#

Информација

Брзи линкови

1Стратешки документи на Министерството за одбранаСтратешки документи
2Буџет на Министерството за одбрана (по години)Буџет на Министерството за одбрана
3Усвоени извештаи за реализација на БуџетотУсвоени извештаи за реализација на Буџетот
4Ревизорски извештаиРевизорски извештаи
5План за јавни набавки (по години)Јавни набавки (сеопфатна информација)
6Внатрешна организација (надлежности на Министерството и организациските единици)Внатрешна организација – надлежности на Министерството и организациските единици
7Органограм на Министерството за одбранаОрганограм на Министерството за одбрана
8Правилник за систематизација на работни местакласифицирана информација
9Список на лица вработени во Министерството (раководители на Сектори)Список на раководители на Сектори и контакт детали
10Законодавство (Устав и закони поврзани со одбраната)Легислатива (сеопфатна информација)
11ОбрасциУслуги – барања и потврди
12ТарифнициУслуги – користење на капацитетите на Армијата
13Листа на информации од јавен карактерСлободен пристап до информации од јавен карактер (сеопфатна информација)
14Контакт – лице задолжено за информации од јавен карактерСлободен пристап до информации од јавен карактер (сеопфатна информација)
15Заштитено внатрешно пријавувањеЗаштита на укажувачи
16Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавувањеМирјана Штеријова – помошник раководител на Секторот за поддршка на министерот
тел: 02 328 2153
e-mail: ukazuvanje@morm.gov.mk
17Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон.Офицери за заштита на лични податоци и контакт
18Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашањаКОНТАКТ ДЕТАЛИ (сеопфатна информација)

 

КОНТАКТ ЗА ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ СО ОДБРАНАТА:

(За прием во Армијата и за одбранбена политика, меѓународна соработка, правни аспекти, финансии, логистика, недвижности, услужни дејности)

Драган Каруловски
тел | +389 2 328 2539
e-mail: dragan.karulovski@mod.gov.mk
Бесим Хасалари
тел | +389 2 328 2535
e-mail: besim.hasalari@mod.gov.mk

19Листа на активни регистри што ги водат министерствата, во зависност од надлежностаЛиста на активни регистри
20БиографииМинистерка

Заменик министер

Државен секретар

Дополнителни информации (анкетни листови, плати, посебни советници, кабинетски службеници)

21Најави за активностиНајави (главна страна)

Најави (вклучувајќи ги и претходните активности)

22Други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информацијатаГлавна страна (линија на транспарентност – сеопфатна информација)
Skip to content