Edukimi ushtarak

PËRKRHYESIT NË MISIONET NDËRKOMBËTAREПРЕВЕДУВАЧИТЕ ВО МИРОВНИТЕ МИСИИ

PËRKRHYESIT NË MISIONET NDËRKOMBËTARE

NEVOJA PËR PËRKTHYES PËRKTHIMI, APO MË SAKTËSISHT INTERPRETIMI I NJË TEKSTI NGA NJË GJUHË NË GJUHË TJETËR, KËRKON PUNË EKIPORE, BASHKËPUNIM TË NGUSHTË, NIVEL TË LARTË TË BESUESHMËRISË, SI DHE PËRKUSHTIM TË VEÇANTË. KY SHKRIM DO TË SJELL NJË PJESË TË PËRVOJËS SË PËRKTHYESVE NË MISIONET PAQËSORE DHE MISIONET TJERA ME QËLLIM QË TË JEP […]

KOMUNIKIMI SHUMËGJUHËSOR - ROLI I PËRKTHYESVE DHE INTERPRETUESVE NË MISIONET PAQËSOREМУЛТИЈАЗИЧНА КОМУНИКАЦИЈА УЛОГАТА НА ПРЕВЕДУВАЧИТЕ И ТОЛКУВАЧИТЕ ВО МИРОВНИТЕ МИСИИ

KOMUNIKIMI SHUMËGJUHËSOR – ROLI I PËRKTHYESVE DHE INTERPRETUESVE NË MISIONET PAQËSORE

PËRKTHIMI, GJEGJËSISHT INTERPRETIMI I NDONJË TEKSTI NGA NJË GJUHË NË GJUHË TJETËR KËRKON PUNË KOLEKTIVE, BASHKËPUNIM TË NGUSHTË SI DHE NIVEL TË LARTË TË BESIMIT DHE SIDOMOS PËRKUSHTIM TË MADH. PËRMES KËTIJ SHKRIMI DO TË ORVATEMI T’JU PASQYROJMË NJË PJESË TË PËRVOJËS SË PËRKTHYESVE NË MISIONET PAQËSORE DHE MISIONET TJERA, ME QËLLIM QË TË JAPIM […]

TË RINJTË DHE MBROJTJA - NEVOJA PËR EDUKIMМЛАДИТЕ И ОДБРАНАТА - ПОТРЕБАТА ОД ЕДУКАЦИЈА

TË RINJTË DHE MBROJTJA – NEVOJA PËR EDUKIM

Në qendër të vëmendjes të këtij shkrimi është rinia si pjesë integruese e mbrojtjes, formave dhe metodave të angazhimit konkret të saj si dhe kontributit në ndërtimin e sistemit të mbrojtjes. Mund të themi se në periudhën e viteve 1992-2006 pjesa dërmuese e rinisë ishin të përfshirë në forma të organizuara sistematike të edukimit dhe […]

DIZAJN I AZHURNUAR - NDËRTIMI I BLLOQEVE PËR TË ARRITUR MAKSIMUMIN GJATË MËSIMITАЖУРЕН ДИЗАЈН - ГРАДЕЊЕ БЛОКОВИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ МАКСИМУМ ПРИ УЧЕЊЕТО

DIZAJN I AZHURNUAR – NDËRTIMI I BLLOQEVE PËR TË ARRITUR MAKSIMUMIN GJATË MËSIMIT

DIZAJNI PARAQET METOD PËRMES TË CILIT BASHKOHEN FORMA DHE PËRBARJA. SI ART DIZAJNI DEFINOHET NË DISA MËNYRA. MUND TË JETË ART, POR MUND TË JETË EDHE ESTETIKË. DIZAJNI SI EMËRTIM PARAQET VIZATIM, SKICË, APO PLAN TË FORMËS DHE STRUKTURËS SË VEPRËS ARTISITIKE, TË NJË NDËRTIMI, APO TË NJË MAKINE E CILA DUHET TË NDËRTOHET APO […]

(Untitled)

(Untitled)

(Untitled)

(Untitled)

(Untitled)

(Untitled)