Të nderuar qytetar të Republikës së Maqedonisë së Veriut,

Armata është një mundësi e shkëlqyer për secilin prej jush që plotëson kushtet për të qenë pjesë e sistemit të sigurisë të Maqedonisë së Veriut, por edhe për të zhvilluar karierën e tij dhe të ketë mundësi unike të avancojë dituritë, shkathtësitë dhe kapacitetet e tij nëpërmjet programeve dhe trajnimeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe vendet partnere.

Çfarë është ajo që ARSM ofron për ju?

–Mësimin e  gjuhëve të huaja: anglisht, gjermanisht, italisht, greqisht, frëngjisht, në kurse në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe vendet partnere.

– Mundësi për të fituar përvoja të paçmueshme, për të vizituar vende dhe për të zhvilluar njohje dhe miqësi

– Sigurimi i punësimit të përhershëm në institucionet shtetërore për ushtarët profesionistë pas përfundimit të kufirit të maksimal të parashikuar me ligj për shërbim në Armatë si ushtar

– Mundësi për avancim në karrierë

– Mundësi për të punuar në misionet paqeruajtëse ndërkombëtare të NATO-s, BE-së dhe OKB-së, si dhe stërvitje në disa vende partnere, si përfaqësues të Republikës së Maqedonisë së Veriut

– përmirësimi të vazhdueshëm i aftësisë suaj fizike, zhvillim i sportit dhe shpirtit sportiv dhe pjesëmarrje në garat ndërkombëtare të sporteve ushtarake;

– zhvillim profesional, përvetësim të njohurive dhe aftësive të reja

Ushtarë profesionistë

Fotogaleriа

Akademia Ushtarake

Video

Shërbimi vullnetar ushtarak

Broshurë

Skip to content