Почитувани граѓани на Република Северна Македонија,

Армијата е одлична можност за секој од вас кој ги исполнува условите да биде дел од безбедносниот систем на Северна Македонија, но и да ја развива својата кариера и да има уникатни можности да ги унапредува своите знаења, вештини и капацитети преку програмите и обуките во Република Северна Македонија и во земјите-партнери.

Почитувани граѓани на Република Северна Македонија,

Армијата е одлична можност за секој од вас кој ги исполнува условите да биде дел од безбедносниот систем на Северна Македонија, но и да ја развива својата кариера и да има уникатни можности да ги унапредува своите знаења, вештини и капацитети преку програмите и обуките во Република Северна Македонија и во земјите-партнери.

Што е она што Армијата го нуди за вас?

Cool Timeline

2021
мај 12

– стручно усовршување, стекнување на нови знаења и вештини

мај 12

– можност за напредување во кариерата

мај 12

– изучување на странски јазици: англиски, германски, италијански, грчки, француски јазик, на курсеви во Република Северна Македонија и земјите-партнери

мај 12

– можност за работа во меѓународни мировни мисии на НАТО, на ЕУ и на ООН, како и вежби во повеќе партнерски земји, како претставници на Република Северна Македонија

мај 12

– можност за стекнување на непроценливи искуства, посетување на земји и развој на познанства и пријателства

мај 12

– континуирано подобрување на вашата физичка подготвеност, развој на спортот и спортскиот дух и учество на меѓународни воени спортски натпревари;

мај 12

– обезбедено постојано вработување во државните институции за професионалните војници по завршување на законски предвидената горна граница за служба во Армијата како војник

Професионални војници

Фото галерија

Воена академија

Видео

Доброволно служење на воен рок

Брошури

Skip to content