Квартален извештај за реализиран инспекциски надзор за периодот април – јуни 2021 година

Секторот за инспекција во одбраната согласно членот 166-г од Законот за одбрана („Сл. Весник на РМ“ бр.42/01; 05/03; 58/06; 110/08; 51/11; 151/11; 185?11; 215?15 и 42/20) има обврска да изготви и достави до министерот за одбрана квартален извештај за објавување на интернет страницата на Министерството за одбрана.
Во овој квартален период, Секторот за инспекција во одбраната извршил увид и проверка над спроведувањето на прописите во четири организациони единици на Министерството за одбрана и шест командни единици на Армијата:
– Сектор за човечки ресурси;
– Сектор за финансии;
– Сектор за логистика;
– Сектор – Служба за воена безбедност и разузнавање;
– Генералштаб на Армијата;
– Команда за операции;
– Воздухопловен ВИНГ;
– 1.пешадиска бригада;
– Команда за обука и доктрини;
– Логистичка база.

Други вести
Skip to content