Закон за служба во Армијата на Република Северна Македонија

Закон за служба во Армијата на Република Северна Македонија – (неофицијален пречистен текст – јануари 2020 година)

Закон за изменување и дополнување на Закон за служба во Армијата на Република Македонија – Службен весник бр. 14 од 20.01.2020 година

Закон за служба во Армијата на Република Македонија (редакциски пречистен текст – јули 2019 година)

Закон за дополнување на Закон за служба во Армијата на Република Македонија – Службен весник бр.101 од 22.05.2019 година

Закон за изменување и дополнување на Закон за служба во Армијата на Република Македонија Службен весник бр. 71 од 11.04.2016 година

Закон за служба во Армијата на Република Македонија (пречистен текст – за внатрешна употреба, февруари 2017 година)

Закон за дополнување на Закон за служба во Армијата на Република Македонија 02.03.2015 година

Закон за дополнување на закон за служба во Армијата на Република Македонија 06.02.2014 година

Закон за служба во Армијата на Републка Македонија (пречистен текст) 11.02.2012 година

Skip to content