logo Shtit-za-web-alb

Revista Mburoja është një revistë e ilustruar e botuar nga Ministria e mbrojtjes e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Revista botohet një herë në muaj në 60 faqe me ngjyra, në gjuhën maqedonase dhe shqipe. “Mburoja” filloi të dalë në vitin 2009.
Qëllimi kryesor i revistës është të informojë publikun për aktivitetet dhe arritjet e Armatës, të edukojë mbi temat e mbrojtjes, të prezantojë armë dhe pajisje të reja, të botojë analiza ushtarake nga ekspertë të shquar vendas dhe të huaj, etj. “Mburoja” boton artikuj me përmbajtje të ndryshme që lidhen me mbrojtjen dhe sigurinë. Përmbajtja e revistës është rregulluar sipas temave të artikujve në seksione (Info, Info ushtarake, në vijë të parë, aktivitetet e NATO -s, Globale, Edukimi Ushtarak, Armatimi, Gjatë Historisë Ushtarake, Film, Opsionale dhe të tjera).
Në revistën “Mburoja” mund të shkruajnë edhe kontribuesit e jashtëm të cilët janë kompetentë në temat për të cilat shkruajnë. Pikëpamjet në artikujt nga bashkëpunëtorët e jashtëm nuk janë pikëpamje zyrtare të Ministrisë së mbrojtjes të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Shtit 146 Alb

Kryeredaktor
Dr Janet Ristoska

Redaksia
Umit Rexhepi – redaktor grafik dhe teknik
Kristina Ilievska – gazetare, fotografi
Ksenija Miteva -Koteska – ligjëruese

Adresa e redaksisë
MINISTRIA E MBROJTJES – Revista “SHIELD”
rr “Orce Nikolov nr.116, 1000 Shkup

Kontaktoni:
Telefonat: 02 / 312-82-76
02 / 311-35-27
www.morm.gov.mk

President i Këshillit Botues,
Kolonel Ivan Atanasoski,
Shef i Sektorit për Komunikim, Analizë dhe Mbështetje Operative;

Nënkryetari i Këshillit Botues,
Dr. Toni Petreski,
Shef i Sektorit për Bashkëpunim Civilo-Ushtarak;

Anëtarët e Këshillit Botues:

Lidija Jancovska Hristova, këshilltare speciale për marrëdhënie me publikun;
Sonja Kramarska, Këshilltare Speciale për Marrëdhënie me Publikun;
Afrdita Volina, Shefe e Departamentit të Burimeve Njerëzore;
Nënkolonel Toni Janevski, Shef i Zyrës për Marrëdhënie me Publikun në Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë;
Nënkolonel Liljana Petreska, Zyrtare Morale në Njësinë e Cilësisë së Jetës dhe Moralit në Seksionin e Personelit;
Nënkolonel Violeta Kostadinova, Zëvendës Shefe e Bashkëpunimit Civilo-Ushtarak në Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë (Zëvendës Anëtar);
Biljana Ivanova, Shefe e Departamentit për Botime dhe Prodhim;
Dr. Janet Ristoska, kryeredaktore e “Shield”.

Skip to content