Kontakt për pyetje që lidhen me mbrojtjen

KONTAKT PËR PYETJE QË LIDHEN ME MBROJTJEN:
(Për pranimin në Armatë dhe për politikën e mbrojtjes, bashkëpunimin ndërkombëtar, aspektet ligjore, financat, logjistikën, pasuritë e patundshme, aktivitetet e shërbimit)
Dragan Karullovski
tel | +389 2 328 2539
e-mail: dragan.karulovski@mod.gov.mk
Besim Hasallari
tel | +389 2 328 2535
e-mail: besim.hasalari@mod.gov.mk

Skip to content