Sistemi i kontrollit manovrues – Sistemet për mbështetjen e vendimmarrjes ushtarake (2)

Link_PMATS_3Sistemi i kontrollit manovër në foton 1 (SKM) është i integruar prej hardverit, softverit, sistemeve të standardizuara e integruara të komandës, personal dhe procedurave. Sistemi i kontrollit manovër është vegël e cila i siguron planifikimet themelore të taktikës së brigadës. E mbështetur nga mjete grafike mbështetëse vendimi përfshin harta digjitale, fotografi ajrore apo satelitore, tre-dimensionale pamje dinamike të betejës dhe analizës së mobilitetit në terren, kontrollon sigurinë e përgatitur hartat e betejës dhe burimet e nevojshme gjatë betejës nga njësia. Gjatë misionit, sistemi siguron përditësimin automatik të lëvizjeve miqësore dhe armiqësore të njësive. Për ta thjeshtëzuar punën e vet, sistemi përdor aplikacionet komerciale zyrtare për gjenerimin e raporteve dhe shfaqjen e imazheve, tabelave dhe grafikonëve. Sistemi i kontrollit manovër (ECM) dhe Komandant i Shtabit të ofron një pasqyrë realiste e betejës taktike. Qëllimi është për të vënë nivel baze aftësie me qëllim që komandanti dhe fuqitë e tij të bëhen të përmotshëm e më jetëgjatë në fushën e betejës. Ky sistem do ta bëjë atë kryesisht përmes sigurimit të planifikimit dhe funksioneve të ekzekutimit si një kapacitet i integruar që më parë nuk ka qenë në dipozicion si një formë e integruar. Sistemi i kontrollit manovrim “Plani menaxher“ mbështet planet për krijimin dhe shpërndarje. Kjo vegël siguron model për krijimin e një plani për ta vërë në shprehje bashkërenditjen e matricës mostër, mbështetjen për menaxhimin e strukturës organizative dhe formacionit të njësisë dhe modele të ndryshme lidhur me planifikimin. Sistemi i kontrollit manovër (SKM) shfrytëzon: Burime të jashtme: – Ofron të dhëna për pjesët e tjera të zonës funksionale të betejës, përdor të dhënat nga baza e të dhënave për të ndarë informacionin; – Siguron informacione për aplikime të tjera për të përgatitur raporte dhe harta. Karta dhe module për shfaqje vizuale të situatës: – Siguron harta prej mjetit që shfrytezon hartat. – I plotëson hartat me aplikacionet e duhura për planifikimin dhe fitimin e fotografis (foto2) – Përmban simbolet per harta FM 25-25A: – Sistemi është i integruar me OPLAN / OPORD dhe raportet matricës. Planifikim: – Ofron pasqyrë tabelare dhe grafike të organizimit të njësisë; – Ofron modifikim të marrëdhënieve të shtabit në aspektin e strukturës organizative dhe formacionit të njësisë; – Ofron një lidhje në Aneksin A të OPORD: – Përfshin aftësinë për të transferuar të dhëna me sistemet e tjera për kontroll të manovruar. Përmes këtij sistemi, komandanti dhe shtabi i tij mund të percjellin informacione në fushëveprimin e tyre, siç janë informacione të lidhura me misionin: mënyra për ndërhyrje, mënyrat e manovrimit, urdhëra paralajmëruese dhe operuese, ndryshime të prioriteteve dhe shërbimin e informacioneve, mbështetje me zjarr, statuti i MTC dhe kërkesa për intervenime ajrore. Sistemi i kontrollit manovër ndihmon komandantin në aplikimin e fuqisë luftarake në kohën dhe vendin e duhur në përgjigje ndaj dinamikës së madhe të betejës, e cila lejon komandanti të ketë fleksibilitet të mjaftueshëm për të vepruar kundër zhvillimit në situata të vështira. SISTEMI MBROJTËS KUNDËRAJROR DHE RAKETOR Sistemi mbrojtës kundër ajror dhe raketor (SPB dheRO) siguron planifikim të përbashket kundër ajror dhe raketor dhe planifikim të personelit. Ky sistem përfaqëson mjet për pasqyrim të situatës në mbrojtjen ajrore në të gjitha nivelet komanduese. Ajo është komponentë e mbrojtjes kundërajrore-raketore me mjete për planifikim operativ të PBO komandantëve të të gjitha niveleve komandore.. Ofron një mjet të përbashkët nga raketat antiajrore-mbrojtëse për planifikimin operativ të ad-komandantëve në të gjitha nivelet e komandës. Siguron planifikimin automatik të PV-aftësisë së mbrojtjes së njësive të dislokuara. Nëpërmjet lidhjeve të ndryshme digjital-sistemet e mbrojtjes antiajrore transmetojnë informacionin në sistemin e komandës së Forcave Tokësore (KSKS). Përveç kësaj, ajo siguron ndërveprim me planifikimin e komponentit ajror të Forcave Ajrore dhe Detare. SISTEMI PËR PËRKRAHJEN E SHËRBIMEVE- LUFTARAKE Sistemi për përkrahjen e shërbimeve luftarake (foto 3) na siguron aftësi për marrjen e vendimeve në aspekt logjistik për përkrahjen e forcave tokësore të SHBA-së në kushte paqësore dhe luftarake. Ajo siguron mjetet nga “Microsoft“ për të shfaqur aftësitë logjistike. Ofron një shfaqje modulare, tabelore dhe grafike në kohë reale, me tendencë që në të ardhmen e afërt të përmbushet gama e plotë e kërkesave logjistike të fushëbetejës. Sistemi mbështet trajnimin, planifikimin e misionit, stërvitjen dhe kryerjen e të gjitha punëve me një mjet në mjedis të paklasifikuara dhe klasifikuar. Në mënyrë operative është e lidhur me ushtri të tjera, me sistem biznesi integrues dhe sistem shumëkombësh logjistik. Siguron analiza për mbështetje të procesit të vendimmarrjes, mjete që lejojnë komandantët për të marrë vendime të kujdesshme të shpejta dhe në mënyrë efektive për kryerjen e misionit. SISTEMI PËR ANALIZA TË GJITHA BURIMEVE Sistemi për analiza të gjitha burimeve- (foto4) mund t’i analizojë të gjitha incidentet dhe të na ndihmojnë në përcaktimin e modelit dhe mënyrat e përdorimit të pajisjeve të improvizuara shpërthyese lidhur me incidentet. Me ndihmën e ketij sistemi, komandantët dhe shtabet e tyre e kanë më lehtë përcaktimin e lokacioneve të sakta që janë tipike për të kryer sulme përmes pajisjeve të improvizuara shpërthyese, në mënyrë që ata do të kenë mundësi të paralajmërojnë ushtarët e tyre për një sulm të tillë. Sigurisht, ky është vetëm një problem prej së cilit ne mund të marrim një zgjidhje. Sistemi (Sassi) është një program për përpunimin e automatizuar dhe analizën e inteligjencës nga të gjitha burimet. Sassi mund të përdoret në një nivel taktik, në mënyrë që shpërndarja e tyre lëviz nga niveli trupor në nivel batalioni. Të dhënat e Inteligjencës nga analiza e sistemit të të gjitha burimeve (Sassi) ju mundëson komandantëve dhe shtabeve të tyre për të identifikuar pikat kyçe për të manovruar dhe gjetur prioritetin e lartë për objektivat e sakta të synimeve të dhënësit të veprimeve kundër tyre. SISTEMI ARTILERIK TAKTIK PËR TË DHËNAT Sistemi artilerik taktik për të dhënat – përdoret për planifikimin e mbështetjes dhe veprimeve sulmuese gjatë gjitha fazave operacionale ushtarake, pa marrë parasysh nëse ajo ka të bëjë me mbështetjen e veprimeve luftarake ofensive ose mbrojtëse. Edhe në këtë rast është e përdorur një teknologji kompjuteri dhe lidhja rrjetore e saj për mbështetje të shtabeve në zgjidhjen e problemeve dhe marrjes së vendimeve ushtarake. Ky sistem është vendosur aktualisht në komponentin aktive të përgjithshme të forcave tokësore amerikane, njësive detare, rreth 90% e trupave të Gardës Kombëtare, dhe njëherit ajo është e instaluar në kuvertën e anijeve për operacione amfibe të marinës amerikane. Ky sistem ofron fleksibilitet të plotë në menaxhimin e armiqësive kundër objektivave të planifikuara dhe me afate kohore. Ofron mbështetje plotësisht të automatizuara për planifikim, koordinim, kontroll dhe ekzekutim mbështetjeje me zjarr dhe efekte. Ai mbështet sistemet e armëve të tilla si mortaja, topa artilerie raketa, mbështetje të ngushta ajrore, helikopterë dhe sisteme mbështetëse zjarri për forcat detare. Sistemi është i përputhur dhe punon me të gjitha sistemet e mbështetjes aktuale amerikane zjarri, dhe sistemet e komandës aleate artilerik dhe sistemeve të kontrollit, të tilla si Mbretëria e Bashkuar “Bates“ gjermane “Adler“ franceze “Atlas“ dhe italisht “Sir“. major Zoran Stojanovski

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail