Дружењето – најголема придобивка „Завршна вешба и студиско патување на студентите на КШО“

druzenjetonajgolemapridobivka

Во периодот од 4 до 10 октомври на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, во рамките на завршување на школувањето со студиите во II циклус за студиската година 2011/12, на редовни стручни студии (специјализација за командни и штабни должности) на ВА, реализирана е комплексна наставна активност – завршна вежба и студиско патување.

Според точно определени процедури и усвоена доктрина за употреба на силите и според предметните содржини во наставниот дел во кој се обработуваат предметите Тактика и Организација на штабови и штабни функции, за завршната штабна вежба со оваа генерација на редовни стручни студии, реализирана е штабна вежба на карта (МАРЕX) на тема: „Сили за задача ‘Север’ во противудар“.

Самите студенти, слушатели на завршната вежба, беа распоредени во претходно формирана оперативна команда (синдикат) во улога на функционални органи во групи од Ј1 до Ј9. Непосредната подготовка, самата работа и процесот на донесување на воена одлука е спроведена по штабен принцип според Упатството за вежби во АРМ. Конкретната работа на студентите-слушатели се оценуваше според одредени критериуми за оценување на вежбите, со цел да се покаже до кој степен се оспособени за извршување на доделената комплексна задача.

…повеќе во печатеното издание

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail