Објави

Решение за избор на лице на должност во командните структури на НАТО, дипломатските претставништва на Републиката, команди, штабови и воени единици на меѓународни организации во странство и на териториија на Републиката

Решение за избор на лице на должност во командните структури на НАТО, дипломатските претставништва на Републиката, команди, штабови и воени единици на меѓународни организации во странство и на териториија на Републиката.pdf

Решение за избор на извршители на работни места за посебен советник во Кабинетот на министерската за одбрана на Република Северна Македонија

Решение за избор на извршители на работни места за посебен советник во Кабинетот на министерската за одбрана на Република Северна Македонија.pdf

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на 200 професионални војници

Врз основа на член 31, 36, 39 и 40 од Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 14/20), член 1 од Правилникот за начинот на спроведување […]

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 3 (три) посебни советници во Кабинетот на министерката за одбрана на Република Северна Македонија, на определено време

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 3 (три) посебни советници во Кабинетот на министерката за одбрана на Република Северна Македонија, на определено време

Решение за прием на кандидати по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2020/2021 година

Решение за прием на кандидати по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2020/2021 година

КОНКУРС за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2020/2021 година

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009) и Уредбата на Владата на Република Северна Македонија број 44-3714/1 од 05.05.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/2020), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје објавува,  К О Н К У Р С за […]

Интерен оглас за упатување на должност во канцеларијата на воената мисија на Република Северна Македонија во НАТО и ЕУ во Брисел, Кралство Белгија, на работно место офицер за безбедност и разузнавање

Интерен оглас за упатување на должност во канцеларијата на воената мисија на Република Северна Македонија во НАТО и ЕУ во Брисел, Кралство Белгија, на работно место офицер за безбедност и разузнавање бр. 04-2822/18 од 22.06.2020.pdf

Интерни огласи – SEEBRIG и BMTF

Интерни огласи за упатување на должност од 16.06.2020 година.pdf

Информација за здруженија и организации за добивање донација од НАТО Хуманитарниот базар

Информација за здруженија и организации за добивање донација од НАТО Хуманитарниот базар

Почитувани, Министерството за одбрана ги информира Невладините организации и други хуманитарни организации кои сакаат да аплицираат за добивање на хуманитарна парична награда која ја доделува НАТО базарот секоја година после завршувањето на базарот кој традиционално се организира во ноември. Поради пандемијата со коронавирусот и неможноста да се обезбедат сите потребни документи навреме, НАТО Хуманитарниот базар […]