Регионална соработка

Македонски пилоти на црногорското небо

Македонски пилоти на црногорското небо

Република Македонија и Црна Гора, реализираа уште еден план на билатерална соработка и унапредувајќи го квалитетот на својот пилотски кадар значително ги подобрија своите одбранбени капацитети. Соработката на воен план уште еднаш, како и многу пати претходно се покажа како исклучително успешна и истата треба да продолжи и уште повеќе да се продлабочува во иднина […]

Мрежа на жените во одбраната - Интегрирање на родовата перспектива во реформите на безбедносниот сектор на Западен Балкан
RRJETI  I GRAVE NË MBROJTJE - INTEGRIMI I PERSPEKTIVËS GJINORE NË REFORMAT E SEKTORIT TË SIGURISË NË BALLKANIN PERËNDIMOR

Мрежа на жените во одбраната – Интегрирање на родовата перспектива во реформите на безбедносниот сектор на Западен Балкан

Министерствата за одбрана и вооружените сили на четири држави од Регионот, Република Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора се вклучени во регионален проект кој има за цел да се подобрат состојбите и да се подигне свеста во државите во однос на родовата рамноправност и родовите перспективи во одбраната и во армиските структури на […]