KFOR

  • Pjesëmarrja e Republikës së Maqedonisë së Veriut në misionin e KFOR-it

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në tetor 2020, miratoi Vendim për të dërguar 44 (2 oficerë shtabi në Komandën e Përgjithshme të KFOR-it në Prishtinë, 1 nënoficer shtabi dhe 1 tog sigurie në Komandën Rajonale të KFOR – Perëndim në Pejë) pjesëtarë të Armatës së Republikës së Maqedonisë sëVeriut për pjesëmarrje në operacionin e NATO-s “KFOR” në Republikën e Kosovës.

Kontingjenti i parë i paqeruajtësve maqedonas në operacionin e NATO-s “KFOR” në Republikën e Kosovës u dërgua më 01.11.2020 (rotacioni: nëntor, 2020-prill, 2021). Kontingjenti do të vendoset brenda kontigjentit italian.

Në rotacionin tjetër (prill, 2021 – shtator, 2021) në operacionin e NATO-s “KFOR” pjesëmarrja do të rritet me 21 ose gjithsej 65 pjesëtarë.

Në korrik 2021, do të dërgohen 115 pjesëtarë shtesë në Brigadën Shumëkombëshe në Lindje (një rotacion 9-mujor) së bashku me Gardën Kombëtare të Vermontit.

  • Mbështetje logjistike për KFOR-in

Duke marrë parasysh përparësitë në fushën e logjistikës jo vetëm në shkallë kombëtare, por edhe më shumë në përputhje me kërkesat dhe nevojat e Aleancës, Qendra e Koordinimit për Mbështetje nga vendi pritës filloi të funksionojë në Prill 2005 si pjesë e Selisë së NATO-s në Shkup, një projekt i zbatuar për herë të parë me një anëtar të Partneritetit për Paqe. Projekti u zbatua fillimisht me sugjerimin e gjeneralit Bliss, i cili ishte komandant i forcës së udhëhequr nga NATO në Shkup në atë kohë. Në fillim, projekti përfshiu 11 oficerë të ARM-së, të cilët përfunduan me sukses trajnimin për detyrimet në lidhje me sigurimin e mbështetjes nga vendi nikoqir. Duke promovuar ekspertizën dhe arritjet e tyre, në vitin 2006 këta oficerë u bënë baza e Qendrës Koordinuese, e cila gradualisht filloi përgatitjet për të marrë detyrën e mbështetjes së KFOR-it.

Në qershor 2007, marrë parasysh rëndësinë e madhe dhe qëllimet e parashikuara, Qendra e Koordinimit u përfshi në formimin e Komandës së Mbështetjes Logjistike në Shtabin e Përgjithshëm të ARM-së. Në këtë mënyrë, përveç pjesëmarrjes në Misionin në Irak, Afganistan, BeH dhe Liban, ARM merr pjesë në një mision për mbështetje të Kosovës.

Deri më tani, më shumë se njëzet oficerë të ARM-së janë trajnuar të punojnë në Qendrën e Koordinimit, e cila është shumë e dobishme për ne për planifikimin dhe mbështetjen e misioneve të ngjashme në të ardhmen e afërt.

Ushtria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ofron mbështetje mjekësore për personelin e forcave të KFOR-it, karburant, si dhe përcjellje dhe mbrojtje të forcave të NATO-s për KFOR-in që tranzitojnë përmes territorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Skip to content