Барање за издавање на Уверение за регулирана воена обврска се поднесува во Министерство за одбрана – Одделенија за одбрана за регион/град (контакт и локација), односно во местото на живеење каде се води воена евиденција. При поднесување на барањето како доказ на увид се приложува воена книшка (доколку ја има) и документ за лична идентификација (лична карта или патна исправа).

ВАЖНО: Барањето за издавање на Уверение за регулирана воена обврска се поднесува ЛИЧНО!

БАРАЊЕ – Превземи

 

Сектор за услуги, туризам, возен парк, одржување и обезбедување ги известува сите заинтересирани вработени во Министерството за одбрана, ГШ на Армијата на Република Северна Македонија дека летната туристичка сезона 2021 година во А.К. „Васко Карангелески“ Св.Наум, Охрид и А.К.„Дојран“ Стар Дојран започнува од 01.07.2022 година. Барање за сместување во наведените објекти се доставуваат до СУТВПОиО, Одделение за услуги и туризам, Дом на Армијата Скопје. По применото барање, телефонски ќе бидете известени 7 дена пред почетокот на смената.

Смени за сместување во автокамповите се:

Ред. бр. ЗАПОЧНУВАЊЕ НА СМЕНАТА ЗАВРШУВАЊЕ НА СМЕНАТА БРОЈ НА НОЌЕВАЊА
1. 01.07.2022 година 10.07.2022 година 9
2. 11.07.2022 година 20.07.2022 година 9
3. 21.08.2022 година 30.08.2022 година 9
4. 01.08.2022 година 10.08.2022 година 9
5. 11.08.2022 година 20.08.2022 година 9
5. 21.08.2022 година 30.08.2022 година 9

 

Лице за контакт за поднесување на барањата за во А.К. „Васко Карангелески“ Св.Наум е Гоце Дојошевски 070/403-366, а за во А.К.„Дојран“ Стар Дојран е Горан Каракашев 070/384-363 .

Барање – преземи

Ценовик за летна туристичка сезона 2021

Почитувани граѓани,

Доколку сте заинтересирани за користење на услугите на Сидриштето „Билјанини Извори“, Охрид, може детално да се запознаете преку Правилникот за условите и начинот на користење на Сидриштето „Билјанини извори“, Охрид бр. 01-1471/1 од 08.03.2021 година.

Со пополнување на Барањето и негово електронско испраќање на адресата biljaniniizvori@mod.gov.mk во период од 15 март до 1 април, може да пројавите интерес за користење на услугите на Сидриштето.

Со почит,
Министерство за одбрана

Документи:
Правилник за условите и начинот на користење на Сидриштето „Билјанини извори“, Охрид бр. 01-1471/1 од 08.03.2021 година.pdf
Ценовник.pdf
Договор.pdf
Барање.doc

Skip to content