Објави

Јавен оглас за прием на цивилен персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија

Јавен оглас за прием на цивилен персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија.pdf

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место – програм менаџер за меѓународна соработка во RACVIAC, Република Хрватска

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место претставник на Република Северна Македонија во RACVIAC – Регионален центар за безбедносна соработка, Република Хрватска (програм менаџер за меѓународна соработка).pdf

Извештај за реализираниот инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период јануари – март 2019 година

Во периодот јануари – март 2019 година, реализирани се следниве инспекциски надзори: А) Инспекциски надзори – Одделение за инспекција на АРМ: 1. Вонреден инспекциски надзор во СУТВПиО – Одделение за угостителство и туризам – 03.01.2019 – 11.01.2019 година 2. Контролен инспекциски надзор – Ј4/ГШ на АРМ – 05.02.2019 година 3. Контролен инспекциски надзор – МО […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РАНГИРАЊЕ НА ТРИ НАЈДОБРИ ЕСЕИ НА ТЕМА „НАТО И ЈАС

По извршената рецензија и оценка на пристигнатите есеи, комисија за оценка и рангирање на есеи од конкурсот за избор на најдобар есеј на тема „НАТО и Jас“ за најдобри ги рангира есеите од следниве кандидатки: 1. Валона Садику Абдулаху, IV година, СМУГС „Др. Панче Караѓозов“ – Скопје 2. Петрина Станковска, III година, СОУ ,,Наум Наумовски […]

Конкурс за избор на најдобар есеј на тема „НАТО и јас“

Конкурс за избор на најдобар есеј на тема „НАТО и јас“

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА И  ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – СКОПЈЕ по повод одбележување на 70 години од формирањето на НАТО и идниот прием на Република Северна Македонија како 30-та членка на НАТО објавуваат Конкурс за избор на најдобар есеј на тема „НАТО и Jас“ Најдобрите три есеи ќе бидат наградени со организирана посета на […]

ИНТЕРЕН ОГЛАС за прием на кандидати за подофицери на служба во Армијата

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 176/10 и 51/11), член 30, 31, 33, 45 став (4) од Закон за служба во Армијата на Република Македонија (36/10, 23/11, 47/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15, 193/15, 71/16), […]

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата на Република Македонија

СТАНЕТЕ ОФИЦЕРИ ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА! Ги повикуваме сите млади на возраст до 28 години, со завршен прв циклус на студии по: медицински науки и здравство – општа медицина, машинство, електротехника, електроника и автоматика, енергетика, компјутерска техника и информатика, телекомуникационо инженерство, хемиско инженерство, хемиска технологија, технологија на прехранбени производи, текстилна технологија, сообраќај и транспорт, […]

Исправка и дополна на интерен оглас за унапредување на административни службеници бр.04-732/6

Исправка и дополна на интерен оглас за унапредување на административни службеници бр.04-732/6 од 05.02.2019 Пријава по интерен оглас во Министерство за одбрана

Интерен оглас за унапредување на административни службеници бр.04-732/5

Интерен оглас за унапредување на административни службеници бр.04-732/5 Пријава по интерен оглас во Министерство за одбрана

ИНТЕРЕН ОГЛАС за упатување на работа во странство на работно место советник за одбранбени прашања – планирање на одбраната на Мисијата на РМ при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

ИНТЕРЕН ОГЛАС за упатување на работа во странство на работно место советник за одбранбени прашања – планирање на одбраната на Мисијата на РМ при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

ИНТЕРЕН ОГЛАС за упатување на работа во странство на работно место советник за буџетирање на одбраната на Мисијата на РМ при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

ИНТЕРЕН ОГЛАС за упатување на работа во странство на работно место советник за буџетирање на одбраната на Мисијата на РМ при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

ИНТЕРЕН ОГЛАС за упатување на работа во странство на работно место офицер за врска – Раководител на Канцеларијата за Партнерска Координативна Ќелија Монс

ИНТЕРЕН ОГЛАС за упатување на работа во странство на работно место офицер за врска – Раководител на Канцеларијата за Партнерска Координативна Ќелија Монс