Интерен оглас за упатување на должност Советник за одбранбени прашања на Република Северна Македонија – Програм…

Интерен оглас за упатување на должност Советник за одбранбени прашања на Република Северна Македонија - Програм менаџер одговорен за транснационални закани во RACVIAC - регионалниот центар за…

Интерен оглас за упатување на должност заменик воен претставник при НАТО во воениот оддел на постојаната делегација на…

Интерен оглас за упатување на должност заменик воен претставник при НАТО во воениот оддел на постојаната делегација на Република Северна Mакедонија при НАТО во Брисел, Кралство Белгија.pdf
Skip to content