Në linjën e parë

MBI SIGURINË RAJONALE NGA NJË KËNDVËSHTRIM TJETËRЗА РЕГИОНАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ НИЗ ПОИНАКВА ПРИЗМА

MBI SIGURINË RAJONALE NGA NJË KËNDVËSHTRIM TJETËR

ASOCIACIONI I PARË I PËRBASHKËT ALUMNI I QENDRËS RAJONALE “XHORXH MARSHALL“ STABILITETI DHE SIGURIA E RAJONIT MË NUK ËSHTË VETËM TEMË E INSTITUCIONEVE SHTETËRORE DHE E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE. BASHKËPUNIMI RAJONAL NUK ËSHTË MË VETËM TEMË E NISMAVE, PROJEKTEVE DHE FORUMEVE RAJONALE. ORGANIZATAT JOQEVERITARE, ORGANIZATAT DHE ASOCIACIONET QYTETARE, SIDOMOS ATO QË JANË FORMUAR NGA STUDENTË TË […]

LAJMI I MIRË DËGJOHET KUDOДОБРАТА ВЕСТ БРГУ СЕ ШИРИ

LAJMI I MIRË DËGJOHET KUDO

PËR ARRITJET E ARM-së DHE MM-së Në revistën prestigjoze „Air International“, në të cilën botohen dhe paraqiten arritjet dhe risitë në fushën e aviacionit në nivel ndërkombëtar, u botua një shkrim edhe për arritjet e ARM-së në këtë fushë. Shkrimi kishte të bëjë me promovimin e pilotëve të parë të Armatës së Republikës së Maqedonisë, […]

REFORMIMI i OKB-së - A DO TË ARRIJË ORGANIZATA QË TA RUAJ ROLIN E SAJРЕФОРМИРАЊЕ НА ООН - ЌЕ УСПЕЕ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА ДА ЈА СОЧУВА СВОЈАТА УЛОГА

REFORMIMI i OKB-së – A DO TË ARRIJË ORGANIZATA QË TA RUAJ ROLIN E SAJ

Organizata  e Kombeve të Bashkuara (OKB) është organizatë ndërkombëtare e cila deklarohet si “bashkim global i qeverive të cilat bashkëpunojnë në fushën e të drejtës ndërkombëtare, sigurisë ndërkombëtare, zhvillimit ekonomik dhe barazisë sociale”. Siç na tregon vetë emri, OKB ka të bëjë me organizatë të kombeve të bashkuara, ku si qëllim kryesor ka realizimin e […]

ATLETËT E ARM-SË MESMË TË MIRËVE NË VEND DHE NË RAJONАТЛЕТИЧАРИТЕ ОД АРМ МЕЃУ НАЈДОБРИТЕ ВО ДРЖАВАТА И ВО РЕГИОНОТ

ATLETËT E ARM-SË MESMË TË MIRËVE NË VEND DHE NË RAJON

Sipas Planit për sportet ndërkombëtare luftarake në MM dhe ARM në vitin 2014, filluan shumë aktivitete sportive ku ishin të përfshirë shumë atletë-pjestarë të Armatës së Republikës së Maqedonisë. Sezoni u pasurua edhe me gara atletike shtetërore në kros-kantri dhe në disiplina gjysëm maratonike. Në maratonën rajonale “Shri Çin Mon” që njëkohësisht njihet edhe si […]

TRIUMFI AJROR MAQEDONI-IZRAELМАКЕДОНСКО-ИЗРАЕЛСКИ ВОЗДУХОПЛОВЕН ТРИУМФ

TRIUMFI AJROR MAQEDONI-IZRAEL

HAPET QENDRA PËR TRAJNIMIN E PILOTËVE DHE PROMOVOHEN PILOTËT E PARË Më 2 mars të vitit 2014 baza ushtarake ajrore “Petrovec” ishte nikoqire e solemnitetit me rastin e hapjes zyrtare dhe lëshimit në përdorim të kompleksit të ri të objekteve në Qendrën për Trajnimin e Pilotëve (QTP), institucion i vendosur me Marrëveshjen për Partneritet Privat, […]

MAQEDONIA DHE NATO - POLITIKAT E AFTËSIVE DHE KAPACITETEVE SHPËRNDARËSEМАКЕДОНИЈА И НАТО - ПОЛИТИКА НА РАСПОРЕДЛИВИ КАПАЦИТЕТИ И СПОСОБНОСТИ

