Интервју

ИНТЕРВЈУ СО ГЕНЕРАЛ-ПОТПОЛКОВНИК ВО ПЕНЗИЈА ТОДОР АТАНАСОВСКИ

ИНТЕРВЈУ СО ГЕНЕРАЛ-ПОТПОЛКОВНИК ВО ПЕНЗИЈА ТОДОР АТАНАСОВСКИ

ГЕНЕРАЛОТ ТОДОР АТАНАСОВСКИ, КОЈ ВЕЌЕ ЧЕКОРИ ВО ДЕСЕТТАТА ДЕЦЕНИЈА ОД СВОЈОТ ЖИВОТ, ОСТАВИЛ НЕИЗБРИШЛИВ ПЕЧАТ ВО РАЗВОЈОТ НА ОДБРАНБЕНО-БЕЗБЕДНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. КАКО ДИРЕКТЕН УЧЕСНИК ВО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА И КАКО ЛУЦИДЕН ВОЕН АНАЛИТИЧАР И СИСТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГ КОЈ ЕДУЦИРАЛ МНОГУ ГЕНЕРАЦИИ ПИТОМЦИ И СТУДЕНТИ, НЕОСПОРНО ЗАСЛУЖУВА ДА ГО РАСКАЖЕ СВОЈОТ ЖИВОТЕН ПАТ И УШТЕ […]

40 ГОДИНИ ЕДУКАЦИJА НА КАДРИ - ИНТЕРВЈУ СО Д-Р ОЛИВЕР БАКРЕСКИ, РАКОВОДИТЕЛ НА ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ, ОДБРАНА И МИР ПРИ ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

40 ГОДИНИ ЕДУКАЦИJА НА КАДРИ – ИНТЕРВЈУ СО Д-Р ОЛИВЕР БАКРЕСКИ, РАКОВОДИТЕЛ НА ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ, ОДБРАНА И МИР ПРИ ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Вие дипломиравте, магистриравте, докториравте, а денес и раководите со овој институт. Кажете ни нешто за почетоците, за историјата и за развојот на Институтот. – Институтот за безбедност, одбрана и мир кој се наоѓа во рамките на Филозофскиот факултет во Скопје во текот на оваа година ќе одбележи значаен настан кој се врзува со неговата работа […]

SFIDË DHE NDER I MADH  BISEDË ME KAPETANIN DAVID PETROV, PËRFAQËSUES I ARM-SË NË MISIONIN UNIFIL TË OKB-SËГОЛЕМА ЧЕСТ И ПРЕДИЗВИК - РАЗГОВОР СО КАПЕТАН ДАВИД ПЕТРОВ, ПРЕТСТАВНИК НА  АРМ ВО МИСИЈАТА УНИФИЛ НА ООН

ГОЛЕМА ЧЕСТ И ПРЕДИЗВИК – РАЗГОВОР СО КАПЕТАН ДАВИД ПЕТРОВ, ПРЕТСТАВНИК НА АРМ ВО МИСИЈАТА УНИФИЛ НА ООН

 Од кога Република Македонија има свој претставник во мисијата UNIFIL? – Република Македонија учествува во мисијата од 2007 година со еден претставник како штабен офицер во командата на UNIFIL, и ова засега е единствената мисија на Обединетите нации каде РМ има свој воен претставник. Мандатот трае една година, така што досега имало вкупно 7 наши […]

MBËSHTETJE E DOMOSDOSHME - INTERVISTË ME ILIR SELMANIN, SHEF I KABINETIT TË MMНЕОПХОДНА ПОДДРШКА - ИНТЕРВЈУ СО ИЛИР СЕЛМАНИ, ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА МО

НЕОПХОДНА ПОДДРШКА – ИНТЕРВЈУ СО ИЛИР СЕЛМАНИ, ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА МО

ВО ПРЕТХОДНИТЕ БРОЕВИ НА „ШТИТ“ ЗАПОЧНАВМЕ ПРАКТИКА СО ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА ПРЕКУ РАЗГОВОР СО РАКОВОДИТЕЛИ И ОДГОВОРНИ ЛИЦА ВО РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕН СЕКТОР. ОВОЈПАТ СЕ ОПРЕДЕЛИВМЕ ДА ПОРАЗГОВАРАМЕ ЗА ЕДНА АКТИВНОСТ, НЕОПХОДНА ВО СЕКОЕ ПОГОЛЕМО МИНИСТЕРСТВО ИЛИ ДРУГА ЈАВНА ИНСТИТУЦИЈА, ПРОФЕСИЈА КОЈА НЕ Е ТОЛКУ ЕКСПОНИРАНА, НО ВО КОЈА СЕ […]

DUAM TË SHKEMBEJMË PËRVOJAT   INTERVISTË ME MARTA PZHENIOSLO, U.D. AMBASADORE E REPUBLIKËS SË POLONISË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËСАКАМЕ ДА ГИ СПОДЕЛИМЕ ИСКУСТВАТА - ИНТЕРВЈУ СО МАРТА ПЖЕНИОСЛО, В.Д. АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА ПОЛСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

САКАМЕ ДА ГИ СПОДЕЛИМЕ ИСКУСТВАТА – ИНТЕРВЈУ СО МАРТА ПЖЕНИОСЛО, В.Д. АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА ПОЛСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МАРТА ПЖЕНИОСЛО Е АКРЕДИТИРАН ДИПЛОМАТ НА РЕПУБЛИКА ПОЛСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД НОЕМВРИ 2008 ГОДИНА. КАКО ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИПЛОМАТ ТАА ДОСЕГА ВРШЕЛА ЗНАЧАЈНИ ФУНКЦИИ ВО РАМКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА ПОЛСКА, А ВО ОВОЈ МОМЕНТ Е В.Д. АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА ПОЛСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Kако ги оценувате односите меѓу Република Македонија и Република […]

