ALTHEA

Kontributi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në operacionin ushtarak të BE-së për menaxhimin e krizave në BeH ALTHEA

 

Republika e Maqedonisë së Veriut riafirmon përkushtimin e saj strategjik për arritjen e anëtarësimit në Bashkimin Evropian përmes përkushtimit të fortë politik për të mbështetur Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë (CFSP) dhe duke deklaruar një kontribut konkret në operacionet civile dhe ushtarake në kuadër të Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes (CSDP) së Unionit.

Pjesëmarrja në operacionin ushtarak të BE-së për menaxhimin e krizave në BeH Althea shënon të parin nga një seri kontributesh konkrete dhe domethënëse që Republika e Maqedonisë së Veriut jep në kuadër të operacioneve civile dhe ushtarake të CSDP-së, dhe në drejtim të forcimit të kapaciteteve. të Unionit.

Marrëveshja me Bashkimin Evropian për të marrë pjesë në Operacionin Althea u nënshkrua më 3 korrik 2006 në Bruksel. Kontributi i parë në operacionin e BE-së, Althea ripohon përparimin nga një vend përfitues i operacionit të parë ushtarak të Bashkimit (Concordia 2003) në një kontribues aktiv në CSDP (Althea 2006).

Kontributi i parë i Republikës së Maqedonisë në një operacion të udhëhequr nga Bashkimi Evropian filloi në korrik të vitit 2006 me shpalljen e një detashmenti helikopterësh të ARM-së, i përbërë nga dy helikopterë Mi-8/17 dhe me staf prej 21 personash.

Në periudhën nga viti 2006 e në vazhdim, gjithsej 292 persona u vendosën në rotacione dhe ambiente të ndryshme: detashment helikopterësh të Forcave Ajrore, ekipe mjekësore, oficerë shtabi dhe këshilltarë ligjorë.

Në përputhje me transformimin e ri të Operacionit “Althea” dhe misionin e ribalancuar, nga dhjetori 2018 kontributi ynë ishte me pjesëmarrjen e një përfaqësuesi, përkatësisht Zëvendës Oficerit Ndërlidhës me Institucionet Përgjegjëse për Zbatimin e Ligjit / J-2

Në maj 2022, kontributi në Operacionin “Althea” në BeH u rrit me një togë këmbësorie (32 persona) të integruar në skuadrën e këmbësorisë së Forcave të Armatosura Turke në Kampin Butmir, Sarajevë.

Kontributi aktual i Republikës së Maqedonisë së Veriut në operacionin e EUFOR-it “Althea” në BeH është me 1 person, Zëvendës Oficer Ndërlidhës me Institucionet Përgjegjëse për Zbatimin e Ligjit, në seksionin J-2 në Komandën e EUFOR-it dhe kontribut me një togë këmbësorie, të integruar në kompania e këmbësorisë e Forcave të Armatosura Turke. Kontributi i përgjithshëm aktual i personelit në Operacionin Althea në BeH është 33 persona.
_____________________________________________________________________________________

Në nëntor 2006, forcuam kontributin tonë në operacionin e Bashkimit në BeH Althea, duke deklaruar një ekip mjekësor prej 10 anëtarësh për mbështetjen mjekësore ROLE 1 në kampin e Butmirit.

Për shkak të rëndësisë së mbështetjes së helikopterëve në përmbushjen e misioneve të operacionit Althea, veçanërisht në periudhën e transformimit aktual të EUFOR-it, u kërkua vazhdimi i misionit të detashmentit të helikopterëve maqedonas, i cili vazhdoi në të njëjtën përbërje në të dytin dhe të tretin rrotacion.

Për më tepër, kontributi për Althea u forcua me deklarimin e një Asistent-juristi ushtarak shtesë – Këshilltar Ligjor në Shtabin e EUFOR-it (më 20 qershor 2007). Kështu, kontributi i përgjithshëm i Republikës së Maqedonisë në operacionin Althea, përfshirë kapacitetin helikopterik dhe mjekësor, ishte i përbërë nga 2 Mi-8/17 dhe personel prej 32 personash.

Lidhur me rotacionin e katërt të detashmentit të helikopterëve (janar-qershor 2008), dhe në bazë të analizave dhe vlerësimeve të kryera më parë, mori një vendim që reflektonte nevojën për tërheqjen e një helikopteri Mi-8/17, për të arritur nivelin e nevojshëm të funksionimit për kontributet e ardhshme. Sipas Vendimit, rotacioni i katërt i detashmentit të helikopterëve në misionin Althea në BeH përbëhej nga një helikopter transportues Mi-8/17 dhe 12 persona si pjesë e detashmentit të helikopterëve.

