Лице за интегритет, прием на подароци и судир на интереси

Лице за интегритет, прием на подароци и судир на интереси

Фати Шабан

Согласно Уредбата за начинот за располагање со примените подароци, начинот на управување со евиденцијата на примените подароци и други прашања во врска со примените подароци, како и Решенито на министерката за одбрана бр.02-1/54 од 02.09.2019 година, потребно е информациите за евиденција на примените подароците да ги доставувате до Фати Шабан – советник во Одделението за протокол во Секторот за комуникации, аналитика и оперативна поддршка.

e-mail: fati.saban@mod.gov.mk
тел: 02/328- 25-83

Обрасци за прием на подароци.doc

Уредба за начинот за располагање со примени подароци, начинот за управување со евиденцијата на примените подароци и други прашања во врска со примањето на подароци.pdf

Skip to content