Од регионот

Подземните засолништа и бункери на Енвер Хоџа

Подземните засолништа и бункери на Енвер Хоџа

Еден од синонимите кој се поврзува со Република Албанија е секако големиот број на бункери кои ги има во државата. Бункеризацијата која ја спроведе Енвер Хоџа за време на своето владеење остави траен белег врз државата. Во периодот од 1960 година па сè до 1986 година се изградија севкупно 173 371 бункер од различен вид. […]

Албанија – земја со посебна култура, традиција и митологија

Албанија – земја со посебна култура, традиција и митологија

Албанија е една од најстарите земји во Европа, па затоа и Албанците имаат своја посебна култура, традиција и јазик.. Комбинацијата на старите традиции и современите елементи се она што ја прави албанската култура посебна. Поради тоа што подолго време биле под власта на други земји со текот на времето и историјата имаат позајмено некои традиции […]

Ширењето на милитантниот исламизам на Балканот

Ширењето на милитантниот исламизам на Балканот

Западноевропските земји развиле повеќе дефиниции што укажуваат на сериозноста на радикализацијата на муслиманската популација. Дефиницијата што изворно потекнува од Данската разузнавачка служба (Politiets Efterretningstjeneste – PET), претставува најчесто употребувана дефиниција од страна на академската заедница во Европа за дефинирање на насилниот радикализам Вооружените конфликти кои на крајот од XX век го започнаа дезинтеграциониот процес на […]

ISO-СТАНДАРД 14001

ISO-СТАНДАРД 14001

СПРАВУВАЊЕТО СО ЗАКАНИТЕ ОД ОКОЛИНАТА  ВО ОДДЕЛНИ ДРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА НАТО ISO е меѓународна организација формирана во 1947 година, која работи на волонтерска база и досега има донесено преку 19.500 стандарди за разни области од животот на луѓето. Во оваа организација членуваат 163 држави. Нејзиното седиште е во Женева, Швајцарија. ISO-стандардите и добрата практика кои ги […]