Контакт

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Орце Николов бр.116. | 1000 СКОПЈЕ
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
тел | +389 2 3282042
+389 2 3282097
факс | +389 2 3283968
Татјана Укајдари
e-mail: kabinetMO@mod.gov.mk

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ:
Лидија Јанчовска Христова
тел | +389 2 328 2048
e-mail: lidija.jancovska@mod.gov.mk
Соња Крамарска
тел | +389 2 328 2432
e-mail: sonja.kramarska@mod.gov.mk
Иван Петрушевски
тел | +389 2 328 2487
e-mail: ivan.petrusevski@mod.gov.mk
Душко Аврамовски
тел | +389 2 328 2487
e-mail: dushko.avramovski@mod.gov.mk

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Одделенија за одбрана за региони во Република Северна Македонија и обрасци

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Одговорни лица за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост

Раководители на Сектори во Министерството за одбрана

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail