Објави

Решение за избор на кандидати за упатување на стручно оспособување и усовршување за подофицери – Основен курс за подофицери

Решение за избор на кандидати за упатување на стручно оспособување и усовршување за подофицери – Основен курс за подофицери.pdf

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – школување на втор циклус на студии за академската 2020/2021 година

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – школување на втор циклус на студии од областа на безбедноста на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Факултет за безбедност за академската 2020/2021 година.pdf

Интерен оглас за упатување на должност штабен офицер за поддршка на операциите, хибридно војување и контратероризам, во одделот за планирање на операции, во меѓународниот воен штаб во НАТО, во Брисел, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на должност штабен офицер за поддршка на операциите, хибридно војување и контратероризам, во одделот за планирање на операции, во меѓународниот воен штаб во НАТО, во Брисел, Кралство Белгија.pdf

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – 25 курс за Eвропска безбедност на тема: „Истражување на глоналните безбедносни предизвици во однос на Европа“

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – 25 курс за Eвропска безбедност на тема: „Истражување на глоналните безбедносни предизвици во однос на Европа“ .pdf

Интерен оглас за пројавување интерес за учество во меѓународна мисија во состав на хируршки тим на Република Северна Македонија во рамките на норвешката ROLE 2B хируршка полска болница во Кабул, Исламска Република Авганистан

Интерен оглас за пројавување интерес за учество во меѓународна мисија во состав на хируршки тим на Република Северна Македонија во рамките на норвешката ROLE 2B хируршка полска болница во Кабул, Исламска Република Авганистан.pdf

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – високи студии од областа на одбраната за академската 2021 година

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – високи студии од областа на одбраната за академската 2021 година во Институтот за напредни студии за одбрана во Рим, Република Италија

Интерен оглас за упатување на должност подофицер за администрирање, размена на информации и секретар во Канцеларијата на Република Северна Македонија во Врховниот штаб на сојузничките сили на Европа (SHAPE) во Монс, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на должност подофицер за администрирање, размена на информации и секретар во Канцеларијата на Република Северна Македонија во Врховниот штаб на сојузничките сили на Европа (SHAPE) во Монс, Кралство Белгија.pdf

Интерен оглас за упатување на должност подофицер – администратор и КЗ, воедно и секретар на воениот претставник на Република Северна Македонија во НАТО и ЕУ, во Брисел, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на должност подофицер – администратор и КЗ, воедно и секретар на воениот претставник на Република Северна Македонија во НАТО и ЕУ, во Брисел, Кралство Белгија.pdf

Решение за избор на лице за упатување на работа во странство – одбранбено аташе во СР Германија

Решение за избор на лице за упатување на работа во странство – одбранбено аташе во СР Германија 26.10.2020 г. pdf

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – студиски престој на одбранбената академија во Обединетото Кралство

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување за сајбер безбедност на Одбранбената Академија во Обединетото Кралство „Chevening Western Balcans Syber Securuty Fellowship 2020-2021“.pdf