Vrojtime

LIDER RAJONAL - POLITIKA E RE E TURQISËЛИДЕР ВО РЕГИОНОТ - НОВАТА ПОЛИТИКА НА ТУРЦИЈА

LIDER RAJONAL – POLITIKA E RE E TURQISË

HISTORIA E HAPËSIRAVE TË BALLKANIT PO PËRSËRITET. VENDET E BALLKANIT, PARA MË SHUMË SE NJË VITI SHËNUAN NJËQIND VJETORIN E LUFTËS SË PARË BALLKANIKE NË TË CILËN POTHUAJSE TË GJITHA VENDET E BALLKANIT MORRËN PJESË NË ÇLIRIMIN E BALLKANIT NGA OKUPIMI SHUMËSHEKULLOR OTOMAN, KUR TURQIA U TËRHOQ NË LINJËN ENOS-MIDIJA. EDHE PSE E MPOSHTUR, EDHE […]

POZITA E PRIFTITNË FORCAT E ARMATOSURA - NEVOJË, ARSYETIM DHE RREGULLIMI LIGJOR СВЕШТЕНИЧКА СЛУЖБА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ - ПОТРЕБА, ОПРАВДАНОСТ И ПРАВНА РЕГУЛИРАНОСТ

POZITA E PRIFTITNË FORCAT E ARMATOSURA – NEVOJË, ARSYETIM DHE RREGULLIMI LIGJOR

TË DHËNAT HISTORIKE PËR FILLIMET E QYTETËRIMIT NJERËZOR SUGJEROJNË NË LIDHJEN E PËRBASHKËT MIDIS RELIGJIONIT DHE USHTRISË. EDHE PSE RELIGJIONI DHE FORCAT E ARMATOSURA (FA) JANË ZHVILLUAR SI DUKURI TË VEÇANTA, LIDHJA MIDIS TYRE NDODH KUR DISA FAZA TË CAKTUARA TË USHTRISË MARRIN ELEMENTE RITUALE Raporti midis ushtrisë dhe e fesë është i qartë nga […]

FORCAT PER OPERACIONE SPECIALE - ROLI, DETYRAT DHE VLERA STRATEGJIKEСИЛИ ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ОПЕРАЦИИ - СТРАТЕГИСКА ВРЕДНОСТ, УЛОГА И ЗАДАЧИ

FORCAT PER OPERACIONE SPECIALE – ROLI, DETYRAT DHE VLERA STRATEGJIKE

Debati rreth asaj se a kanë forcat për operacione speciale vlerë strategjike dhe se cila do të ishte mënyra më e mirë e shfrytëzimit të tyre, gjithmonë ka qenë aktuale. Kjo çështje edhe sot shërben si objekt i mospajtimeve të ndryshme. Në qarqet ushtarake këtij debati i jepet një kahje në aspektin e definimit të […]

REGRES APO PËRPARIM - FAKTORËT EKONOMIK DHE POLITIK KUNDREJT CENIMIT  TË SIGURISË NË BALLKANРЕГРЕС ИЛИ НАПРЕДОК - ЕКОНОМСКИТЕ И ПОЛИТИЧКИТЕ ФАКТОРИ ВО ОДНОС НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ РИЗИЦИ HА БАЛКАНОТ

REGRES APO PËRPARIM – FAKTORËT EKONOMIK DHE POLITIK KUNDREJT CENIMIT TË SIGURISË NË BALLKAN

Shpeshherë jemi mësuar të dëgjojmë dhe shohim për Ballkanin si një zonë konsumuese të sigurisë. Në përgjithësi, Ballkani ka prodhuar aq shumë kriza dhe konflikte sa që nuk ka qenë në gjendje as vet të gjitha t’i konsumojë, po ashtu edhe në aspektin e eksportimit të krizave ka qenë mjaft e mangët dhe më pas […]

Разменувања на „Правата“ при вооружен конфликт - Право при вооружен конфликт
SHKËMBIM PËRVOJASH MBI ,,TË DREJTAT” GJATË KONFLIKTEVE TË ARMATOSURA - E DREJTA NË KONFLIKTET E ARMATOSURA

SHKËMBIM PËRVOJASH MBI ,,TË DREJTAT” GJATË KONFLIKTEVE TË ARMATOSURA – E DREJTA NË KONFLIKTET E ARMATOSURA

Në periudhën prej 14 deri 17 tetor, në organizim të Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë, në Shtëpinë e ARM-së u mbajt punëtoria dy ditore në temë „E Drejta në Konfliktet e Armatosura“. Në këtë punëtori morrën pjesë aktive përfaqësues nga Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Punëve të Brendshme, […]