Јавни набавки

Почитувани граѓани,

на оваа страна може да ги погледнете огласите за јавните набавки кои ги објавува Министерството за одбрана на Република Северна Македонија на Електронскиот систем за јавни набавки согласно Планот за јавни набавки.

Objaveni oglasi skluceni dogovori- Arhiva

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 14627/2019  од 20.01.2020 година за јавна набавка на Чоколадо, Вафли разни, Кекси и Индустриски колачи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/490828a6-2ec7-4759-bca8-37889541b8c0

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 15605/2019 од 17.01.2020 година за јавна набавка на Средства за одржување на хигиена. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/1e05fb8a-278e-4872-927d-ab4500de4762

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 13812/2019  од 17.01.2020 година за јавна набавка на Информатичка опрема, Компјутерска, аудио и видео опрема и Печатари. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/c173be07-5f75-461f-b353-edca14d99fab

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 15846/2019  од 17.01.2020 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на лесни моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/904567b6-1686-44f4-a206-99a7a56a7816

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 12887/2019  од 16.01.2020 година за јавна набавка на Делови од службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/df97d302-a00a-46f0-88d5-3477c64e287a

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 14368/2019 од 16.01.2020 година за јавна набавка на Дијагностицирање и сервисирање на корисничка информатичка опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/3223102d-9bdb-4e71-9ff4-ab4400d72928

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 15024/2019 од 16.01.2020 година за јавна набавка на Преносен аудио систем, ТВ приемник и сателитска антена за потребите на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/a63b71b9-3ec9-4741-976c-ab4400af2bdd

Известување за склучен договор за оглас бр. 11521/2019 од 16.01.2020 година за јавна набавка на Пошта. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/52aee984-f23c-47ab-90ba-ec73fc7f127d

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 13651/2019 од 14.01.2020 година за јавна набавка на Давач за температура за мотор, тип Cummins од агрегат за стартување на воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/8bc97b6b-480f-46e2-a924-ab4200e8eac7

Известување за склучен договор за оглас бр. 14770/2019 од 14.01.2020 година за јавна набавка на Уништување на документарен материјал со изминат рок на чување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/20c07de7-333e-44de-8ccf-9e51de329e88

Известување за склучен договор за оглас бр. 13596/2019 од 14.01.2020 година за јавна набавка на Царина и шпедиција. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a010b77f-ea63-459d-b30a-192d264ec125

Известување за склучен договор за оглас бр. 11431/2019 од 14.01.2020 година за јавна набавка на Природен гас. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/15072c1b-7fde-48dd-9dcd-a52aa4a3fba3

Известување за склучен договор за оглас бр. 11906/2019 од 14.01.2020 година за јавна набавка на Ветеринарни лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/84364d38-fa2b-4351-b788-036c4b1794b9

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 15032/2019  од 14.01.2020 година за јавна набавка на Мебел за СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/aea2cb54-c330-400b-9b40-9a9ee62929c4

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 15907/2019  од 14.01.2020 година за јавна набавка на Канцелариски мебел и опрема за Националниот воздухопловен оперативен центар. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/cd9c5606-490c-4263-846e-eccf1308df14

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 13541/2019 од 14.01.2020 година за јавна набавка на Беретки за борбена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/dd087b07-9ef5-447c-a47c-205e231b99f0

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 12887/2019 од 14.01.2020 година за јавна набавка на Делови од службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/d74b15d6-3821-4a25-a3e9-78b14b1e6599

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 11716/2019 од 14.01.2020 година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/aba0f1a8-9a24-4513-a16e-ab42009daadb

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 11906/2019  од 14.01.2020 година за јавна набавка на Ветеринарни лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/84364d38-fa2b-4351-b788-036c4b1794b9

Известување за реализиран договор за оглас бр. 04399/2019од 13.01.2020 година за јавна набавка на Индустриска сол. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/33d1f6a7-7680-4fd6-b8be-c095d2ebbc10

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 11862/2019 од 10.01.2020 година за јавна набавка на Работни и службени одела. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7fcf6f0d-d510-412e-a37a-ab3e00a99cf8

