Ministria e Mbrojtjes
Republika e Maqedonisë së Veriut
Orce Nikolov nr. 116 |1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel | +389 2 3282042
Faks |+389 2 3283968
Tatiana Ukajdari
e-mail: kabinetMO@mod.gov.mk

MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN:
e-mail: media@mod.gov.mk

Lidija Jançovska Hristova
tel| +389 2 328 2048
e-mail:lidija.jancovska@mod.gov.mk
Ivan Petrushevski
tel| +389 2 328 2487
e-mail:ivan.petrusevski@mod.gov.mk
Dushko Avramovski
tel| +389 2 328 2487
e-mail:dushko.avramovski@mod.gov.mk

KONTAKT PËR PYETJE QË LIDHEN ME MBROJTJEN:
(Për pranimin në Armatë dhe për politikën e mbrojtjes, bashkëpunimin ndërkombëtar, aspektet ligjore, financat, logjistikën, pasuritë e patundshme, aktivitetet e shërbimit)
Dragan Karullovski
tel | +389 2 328 2539
e-mail: dragan.karulovski@mod.gov.mk
Besim Hasallari
tel | +389 2 328 2535
e-mail: besim.hasalari@mod.gov.mk

Skip to content