Më 12 janar 2008, në afërsi të Bllacës së Katllanovës ndodhi një përplasje tragjike e helikopterit ku gjatë kthimit nga misioni i kryer me sukses në BeH humbën jetën 11 pjesëtarë të ARM-së, të cilët ishin pjesë e rotacionit të tretë të detashmentit të helikopterëve.

Në shkurt të vitit 2008, një nënoficer për mjekësi parandaluese është referuar shtesë në Shtabin e EUFOR-it, kështu që kontributi i përgjithshëm i Republikës së Maqedonisë në operacionin Althea ishte një helikopter transportues Mi-8/17 dhe personel prej 24 personash.

Me përfundimin e rotacionit të katërt të detashmentit të helikopterëve në korrik 2008, u mor vendimi për të përfunduar dhe plotësuar kontributin e vet me kapacitetet e helikopterëve në operacionin EUFOR në BeH, Althea, me gjithsej katër rotacione (korrik 2006 – korrik 2008).

Pas tërheqjes së detashmentit të helikopterëve, vendi ynë vazhdoi të kontribuonte me një ekip mjekësor për mbështetjen mjekësore ROLE 1 në kampin e Butmirit të përbërë nga 10 persona, një ndihmës këshilltar ligjor në Komandën e EUFOR-it në BeH dhe një nënoficer për mjekësi parandaluese në Komandën e EUFOR-it, me pjesëmarrje totale prej 12 personash.

Pjesëmarrja vazhdon edhe gjatë viteve 2009, 2010 dhe 2011 me të njëjtin kapacitet.

Sipas strukturës së re të forcave të EUFOR-it në Operacionin Althea, ato janë reduktuar dhe për rrjedhojë është hequr posti i nënoficerit për mjekësi parandaluese që nga janari i vitit 2012.

Kontributi në Operacionin Althea në vitet 2012, 2013 dhe 2014 vazhdon me një pjesëmarrje totale prej 11 personash (10 persona në ekipin mjekësor dhe 1 person ndihmës jurist ushtarak, Këshilltar Ligjor në Komandën e EUFOR-it).

Kontributi në operacionin paqeruajtës Althea me ekipin mjekësor përfundoi më 31 maj 2015, me rikthimin e rotacionit të shtatëmbëdhjetë të ekipit mjekësor.

Më 23 qershor 2015 ka përfunduar rotacioni i 16-të i Ndihmës Këshilltarit Ligjor në Althea, i cili ishte rotacioni i fundit i vendit tonë në këtë pozicion.

Sipas planeve, Republika e Maqedonisë mori vendim që nga maji i vitit 2015 të vazhdojë pjesëmarrjen në operacionin Althea me dy pozita të reja shtabi.

Nga maji 2015 filloi një kontribut i ri me dy pozicione shtabi (një oficer shtabi, këshilltar në seksionin e trajnimit dhe ngritjes së kapaciteteve dhe një nënoficer shtabi, administrator në seksionin e trajnimit, planifikimit dhe koordinimit) dhe vazhdoi deri në përfundim të dhjetorit 2018. Këto dy pozicione, sipas transformimit të ri të EUFOR-it, janë shuar.

Në përputhje me transformimin e ri të Operacionit “Althea” dhe misionin e ribalancuar, nga dhjetori 2018 kontributi ynë ishte me pjesëmarrjen e një përfaqësuesi, përkatësisht Zëvendës Oficerit Ndërlidhës me Institucionet Përgjegjëse për Zbatimin e Ligjit / J-2

Në maj 2022, kontributi në Operacionin “Althea” në BeH u rrit me një togë këmbësorie (32 persona) të integruar në skuadrën e këmbësorisë së Forcave të Armatosura Turke në Kampin Butmir, Sarajevë.

Kontributi aktual i Republikës së Maqedonisë së Veriut në operacionin e EUFOR-it “Althea” në BeH është me 1 person, Zëvendës Oficer Ndërlidhës me Institucionet Përgjegjëse për Zbatimin e Ligjit, në seksionin J-2 në Komandën e EUFOR-it dhe kontribut me një togë këmbësorie, të integruar në kompania e këmbësorisë e Forcave të Armatosura Turke. Kontributi i përgjithshëm aktual i personelit në Operacionin Althea në BeH është 33 persona.

Kontributi në Operacionin Althea është konfirmim i përkushtimit të fuqishëm të Republikës së Maqedonisë së Veriut për një kontribut të fuqishëm në Politikën e Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes (CSDP) dhe Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe Sigurisë (CFSP) të Unionit, si dhe një konfirmim i përpjekjeve të përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian.

Skip to content