Leadership

Министер

Славјанка Петровска

Биографија

Заменик министер

Башким Хасани  тел: 02/328 20 22
e-mail: bashkim.hasani@mod.gov.mk

Државен секретар

Драган Николиќ тел: 02/328 20 09
email: drzaven.sekretar@morm.gov.mk

Раководители на сектори во Mинистерството за одбрана

28.12.2021г.

 

 

Име и презиме Контакт телефон Контакт е-маил адреса
Сектор за поддршка на министерот Мирјана Штеријова
– по овластување
328 21 53 mirjana@mod.gov.mk
Сектор за комуникации, аналитика и оперативна поддршка полковник
Иван Атанасоски
– по овластување
328 24 37 ivan.atanasoski@mod.gov.mk
Сектор за внатрешна ревизија Билјана Јовановска
– по овластување
323 91 19 biljana.jovanovska@mod.gov.mk
Сектор за инспекција во одбраната Благица Трошанска
– по овластување
328 39 89 blagica.trosanska@mod.gov.mk
Сектор-служба за воена безбедност и разузнавање полковник
Горан Василевски
324 75 42 goran.vasilevski@mod.gov.mk
Сектор за политика и планирање полковник
Горан Илиоски
328 21 38 goran.ilioski@mod.gov.mk
Сектор за меѓународна соработка потполковник
Билјана Николовска
328 20 80 biljana.nikolovska@mod.gov.mk
Сектор за цивилно-воена соработка со регионални центри за одбрана Тони Петрески 328 25 31 toni.petreski@mod.gov.mk
Сектор за правни работи Арефат Весељи
– по овластување
328 22 18 arefat.veseli@mod.gov.mk
Сектор за човечки ресурси потполковник
Предраг Кочовски
– по овластување
328 25 21 predrag.kocovski@mod.gov.mk
Сектор за финансии Цвета Спасеска
– по овластување
328 22 11 cveta.spaseska@mod.gov.mk
Сектор за логистика Бујар Мустафаи
– по овластување
328 30 21 bujar.mustafai@mod.gov.mk
Сектор за недвижности Билјана Ефтимова
– по овластување
328 25 68 biljanae@mod.gov.mk
Сектор за услуги и туризам, возен парк, одржување и обезбедување Дејан Белевски
– по овластување
328 25 11 dejan.belevski@mod.gov.mk
Сектор К-4 Аленка Ѓорѓиева 328 20 92 alenkag@mod.gov.mk
Сектор за наменско производство Елизабета Чуповска – Ристова 328 37 68 elizabeta.cupovska@mod.gov.mk
Служба за историја – музеј на мировни и безбедносно – одбранбени истражувања полковник
Иван Атанасоски
328 24 37

322 78 35

ivan.atanasoski@mod.gov.mk
Сектор – воено воздухопловен авторитет полковник Валентин Иваноски 328 20 44 valentin.ivanoski@mod.gov.mk
Skip to content