180 степени

КАРПОШ –  „КРАЛ“ НА КУМАНОВО

КАРПОШ – „КРАЛ“ НА КУМАНОВО

МАКЕДОНСКИ ВОЈСКОВОДЦИ И КОМАНДАНТИ КАРПОШ БИЛ ВОЈВОДА, МАРТОЛОЗБАШИЈА, АЈДУТСКИ АРАМБАША, ВОДАЧ НА НАРОДНОТО АНТИОСМАНЛИСКО ВОСТАНИЕ ВО СЕВЕРОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА И „КРАЛ“ НА КУМАНОВО По  задушувањето на востанието на Скендер-бег, настапил период на засилени самоволија и на анархија на одметнатите феудалци, а големите даноци и корумпираноста на локалните османлиски власти предизвикувале незадоволство и револт кај месното, пред […]

РАЗУРНУВАЊЕ  НА ГРАДОТ ДОЈРАН

РАЗУРНУВАЊЕ НА ГРАДОТ ДОЈРАН

ВОЕНИ ОПЕРАЦИИ НА ДОЈРАНСКИТЕ ПОЗИЦИИ ВО ТЕКОТ НА ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА Дојранските позиции на Македонскиот фронт 1915–1918 година претставуваат дел од севкупниот Македонски фронт, како што и тој претставува дел од Првата светска војна. Меѓутоа, според начинот на организацијата, распоредот на силите, учеството на армиите, ангажирањето на средствата, а особено според целите на борбените дејства, […]

ПРИДОНЕСОТ НА МАКЕДОНИЈА

ПРИДОНЕСОТ НА МАКЕДОНИЈА

70 ГОДИНИ ОД ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМОТ Хитлеровиот нацистички начин на мислење за индустријализација на масовното уништување резултирал со убивање на околу 5 милиони Евреи, а  не биле поштедени ниту останатите етнички групи како што се: Словените, Ромите и други.  Но, системската природа на она што тој го нарекува „конечно решение“, го раздвојувало нацистичкиот пристап кон […]

УТВРДУВАЊЕ НА СИЛИТЕ НА АНТАНТАТА КАЈ СОЛУН

УТВРДУВАЊЕ НА СИЛИТЕ НА АНТАНТАТА КАЈ СОЛУН

ПОВЛЕКУВАЊЕТО НА СИЛИТЕ НА АНТАНТАТА ОД ВАРДАРСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ВО ДЕКЕМВРИ 1915 ГОДИНА Француските единици уште на 11 ноември 1915 година го зазеле селото Брусница за да можат со 57. и 122. дивизија да отстапуваат кон Демир Капија. Француската армија се повлекувала организирајќи еластични одбранбени позиции. На исток од реката Вардар во реонот на […]

REVOLVERI UAJAT ERPРЕВОЛВЕРОТ НА ВАЈАТ ЕРП

РЕВОЛВЕРОТ НА ВАЈАТ ЕРП

КОМЕРЦИЈАЛНИ РЕВОЛВЕРИ Кон крајот на деветнаесеттиот век ре­волверот бил присутен во воору­жу­вањето на армијата и на полицијата низ целиот свет. Покрај овие службени револвери, многу фирми во Европа и во Америка, понекогаш и во многу мали работилници, произведувале различни модели во многу големи количини наменети за цивилниот пазар. Подобрените перформанси и новиот ди­зајн на револверите […]

THEMELET E SHTETIT DHE USHTRISË SË MAQEDONISËТЕМЕЛ НА МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВА И ВОЈСКА

ТЕМЕЛ НА МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВА И ВОЈСКА

ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АНТИФАШИСТИЧКОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ (АСНОМ) Суштинското значење на чинот на одржувањето на АСНОМ се гледа во триумфот на тригодишната антифашистичка борба на македонскиот народ, етничките заедници и југословенските народи, која беше основниот темел на кој се базираа аспирациите на тогашното југословенско и македонско воено и политичко раководство како идни претставници на […]

HISTORIA E ARMËVE TË DORËS - MODERNIZIMI I REVOLVERITИСТОРИЈА НА РАЧНОТО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ - МОДЕРНИЗАЦИЈА НА РЕВОЛВЕРОТ

ИСТОРИЈА НА РАЧНОТО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ – МОДЕРНИЗАЦИЈА НА РЕВОЛВЕРОТ

Кон крајот на 19 век се разработени и применети многу механички изуми кои и ден-денес се сметаат за модерни кај револверот, како што е на пример монолитен рам, разни системи за заштита на удирачот (орозот), челична плочка која се поставува помеѓу удирачот и одвоената ударна игла, буренце кое се исфрла на страна од приспособувачките нишани. […]

OFENSIVA PRANVERORE E VITIT 1944 - SUPERIORITETI TAKTIK DHE MANOVRUES I NJËSIVE TË LNÇ DHE APJПРОЛЕТНАТА ОФАНЗИВА 1944 ГОДИНА - ТАКТИЧКА И МАНЕВАРСКА СУПЕРИОРНОСТ НА ЕДИНИЦИТЕ НА НОВ И ПОЈ

ПРОЛЕТНАТА ОФАНЗИВА 1944 ГОДИНА – ТАКТИЧКА И МАНЕВАРСКА СУПЕРИОРНОСТ НА ЕДИНИЦИТЕ НА НОВ И ПОЈ

Пролетната офанзива кај некои истражувачи ќе ја сретнеме и под алтернативното име Мајска офанзива, која се развиваше во рамките на 7. непријателска офанзива на територијата на Југославија. Офанзивата временски траеше од 25.4. до 20.6.1944 година, а борбените дејства главно се одвивале во Македонија и Јужна Србија. На целата територија на Македонија во рамките на пролетната […]

ASPEKTE HISTORIKE - ARMË ZJARRI DOREИСТОРИСКИ АСПЕКТИ - РАЧНО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

ИСТОРИСКИ АСПЕКТИ – РАЧНО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

Во рачно огнено оружје спаѓа оружјето кое под притисок на согорени барутни гасови исфрла проектил низ жлебена цевка, кои исфрлаат повеќе од еден проектил, од кои по правило се пука со една рака и за кое се користи единствен метален куршум. Со оваа определба се опфаќаат сите рачни огнени оружја за масовна употреба од 1852 […]

MARSHI I SHKURTITФЕВРУАРСКИОТ ПОХОД

ФЕВРУАРСКИОТ ПОХОД

ГОЛЕМАТА ЕПОПЕЈА НА НОВ И ПОМ Годинава се навршуваат 70 години од прочуениот Февруарски поход на партизанските единици на Македонија, кој според замислата, целта, начинот на изведувањето и остварените резултати, е еден од клучните военостратегиски историски настани од периодот на НОАВМ. Според интензитетот на борбените дејства и остварувањата во толку кус период, тој даде силен […]