Решение за избор на лице за упатување на меѓународна должност во странство – Советник за одбранбени прашања при…

Решение за избор на лице за упатување на меѓународна должност во странство - Советник за одбранбени прашања при постојаната мисија на Република Северна Македонија, при ОБСЕ, во Виена, Австрија.pdf

Решение за поништување на Интерен оглас за упатување на должност во странство – Шеф на Одбранбен оддел, во…

Решение за поништување на Интерен оглас за упатување на должност во странство - Шеф на Одбранбен оддел, во Дипломатското претставништво на Република Северна Македонија во НАТО со седиште во Брисел.pdf

Решение за избор на лице за упатување на меѓународна должност во странство – Висок штабен офицер во ОБСЕ, во…

Решение за избор на лице за упатување на меѓународна должност во странство - Висок штабен офицер при постојаната мисија на Република Северна Македонија, при ОБСЕ, со седиште во Виена – Република…

Интерен оглас за упатување на меѓународна должност Штабен офицер во Планирачки тим, во Штабот на НАТО силите за брзо…

Интерен оглас за упатување на меѓународна должност Штабен офицер во Планирачки тим, во Штабот на НАТО силите за брзо распоредување, во Солун, Република Грција бр.04-7808/1 од 27.12.2021 год.pdf

Интерен оглас за упатување на меѓународна должност Штабен офицер (FICO/GBAD/BMD) во Сојузната команда за операции (ACO),…

Интерен оглас за упатување на меѓународна должност Штабен офицер (FICO/GBAD/BMD) во Сојузната команда за операции (ACO), во Сојузничкиот Центар за комбинирани воздухопловни операции во Торехон,…

Интерен оглас за упатување на меѓународна должност академски советник за партнерски курсеви во НАТО колеџот во Рим,…

Интерен оглас за упатување на меѓународна должност академски советник за партнерски курсеви во НАТО колеџот во Рим, република Италија бр.04-7754/1 од 23.12.2021 година.pdf

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на цивилен персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија

Врз основа на член 38 и член 39 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15, 71/16 и…
Skip to content