Инфо

Униформата не е привилегија само за мажите

Министерството за одбрана на Република Македонија, во насока на развој на еднаквите родови можности, како и во улога на носител на стратегиската област „Жени, мир и безбедност“ во Националниот план за акција за родовата рамноправност, прави решителни напори и презема сеопфатни активности за вклучување на родовата перспектива во одбранбената политика. За таа цел, на 12 […]