јубилеи

110 години  од раѓањето  на генералот  Михаило Апостолски

110 години од раѓањето на генералот Михаило Апостолски

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во чест на 110-годишнината од раѓањето на генералот Апостолски приреди јубилејна свеченост, славејќи го денот кога е роден нејзиниот патрон Во трагичниот виор на Втората светска војна, во копнежот по слободата и раѓањето на сонцето, во бескрајните фронтови долж целата тогашна Југославија, улогата на Македонецот низ таа патека до победата […]