Објави

ИНТЕРЕН ОГЛАС бр. 3/2019 за унапредување на 8 административни службеници

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 3/2019 ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 8 (ОСУМ) АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА.pdf Пријава за интерен оглас – преземи

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Офицер за воздухопловство во Канцеларијата на воената мисија на Република Северна Македонија во НАТО и ЕУ во Брисел

Интерен оглас за пројавување на интерес за упатување на работа во странство на работно место Офицер за воздухопловство во Канцеларијата на воената мисија на Република Северна Македонија во НАТО и ЕУ во Брисел.pdf

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Воен претставник за НАТО и ЕУ (MILREP) во Канцеларијата на воената мисија на Република Северна Македонија во НАТО и ЕУ во Брисел

Интерен оглас за пројавување на интерес за упатување на работа во странство на работно место Воен претставник за НАТО и ЕУ (MILREP) во Канцеларијата на воената мисија на Република Северна Македонија во НАТО и ЕУ во Брисел.pdf

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на 125 професионални војници на служба во Армијата на Република Северна Македонија

Врз основа на член 31, 36, 39 и 40 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македнонија“ бр.101/19), член 1 од Правилникот за начинот на спроведување на постапка за прием на […]

Исправка на Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Одбранбено аташе на Република Северна Македонија во Берлин, Сојузна Република Германија бр. 04-6086/1 од 16.10.2019 година

Исправка на Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Одбранбено аташе на Република Северна Македонија во Берлин, Сојузна Република Германија бр. 04-6086/1 од 16.10.2019 година – бр.04-6086/4 од 22.10.2019 година

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Одбранбено аташе на Република Северна Македонија во Берлин, Сојузна Република Германија

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Одбранбено аташе на Република Северна Македонија во Берлин, Сојузна Република Германија бр. 04-6086/1 од 16.10.2019 година

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место штабен офицер во Канцеларијата за врски на Република Северна Македонија при Shape, Монс – Белгија

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место штабен офицер во Канцеларијата за врски на Република Северна Македонија при Shape, Монс – Белгија бр. 04-5995/1 од 14.10.2019 година

Решение за избор на цивилен персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија бр.04-4835/5 од 02.10.2019 година

Решение за избор на цивилен персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија бр.04-4835/5 од 02.10.2019 година

Решение за избор на цивилен персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија

Решение за избор на цивилен персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија бр.04-4835/4 од 02.10.2019 година

Извештај за реализираните инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период јули – септември 2019 година

Во периодот Јули – Септември 2019 година, реализирани се следниве инспекциски надзори: А) Инспекциски надзори – Одделение за инспекција на АРМ 1. Редовен инспекциски надзор – Баталјон за воздушно набљудување и јавување – 24.09 – 26.09.2019 год. Б) Инспекциски надзори – Одделение за инспекција на цивилната одбрана 1.Редовен инспекциски надзор – ЈП Македонски Железници – […]