Известување за склучен договор за оглас бр. 11299/2019 од 10.01.2020 година за јавна набавка на Електрична енергија. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2fa0ca8e-043e-4c5b-b8a7-03fa3240131c

Известување за склучен договор за оглас бр. 11862/2019 од 10.01.2020 година за јавна набавка на Работни и службени одела. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/759a8ebb-9753-404a-aa0c-99370d5606a7

Известување за склучен договор за оглас бр. 12423/2019 од 10.01.2020 година за јавна набавка на Годишна подршка за функционирање и користење на МЕДИКУС-НЕТ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/37244ddf-d324-40e2-8549-c5603e1709d9

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 15215/2019  од 10.01.2020 година за јавна набавка на Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/eacb6ba7-07fa-446b-b04c-345afb804ddc

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 13812/2019  од 10.01.2020 година за јавна набавка на Информатичка опрема, Компјутерска, аудио и видео опрема и Печатари. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/e095b87c-3990-4cf6-93c5-958bf9736b20

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 15846/2019  од 10.01.2020 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на лесни моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/97349f12-8460-4311-a02b-d44513a24e36

Известување за склучен договор за оглас бр. 06152/2019 од 09.01.2020 година за јавна набавка на Делови од воено – теренска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/75cbbf8d-98eb-47d3-bf38-5194f1be8dcc

Известување за склучен договор за оглас бр. 12872/2019 од 09.01.2020 година за јавна набавка на Реновирање и адаптација во објект во МО и ГШ и Дренов Дол. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f5471999-52dc-4234-88ad-2faf97977404

Известување за склучен договор за оглас бр. 12872/2019 од 09.01.2020 година за јавна набавка на Реновирање и адаптација во објект во МО и ГШ и Дренов Дол. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/376013ed-d488-49ed-9363-931fc6d630b2

Известување за склучен договор за оглас бр. 07755/2019 од 09.01.2020 година за јавна набавка на Обувки за службена и гардиска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/180d559d-2369-4e6a-aebe-b1d361a16130

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 15933/2019  од 09.01.2020 година за јавна набавка на Реконструкција на електро инсталација и набавка и монтажа на болјери во хотел „Илинден“ во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/f5c65d14-7423-4abc-8099-a74efd20357b

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 14627/2019  од 09.01.2020 година за јавна набавка на Чоколадо, Вафли разни, Кекси и Индустриски колачи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/885eea5a-97d8-4890-acce-8b66e2b11c1f

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 12861/2019  од 09.01.2020 година за јавна набавка на Ознаки за чинови, родови, служби и единици. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/2ccc1439-e018-43ef-8011-fcfab911e9c2

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 18/3-542/7/2018 од 09.01.2020 година за јавна набавка на Вода. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/cbf6b7ea-1ffb-4037-96ba-ab3d0080abf4

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас  бр. 15575/2019  од 04.01.2020 година за јавна набавка на Путер, шеќер, оцет. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/a39c7352-fb94-47ed-8d44-6e9762b2c910

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 15111/2019  од 03.01.2020 година за јавна набавка на Изведба на безбедносна ограда во објект во Дренов дол. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/9b74bd25-1af2-4622-9eec-045374139a95

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 13541/2019  од 03.01.2020 година за јавна набавка на Беретки за борбена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/234c2cf3-c437-4540-af6d-cc61803e0e27

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 12928/2019  од 03.01.2020 година за јавна набавка на Реагенси за биохемиски, хемиски, имунолошки и имуно-хемиски анализи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/c5aab4cb-9c00-4477-8ca5-43be443d98c5

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 12887/2019  од 03.01.2020 година за јавна набавка на Делови од службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:  https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/5a6fb8bf-2cfb-48be-9f7c-084bf13fb051

Известување за склучен договор за оглас бр. 12434/2019 од 02.01.2020 година за јавна набавка на Надградба на централен Storage. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b7d13088-c202-48b5-9472-8cdd4f88b1c6

Поништување на постапка за оглас бр. 14275/2019 од 31.12.2019 година за јавна набавка на Испитно-мерна опрема за одржување на воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/a8699700-ac16-45d8-ac48-ab3400a5b2df

Известување за склучен договор за оглас  бр. 14727/2019 од 31.12.2019 година за јавна набавка на Новогодишни пакетчиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/067c77fa-0e8d-419c-8f2f-5a0e7a492056

Услуга: Оглас од 30.12.2019 година за јавна  Набавка на хотелски и угоститeлски услуги за активност “НАТО напредни курсеви за мрежна безбедност и проценка на ранливост на мрежи и намалување на ризици”. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/cec42926-2c6b-4c3d-bed0-54bd5f629975

Известување за склучен договор за оглас бр. 10470/2019 од 30.12.2019 година за јавна набавка на Писмен превод од Чешки на македонски јазик на стручна литература за хеликоптери тип Ми-8МТ/17/24В. и превод на стручни воздухопловно – технички материјали од руски на македонски јазик. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7f5512ee-8f3b-43ce-9c4c-95f03d5eb351

Известување за склучен договор за оглас бр. 10470/2019 од 30.12.2019 година за јавна набавка на Писмен превод од Чешки на македонски јазик на стручна литература за хеликоптери тип Ми-8МТ/17/24В. и превод на стручни воздухопловно – технички материјали од руски на македонски јазик. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9a5aa142-5e7e-4f18-83ee-3fdefa645224

Оглас  бр. 15815/2019 од 31.12.2019 година за јавна набавка на Набавка на градежни материјали за санација на сидриштето во Охрид. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/169be27c-ad94-48d6-a665-a0cbebd24474/14

Оглас  бр. 15846/2019 од 31.12.2019 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на лесни моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4c74a1d6-17df-4563-b31d-cd99716da197/14

Оглас  бр.  15857/2019 од 31.12.2019 година за јавна набавка на Набавка на тонери и кертриџи и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07f6f1ec-9164-41f2-827b-5e6b34a94094/14

Оглас  бр.  15870/2019 од 31.12.2019 година за јавна набавка на Моторни возила за потребите на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d910ed16-8fcf-43dc-92b4-06a19e083074/1

Оглас  бр.  15873/2019 од 31.12.2019 година за јавна набавка на Канцелариски мебел и средства. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5aeb269d-e392-4389-9582-26d6f03f4cdb/1

Поништување на постапка за оглас  бр. 03519/2019 од 30.12.2019 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на Товарни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/76b4766a-64e3-4ee9-b1ca-ab3300a82047

Поништување на постапка за оглас  бр. 11437/2019 од 30.12.2019 година за јавна набавка на Потрошен материјал за работилници за поправки и одржување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/6863e478-bf57-4f1a-8026-ab3300b8e5cc

Поништување на постапка за оглас  бр. 05231/2019 од 27.12.2019 година за јавна набавка на Транспорт на стоки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/890511e0-af13-44c7-a2a0-aac500d4578e

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 15559/2019 од 28.12.2019 година за јавна набавка на Мед и мармелад. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/ad0b634c-1632-40a7-aee3-ca65fad3cf3d

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр.14104/2019 од 27.12.2019 година за јавна набавка на Канцелариски материјал и хартија за фотокопирање. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/8f635b0a-3aed-4054-be7f-5737ad8a2e02

Оглас  бр.  15604/2019 од 30.12.2019 година за јавна набавка на Одржување пловни објекти. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d94954f0-b766-40e2-b778-2f994581c48c/14

Оглас  бр.  15605/2019 од 30.12.2019 година за јавна набавка на Средства за одржување на хигиена. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c013f484-aae6-460c-a30a-54d745c7f89b/13

Оглас  бр.  15639/2019 од 30.12.2019 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на Товарни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ca15f519-ca28-43cb-bb7a-ebd08291e204/1

Оглас  бр.  15568/2019 од 28.12.2019 година за јавна набавка на Копчиња за службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3b465b68-27c8-4136-bfb9-9bb864401d63/14

Оглас  бр.  15575/2019 од 28.12.2019 година за јавна набавка на Путер, шеќер, оцет. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f1c5d000-15c1-446d-b033-5955affb6eb5/14

Оглас  бр.  15574/2019 од 28.12.2019 година за јавна набавка на Делови од гардиска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8b4561c4-5e96-446c-bf7b-0d4422a1523f/14

