Mbrojtja e kallëzimtarëve

Mbrojtja e kallëzimtarëve

Personi kontaktues:

Mirjana Shterijova – Ndihmës Udhëheqëse e Sektorit për Mbështetje të Ministrit

tel: 02 328 2153

e-mail: ukazuvanje@mod.gov.mk

Skip to content