip nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Transformimin e Mbrojtjes (ISG) vizitoi Ministrinë e Mbrojtjes dhe Shtabin e Përgjithshëm të Armatës, gjatë së cilës u zhvilluan konsultime të rregullta me përfaqësues të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Shtabit të Përgjithshëm me qëllim për të shkëmbyer përvoja dhe qëndrime në lidhje me proceset e mbrojtjes. Gjatë takimeve u diskutuan disa tema që kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe u ndërmorën hapat e mëtejshëm, duke përfshirë drejtimin në karrierë të…

Bashkëpunimi me SHBA – Shtytje shtesë në forcimin e kapaciteteve të menaxhimit me dezinformata

Në koordinim me Zyrën e Bashkëpunimit të Mbrojtjes me SHBA, më 26 dhe 27 tetor 2021, në Qendrën Rajonale për Marrëdhënie me Publikun (QRMP) qëndruan përfaqësues të Ekipit Informativ të Mbështetjes Rajonale nga Komanda e Operacioneve Speciale (Regional Support Information Team) të SHBA-së. Qëllimi i bisedimeve ishte shqyrtimi dhe përcaktimi i mundësive dhe mënyrave për vendosjen e bashkëpunimit ndërmjet QRMP-së dhe Ekipit Rajonal për Mbështetjen e Informacionit të SHBA-së me qëllim të zhvillimit të kapaciteteve…
Skip to content