Паралели

SHTET BRENDA SHTETIT - LUFTA KUNDËR KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE MAFIAS NË REPUBLIKËN E ITALISË DHE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËДРЖАВА ВО ДРЖАВАТА - БОРБАТА ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ И МАФИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА И ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДРЖАВА ВО ДРЖАВАТА – БОРБАТА ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ И МАФИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА И ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Организираниот криминал, олицетворен преку злосторничко здружување, корупција, перење пари, трговија со дрога, оружје, особено т.н. „криминал на белите јаки“ и други активности поврзани со финансиски штети врз општеството е акутен и актуелен проблем на повеќето општества во светски рамки. На овој проблем во општеството не е имуна ниту Република Македонија. Секојдневно преку медиумите дознаваме за […]

Етно-животот на МаловиштаETNO-JETA E MALLOVISHTËS

Етно-животот на Маловишта

Еден од неколкуте национални паркови во Македонија е и националниот парк Пелистер. Овој национален парк поседува прекрасна природа и ендемични видови од флората и фауната, но едно од поубавите знаменитости на овој национален парк е селото Маловишта. Ова село е единственото населено место во националниот парк и брои околу 300 постојани жители (бројот се зголемува […]

ПОСЛЕДНИОТ ЛЕТ НА „НАШАТА ЉУБОВ” - Спасувањето на екипажот од урнатиот авион во текот на Втората светска војна на падините на Шар Планина
FLUTURIMI I FUNDIT I “DASHURISË SONË” - SHPËTIMI I EKUIPAZHIT NGA AEROPLANI I RRËZUAR GJATË LUFTËS SË  DYTË BOTËRORE NË MALET E SHARRIT

ПОСЛЕДНИОТ ЛЕТ НА „НАШАТА ЉУБОВ” – Спасувањето на екипажот од урнатиот авион во текот на Втората светска војна на падините на Шар Планина

Приказната која 70-тина години се раскажува во Вратничкиот крај во Тетовско за паднатиот американски авион од Втората светска војна и спасувањето на пилотите многу ме заинтересира кога првпат ја слушнав и, секако, не ме остави рамнодушен. Имав прилика изворно да ја слушнам од жителите на село Вратница кога во 2008 година Воздухопловната бригада помогна со […]

ПОСЛЕДНИОТ ЛЕТ НА „НАШАТА ЉУБОВ” - Спасувањето на екипажот од урнатиот авион во текот на Втората светска војна на падините на Шар Планина

ПОСЛЕДНИОТ ЛЕТ НА „НАШАТА ЉУБОВ” – Спасувањето на екипажот од урнатиот авион во текот на Втората светска војна на падините на Шар Планина

Приказната која 70-тина години се раскажува во Вратничкиот крај во Тетовско за паднатиот американски авион од Втората светска војна и спасувањето на пилотите многу ме заинтересира кога првпат ја слушнав и, секако, не ме остави рамнодушен. Имав прилика изворно да ја слушнам од жителите на село Вратница кога во 2008 година Воздухопловната бригада помогна со […]

Етно-животот на Маловишта

Етно-животот на Маловишта

Еден од неколкуте национални паркови во Македонија е и националниот парк Пелистер. Овој национален парк поседува прекрасна природа и ендемични видови од флората и фауната, но едно од поубавите знаменитости на овој национален парк е селото Маловишта. Ова село е единственото населено место во националниот парк и брои околу 300 постојани жители (бројот се зголемува […]

Допирот на баварската нежност – Многуте замоци шират позитивна мисла

Германија! Земја на надежта, на силата и на техниката. Земја на развојот и слободата. Земја на здравјето и борбеноста. Тука е и зеленилото и шарените украсни дрвја. Земја со широки „аутобани” (автопати) каде тешко ќе потскокне автомобилот или велосипедот на некоја дупка, зашто и ја нема. Земја на чистотата и хигиената. Не се заборава подземното […]