Promovime

Иницијатива за регионален центар за мир во MакедонијаIniciativë për Qendër rajonale për paqe në Maqedoni - Akademi solemne me rastin e ndarjes së Çmimit Nobël për Paqe

Iniciativë për Qendër rajonale për paqe në Maqedoni – Akademi solemne me rastin e ndarjes së Çmimit Nobël për Paqe

Më 7 dhjetor, në organizim të Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë në Galerinë „Nobelistët dhe ARM-ja për paqen„ në Muzeun e Maqedonisë, u mbajt akademi solemne me rastin e 111 vjetorit të ndarjes së Çmimit Nobël për Paqe dhe me rastin e ndarjes së këtij çmimi Bashkimit Evropian këtë vit. Në mënyrë që […]