Browsing Category

Информации од министерството

Информација за користење на автокамповите во Охрид и Стар Дојран

Сектор за услуги, туризам, возен парк, одржување и обезбедување ги известува сите заинтересирани вработени во Министерството за одбрана, ГШ на Армијата на Република Северна Македонија дека летната туристичка сезона 2021 година во А.К.…

Реализиран меѓународен онлајн курс за Кризна комуникација во Регионалниот центар за однoси со…

Минувајќи низ една од најголемите глобални кризи во поновата историја предизвикана од пандемијата COVID-19, повторно се наметнува важноста од спроведувањето на ефикасни кризни комуникации за успешноста на целокупниот процес на менаџирање со…

Во Домот на Армијата се реализира обука „Capability Development Framework“

Со цел зголемување на капацитетите на персоналот во целокупниот процес на Планирање, програмирање, буџетирање и извршување, со акцент на анализа на рамката за развој на способности, Секторот за човечки ресурси реализираше обука на тема…

Реализирана обука за примена на мерките за безбедност на класифицираните информации во Центарот за…

Во Центарот за обука „Д-р Џозеф Крузел“ се реализира онлајн обука за примена на Закон за класифицирани информации, односно на мерките за безбедност на класифицираните информации во Министерството за одбрана.На обуката учествуваа…
Skip to content