Biljana Stevkova – Shefe e Njësisë për Trajnime në Sektorin e Burimeve Njerëzore
-koordinatore për mundësi të barabarta në Ministrinë e Mbrojtjes

e-mail: biljana.stevkova@mod.gov.mk

Elena Perchinkova Ivanova – Bashkëpunëtore e Lartë në Njësinë e Planifikimit të Personelit dhe Politikës së Personelit në Sektorin e Burimeve Njerëzore                    заменичка на                -zëvendës-koordinatore për mundësi të barabarta në Ministrinë e Mbrojtjes
e-mail: elena.percinkova@mod.gov.mk

Violeta Kunovska – Shefe e Njësisë për Protokoll dhe Përkthim në Sektorin për Komunikim, Analitikë dhe Mbështetje Operative,
anëtare e grupit ndër-resorë këshilluese dhe konsultative për mundësi të barabarta për gratë dhe burrat në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut

e-mail: violetak@mod.gov.mk

Skip to content