180 degrees

REVOLVERI UAJAT ERPРЕВОЛВЕРОТ НА ВАЈАТ ЕРП

REVOLVERI UAJAT ERP

REVOLVERËT KOMERCIAL Kah fundi i shekullit nëntëmbëdhjetë revolveri ka qenë pjesë e armatimit të armatës dhe policisë në gjithë botën. Përveç këtyre revolverëve zyrtar, shumë kompani në Evropë dhe Amerikë ndonjëherë edhe në punëtori të vogla kanë prodhuar modele të ndryshme në sasi të mëdha të dedikuara për tregun civil. Performnacat e nevojshme si dhe […]

THEMELET E SHTETIT DHE USHTRISË SË MAQEDONISËТЕМЕЛ НА МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВА И ВОЈСКА

THEMELET E SHTETIT DHE USHTRISË SË MAQEDONISË

MBLEDHJA E PARË E KUVENDIT ANTIFASHIST POPULLOR (ASNОМ) Rëndësia sipërfaqësore e aktit të mbajtjes së mbledhjes së ASNOM-it shihet në triumfin e luftës trevjeçare antifashiste të popullit së Maqedonisë, bashkësive etnike si dhe popullit jugosllav, gjë e cila ishte themelore në drejtimine e aspiratave të udhëheqësisë së atëhershme ushtarake dhe politike, si përfaqësues të ardhshëm […]

HISTORIA E ARMËVE TË DORËS - MODERNIZIMI I REVOLVERITИСТОРИЈА НА РАЧНОТО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ - МОДЕРНИЗАЦИЈА НА РЕВОЛВЕРОТ

HISTORIA E ARMËVE TË DORËS – MODERNIZIMI I REVOLVERIT

Kah fundi i shek. XIX janë përpunuar dhe janë zbatuar disa shpikje mekanike të cilat edhe sot merren si shpikje moderne te revolverët, si për shembull korniza monolite, sisteme të ndryshme të sigurimit të shkrepësit, pllaka prej çeliku që është e vendosur mes shkrepësit dhe gjilpërës ndarëse të saj, cilindër që hidhet anësh nga shënjestrat […]

OFENSIVA PRANVERORE E VITIT 1944 - SUPERIORITETI TAKTIK DHE MANOVRUES I NJËSIVE TË LNÇ DHE APJПРОЛЕТНАТА ОФАНЗИВА 1944 ГОДИНА - ТАКТИЧКА И МАНЕВАРСКА СУПЕРИОРНОСТ НА ЕДИНИЦИТЕ НА НОВ И ПОЈ

OFENSIVA PRANVERORE E VITIT 1944 – SUPERIORITETI TAKTIK DHE MANOVRUES I NJËSIVE TË LNÇ DHE APJ

Ofensivën pranverore te disa hulumtues do ta hasim edhe nën emrin alternativ Ofanziva e Majit e cila zhvillohej në kuadër të ofanzivës së 7 armiqësore në territorin e Jugosllavisë. Ofanziva u zhvillua në një periudhë dy mujore nga 25.04 gjer më 20.06 të vitit 1944, ndërsa luftimet kryesisht janë zhvilluar në territorin e Maqedonisë dhe […]

ASPEKTE HISTORIKE - ARMË ZJARRI DOREИСТОРИСКИ АСПЕКТИ - РАЧНО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

ASPEKTE HISTORIKE – ARMË ZJARRI DORE

NË KËTO ARMË BËJNË PJESË ARMËT TË CILAT NËN PRESION TË BARUTEVE TË DJEGUR DHE GAZRAVE HEDHIN PROJEKTIL PËRMES TUBIT TË KALIBRUAR, TË CILAT HEDHIN PROJEKTIL KU SIPAS RREGULLAVE QITET ME NJË DORË DHE PËR TË CILËN PËRDORET VETËM NJË PLUMB ME PËRBËRJE METALI. ME KËTË PËRFSHIHEN TË GJITHA ARMËT E DORËS (ARMË ZJARRI) PËR […]

MARSHI I SHKURTITФЕВРУАРСКИОТ ПОХОД

MARSHI I SHKURTIT

EPOPEJA E MADHE E LNÇ DHE NJPM Sivjet shënohet 70 vjetori i ngjarjes që ne e njohim si Marsh i shkurtit i njësive partizane të Maqedonisë, ku sipas qëllimit, paramendimit, mënyrës së zbatimit dhe rezultateve të arritura, është njëra ndër ngjarjet historike kyçe luftarakostaregjikemnga periudha e UKAÇM. Sipas intenzitetit të luftimeve dhe arritjeve gjatë një […]

Тврдината на Бајрам-паша - Историјата на градот Крива Паланка
KËSHTJELLA E BAJRAM PASHËS - LEGJENDA E QYTETIT TË KRIVA PALLANKËS

KËSHTJELLA E BAJRAM PASHËS – LEGJENDA E QYTETIT TË KRIVA PALLANKËS

Kriva Pallanka është quajtur sipas Kriva Reka.Në burimet historike osmane emri i qytetit të Kriva Pallankës është i njohur nën emrin “Egri Dere“, që në gjuhën osmane të thotë “lumi i shtrembër.“ Ky emër ka qenë shpesh i përmendur në burimet osmane që datojnë nga gjysma e parë e shekullit XVII, kur Veziri i madh […]

Столб на демократијата, на војската и на државноста на Република Македонија - 110 ГОДИНИ ОД ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ
Shtyllë e demokracisë, Armatës dhe shtetësisë së Republikës së Maqedonisë - 110 Vjet prej kryengritjes së Ilindenit

Shtyllë e demokracisë, Armatës dhe shtetësisë së Republikës së Maqedonisë – 110 Vjet prej kryengritjes së Ilindenit

Festa kombëtare e Ilindenit është festa më e madhe shtetërore e Republikës së Maqedonisë. Më 2 gusht shteti jonë e feston ditën e kryengritjes së Ilindenit në vitin 1903 dhe shtetësisë së Republikës së Maqedonisë e krijuar me ASNOM në vitin 1944. Në periudhën e kryengritjes së Ilindenit, kur në fqinjësinë e Maqedonisë mbizotëronte regjimi […]