Ја зголемивме ефикасноста и брзината на делување на сите воздухоплови – Армијата обезбеди полнење гориво во хеликоптерите во непосредна близина на критичните точки

Други вести
Skip to content