MAQEDONIA DHE NATO – POLITIKAT E AFTËSIVE DHE KAPACITETEVE SHPËRNDARËSE

E BALLAFAQUAR ME SFIDËN E KOHËS SË RE SI DHE ME ZBATIMIN E OPERACIONEVE TË SHUTMA NË TËRË BOTËN PËR VENDOSJEN DHE RUAJTJEN E PAQES, NATO ALEANCA VENDOSI POLITIKË TË SHPËRDARJES SË FORCAVE TË VENDEVE ANËTARE DHE VENDEVE PARTNERE. KJO POLITIKË KA PËR QËLLIM TA ULË BARRËN E SHBA-VE DHE TË FORCAVE TJERA NË REALIZIMIN […]

POLITIKA E DYERVE TË HAPURA - 20 VJET PARNERITET PËR PAQEПОЛИТИКА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ - 20 ГОДИНИ ПАРТНЕРСТВО ЗА МИР

POLITIKA E DYERVE TË HAPURA – 20 VJET PARNERITET PËR PAQE

VITI 2014 SHËNON 20 VJETORIN E THEMELIMIT TË PARTNERITETIT PËR PAQE (PPP). SI MEKANIZËM I RI PËR BASHKËPNIM ME NATO-N ME VENDET TË CILAT U PARAQITËN NË SKENËN POLITIKE PAS MBARIMIT TË LUFTËS SË FTOHTË, PPP U MIRATUA NË SAMITIN E NATO-S NË BRUKSEL NË JANAR TË VITIT 1994. SAMITI, I CILI DISA MUAJ PARA […]

Природна одговорност на земјите од регионот - Научени лекции од операции и вежби предводени од Eвроатлантскиот координативен центар за одговор при кризни состојби предизвикани од невоена природа
PËRGJEGJËSIA NATYRORE E VENDEVE NGA RAJONI - MËSIMET E NXJERRA NGA OPERACIONET DHE STËRVITJET E UDHËHEQURA NGA EADRCC

PËRGJEGJËSIA NATYRORE E VENDEVE NGA RAJONI – MËSIMET E NXJERRA NGA OPERACIONET DHE STËRVITJET E UDHËHEQURA NGA EADRCC

EADRCC ËSHTË MEKANIZMI KRYESOR CIVIL I NATO-S PËR REAGIM NDAJ GJENDJEVE TË KRIZËS TË SHKAKTUARA NGA FATKEQËSITË NATYRORE APO FATKEQËSI OSE KATASTROFA TË TJERA TEKNOLOGJIKE NË RAJONIN EUROATLANTIK. QENDRA I PËRFSHIN TË GJITHA VENDET ANËTARE DHE VENDET PARTNERE TË NATO-S DHE ÇDOHERË ËSHTË AKTIVE DHE OPERATIVE GJATË TËRË VITIT. AJO FUNKSIONON SI ,,CLEARING HOUSE” PËR […]

Незавршена работа на Балканот - Улогата на НАТО во стабилизација на земјите од Западен Балкан
PUNË E PAMBARUAR NË BALLKAN - Roli i NATO-s në stabilizimin e vendeve nga Ballkani Perëndimor

PUNË E PAMBARUAR NË BALLKAN – Roli i NATO-s në stabilizimin e vendeve nga Ballkani Perëndimor

Kah fundi i gushtit, në organizim të shoqatës „Alumni“ të Qendrës Evropiane për Studime të Sigurisë dhe me mbështetje nga „Qendra Marshall nga Garmish Partenkirhen dhe Komanda e NATO-s nga Brukseli, në Strugë u mbajt punëtoria ndërkombëtarre në temë „Roli i NATO-s në Stabilizimin e Vendeve të Ballkanit Perëndimor: smart power approach”. Kjo është arsyeja […]

Достојно одбележување и во КОД - Дваесет и една година Армија на Република Македонија
KREMTIM DINJITOZ DHE SIPAS KODIT - NJËZET E NJË VITE ARMATA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

KREMTIM DINJITOZ DHE SIPAS KODIT – NJËZET E NJË VITE ARMATA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Dita e ARM-së u kremtua me dinjitet edhe në Komandën për Trajnime dhe Doktrina, e shoqëruar me disa aktivitete të planifikuara. Përveç garave sportive ku morrën pjesë ekipe nga pushteti lokal i Velesit, u realizua edhe fushatë humanitare për mbledhjen e veshëmbathjeve nga të gjithë të punësuarit në garnizon. Mjetet e mbledhura u dorëzuan në […]