Announcements

Call for military pilotsKonkurs për pilotë ushtarakКонкурс за воени пилоти

Call for military pilots

Конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

ANNOUNCEMENT No. 04/2016 for sale of a movable property – airplane Lear Jet by electronic public bidding

ANNOUNCEMENT No. 04/2016 for sale of a movable property – airplane Lear Jet by electronic public bidding