Објави

Интерен оглас за упатување на должност подофицер за Крипто заштита и материјално – финансиско работење во канцеларијата за врски на Република Северна Македонија при Shape, во Монс, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на должност подофицер за Крипто заштита и материјално – финансиско работење во канцеларијата за врски на Република Северна Македонија при Shape, во Монс, Кралство Белгија – Бр. 16-1059/1 од 15.02.2021 година.pdf

Интерен оглас за упатување на должност подофицер за административни, технички и протоколарни работи и материјално – финансиско работење и Крипто заштита во постојаната делегација на Република Северна Македонија при НАТО, во Брисел, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на должност подофицер за административни, технички и протоколарни работи и материјално – финансиско работење и Крипто заштита во постојаната делегација на Република Северна Македонија при НАТО, во Брисел, Кралство Белгија – Бр. 16-1060/1 од 15.02.2021 година.pdf

Решение за поништување на интерен оглас бр. 04-830/2 од 11.02.2021година

Решение за поништување на интерен оглас за упатување на должност подофицер за администрирање, размена на информации и секретар во Канцеларијата на Република Северна Македонија во Врховниот штаб на сојузничките сили на Европа (SHAPE) во Монс, Кралство Белгија – бр. 04-830/2 од 11.02.2021година

Решение за поништување на интерен оглас бр. 04-829/2 од 11.02.2021година

Решение за поништување на интерен оглас за упатување на должност подофицер – администратор и КЗ, воедно и секретар на воениот претставник на Република Северна Македонија во НАТО и ЕУ, во Брисел, Кралство Белгија – бр. 04-829/2 од 11.02.2021година

Интерен оглас за упатување на должност штабен офицер за генерирање на сили во Врховната команда на сојузничките сили (SHAPE) во Монс, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на должност штабен офицер за генерирање на сили во Врховната команда на сојузничките сили (SHAPE) во Монс, Кралство Белгија.pdf

Интерен оглас за упатување на должност штабен офицер за интероперативност во Командата на копнените сили во Измир, Република Турција

Интерен оглас за упатување на должност штабен офицер за интероперативност во Командата на копнените сили во Измир, Република Турција.pdf

Интерен оглас за упатување на должност штабен офицер за одбранбено планирање во Сојузната команда за трансформација / штабен елемент во Европа, Монс, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на должност штабен офицер за одбранбено планирање во Сојузната команда за трансформација / штабен елемент во Европа, Монс, Кралство Белгија.pdf

Интерен оглас за упатување штабен офицер за обука и вежби во Здружената команда на сили, Брунсум, Кралство Холандија

Интерен оглас за упатување штабен офицер за обука и вежби во Здружената команда на сили, Брунсум, Кралство Холандија.pdf

Интерен оглас за упатување штабен офицер (FICO/GBAD/BMD) во Сојузната команда за операции (АСО), во Сојузничкиот центар за воздухопловни операции во Торехон, Шпанија

Интерен оглас за упатување штабен офицер (FICO/GBAD/BMD) во Сојузната команда за операции (АСО), во Сојузничкиот центар за воздухопловни операции во Торехон, Шпанија.pdf

Интерен оглас за упатување на должност штабен офицер за стратегиски планови/образование и доктрини во SHAPE во Монс, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на должност штабен офицер за стратегиски планови/образование и доктрини во SHAPE во Монс, Кралство Белгија.pdf