Информација за користење на автокамповите во Охрид и Стар Дојран

Сектор за услуги, туризам, возен парк, одржување и обезбедување ги известува сите заинтересирани вработени во Министерството за одбрана, ГШ на Армијата на Република Северна Македонија дека летната туристичка сезона 2021 година во А.К. „Васко Карангелески“ Св.Наум, Охрид и А.К.„Дојран“ Стар Дојран започнува од 10.07.2021 година. Барање за сместување во наведените објекти се доставуваат до СУТВПОиО, Одделение за услуги и туризам, Дом на Армијата Скопје. По применото барање, телефонски ќе бидете известени 7 дена пред почетокот на смената.

Смени за сместување во автокамповите се:

Ред. бр. ЗАПОЧНУВАЊЕ НА СМЕНАТА ЗАВРШУВАЊЕ НА СМЕНАТА БРОЈ НА НОЌЕВАЊА
1. 11.07.2021 година 20.07.2021 година 9
2. 21.07.2021 година 30.07.2021 година 9
3. 01.08.2021 година 10.08.2021 година 9
4. 11.08.2021 година 20.08.2021 година 9
5. 21.08.202 година 30.08.2021 година 9

 

Лице за контакт за поднесување на барањата за во А.К. „Васко Карангелески“ Св.Наум е Весна Пушкоска  Танеска тел.071/339-430, а за во А.К.„Дојран“ Стар Дојран е Гоце Дојошевски 070/403-366.

Барање – преземи

Ценовик за летна туристичка сезона 2021

 

Други вести
Skip to content