SYNOJMË QË ARM TË KETË NJËSINË MË ELITE NË RAJON - INTERVISTË ME GJENERALIN E BRIGADËS VASKO GJURÇINOVSKI,  KOMANDANT I REGJIMENTIT PËR OPERACIONE SPECIALEСЕ СТРЕМИМЕ АРМ ДА ИМА НАЈЕЛИТНА ЕДИНИЦА ВО РЕГИОНОТ - ИНТЕРВЈУ СО БРИГАДНИОТ ГЕНЕРАЛ ВАСКО ЃУРЧИНОВСКИ, КОМАНДАНТ НА ПОЛКОТ ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ОПЕРАЦИИ

СЕ СТРЕМИМЕ АРМ ДА ИМА НАЈЕЛИТНА ЕДИНИЦА ВО РЕГИОНОТ – ИНТЕРВЈУ СО БРИГАДНИОТ ГЕНЕРАЛ ВАСКО ЃУРЧИНОВСКИ, КОМАНДАНТ НА ПОЛКОТ ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ОПЕРАЦИИ

КОГА ЗБОРУВАМЕ ЗА ПОЛКОТ ЗА СПЕЦИJАЛНИ ОПЕРАЦИИ И НЕГОВИТЕ ПРИПАДНИЦИ, СЕКОГАШ СЕ ЗБОРУВА СО НАЈВИСОКИТЕ ЕПИТЕТИ, ТИЕ СЕ НАЈДОБРИ МЕЃУ НАЈДОБРИТЕ, ТИЕ СЕ НАШАТА ГОРДОСТ И ДОСТОЈНИ ПРЕТСТАВНИЦИ СЕКАДЕ КАДЕ ШТО ЌЕ СЕ РАЗВЕЕ МАКЕДОНСКОТО ЗНАМЕ, СЕКОГАШ И СЕКАДЕ ПРВИ ГО ТРАСИРААТ ПАТОТ КАДЕ ШТО Е НАЈТЕШКО, ЗА НИВ НЕ ПОСТОИ НЕВОЗМОЖНО И НЕДОСТИЖНО, A […]

BASHKËPUNIM INTENSIV NDËRKOMBËTARИНТЕНЗИВНА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

ИНТЕНЗИВНА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

ИНТЕРВЈУ СО ДОЦ. Д-Р БЕКИМ МАКСУТИ, РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОРОТ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА Вие сте раководител на Секторот за меѓународна соработка во рамките на Министерството за одбрана. Која е основната дејност на Секторот и како е организирана работата? – Навистина ми претставува чест и задоволство, но истовремено и голем предизвик да бидам […]

NË HAP ME NEVOJAT - INTERVISTË ME PROF. DR. STOJAN KUZEV, DEKAN I FAKULTETIT PËR DETEKTIVË DHE KRIMIMINOLOGJI NË UERMВО ЧЕКОР СО ПОТРЕБИТЕ - ИНТЕРВЈУ СО ПРОФ. Д-Р СТОЈАН КУЗЕВ, ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА ПРИ ЕУРМ

ВО ЧЕКОР СО ПОТРЕБИТЕ – ИНТЕРВЈУ СО ПРОФ. Д-Р СТОЈАН КУЗЕВ, ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА ПРИ ЕУРМ

 Би сакале ли најпрвин да ни го претставите Европскиот универзитет и можностите за студирање на овој универзитет? – Европскиот универзитет – Република Ма­кедонија (ЕУРМ) е високообразовна ин­сти­туција, акредитирана од Одборот за евалуација и акредитација, односно од страна на Министерството за образование и наука. Наставата на ЕУРМ е организирана според единствениот кредит трансфер систем, во согласност […]

SYNIMI IM ËSHTË TË ARRIJMË MAJEN… – ME KOLONEL DR. ORCE POPOVSKI, DEKAN I AKADEMISË USHTARAKE „GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI“ SHKUPМојата цел е да го освоиме врвот... - Интервју со полковник д-р Орце Поповски, декан на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје

Мојата цел е да го освоиме врвот… – Интервју со полковник д-р Орце Поповски, декан на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје

Именуван сте за декан на Воената академија во текот на месец јули оваа година. Имавте ли доволно време да направите адекватна евалуација и да започнете со работа во новата школска година, давајќи нови насоки, внесувајќи промени итн.? Моето поставување за декан доаѓа како континуитет на извршување на должноста продекан за финансии и меѓународна соработка, што […]

Во тренд со современите потреби - Интервју со Блерим Укали, раководител на секторот за комуникации, аналитика и оперативна поддршка – СКАОПNË HAP ME NEVOJAT BASHKËKOHORE - INTERVISTË ME BLERIM UKALLIN, UDHËHEQËS I SEKTORIT PËR KOMUNIKIM, ANALITIKË DHE MBËSHTETJE OPERATIVE – SKAMO

Во тренд со современите потреби – Интервју со Блерим Укали, раководител на секторот за комуникации, аналитика и оперативна поддршка – СКАОП

 Министерството за одбрана на Република Македонија од своето формирање до денес повеќепати има правено промени во својата организација со цел да биде уште поефективно и секогаш во тренд со современите потреби и насоки за развој и унапредување на основната функција. Некои организациски целини се прошируваа, други се трансформираа или поминуваа во нови организациони единици. Секторот […]