Bashkëpunim rajonal

Мрежа на жените во одбраната - Интегрирање на родовата перспектива во реформите на безбедносниот сектор на Западен Балкан
RRJETI  I GRAVE NË MBROJTJE - INTEGRIMI I PERSPEKTIVËS GJINORE NË REFORMAT E SEKTORIT TË SIGURISË NË BALLKANIN PERËNDIMOR

RRJETI I GRAVE NË MBROJTJE – INTEGRIMI I PERSPEKTIVËS GJINORE NË REFORMAT E SEKTORIT TË SIGURISË NË BALLKANIN PERËNDIMOR

Ministritë e mbrojtjes dhe forcat e armatosura të katër shteteve të Rajonit, Republikës së Maqedonisë, Sërbisë, Bosnjë e Hercegovinës dhe Malit të Zi janë të kyçura në projektin rajonal që ka për synim përmirësimin e gjendjes dhe ngritjen e përgjegjësis në shtetet lidhur me barazinë dhe perspektivat gjinore në mbrojtje dhe në strukturat e armatës […]