Оглас  бр. 15481/2019 од 27.12.2019 година за јавна набавка на Набавка на софтвер за полагање на СТАНАГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8d333743-03a4-4333-8676-87c1aea6360c/14

Оглас  бр. 15482/2019 од 27.12.2019 година за јавна набавка на Конзерва риба, месни конзерви и готови јадења. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e12e5275-5c0a-4c83-8ab3-b1a7327f24c2/1

Оглас  бр. 15485/2019 од 27.12.2019 година за јавна набавка на Опрема за разузнавање и безбедност во С-СВБиР/МО. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0172f86a-348f-4521-a4a2-3414eda6b498/1

Оглас  бр. 15491/2019 од 27.12.2019 година за јавна набавка на Услуги за вршење на надзор на градби при реконструкција и адаптација на објекти 37, 45 и 48 во кас.Илинден Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8a5afe37-8836-477a-84b0-9d4635a95e4e/14

Оглас  бр. 15492/2019 од 27.12.2019 година за јавна набавка на Набавка на алат и опрема (инструменти) за дефектажа и градежни поправки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/12796ec9-02ff-42aa-a916-e2aac799be5e/14

Оглас  бр. 15497/2019 од 27.12.2019 година за јавна набавка на Матричен печатар. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/24d4d286-daae-4f93-8f12-63d4d28c5aec/13

Оглас  бр. 15506/2019 од 27.12.2019 година за јавна набавка на Реконструкција и поправка на надворешни водоводни и канализациони мрежи во објектите во к. Гоце Делчев-Скопје, Јане Сандански Штип и Алекса Дамниевски – Бауман – Велес. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5a5876f2-561c-4a3c-a3a1-98ce30d4f5c1/13

Оглас  бр. 15508/2019 од 27.12.2019 година за јавна набавка на ХТЗ опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e7aecf52-0c43-41ee-b1a7-7ff599c70c3b/1

Оглас  бр. 15513/2019 од 27.12.2019 година за јавна набавка на Сигурносни сефови, врати и брави. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/95efdc7a-d674-4a60-bdc6-2a5f8fc86191/14

Оглас  бр. 15520/2019 од 27.12.2019 година за јавна набавка на Набавка на потопна пумпа во објект “Спортско рекреативен центар-Скопје”. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1b4a5cfb-f142-4a82-8164-32c216060a54/13

Оглас  бр. 15525/2019 од 27.12.2019 година за јавна набавка на Сок овошен. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/95a223cc-b691-42d5-825e-2011ddd29e67/14

Оглас  бр. 15534/2019 од 27.12.2019 година за јавна набавка на Смрзнат зеленчук, Сушени модри сливи, Зачини, Маслинки и Снегулки разни. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fba59568-f323-48c6-93e6-0ab0ab6ae11c/14

Оглас  бр. 15548/2019 од 27.12.2019 година за јавна набавка на Изведба на нов армирано бетонски канал за параводна цевна инсталација во касарна Илинден. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f814f9e3-3e47-4ef8-9c03-009b5ef72c6c/13

Оглас  бр.15551/2019 од 27.12.2019 година за јавна набавка на Транспорт на стоки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/471ae985-5865-4be8-a8fa-ea0df93f1fae/14

Оглас  бр.15559/2019 од 27.12.2019 година за јавна набавка на Мед и мармелад. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/05eb2a33-e54b-474a-a0c1-d022089bc4ab/14

Поништување на постапка за оглас бр. 07533/2019 од 27.12.2019 година за јавна набавка на Набавка на софтвер за полагање на СТАНАГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/15563691-b35f-47f2-b187-ab3000bb57a1

Поништување на постапка за оглас бр. 14213/2019 од 26.12.2019 година за јавна набавка на  Годишна подршка за функционирање и користење на информатички сервис во АРМ (ЛИС). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/b7c0bb24-66fe-4888-9c02-ab2f00f686fb

Оглас  бр. 15471/2019 од 27.12.2019 година за јавна набавка на Технички преглед и осигурување при регистрација на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2a7767db-06b5-49b4-a058-41ec7d0695f0/14

Оглас  бр. 15477/2019 од 27.12.2019 година за јавна набавка на Изнајмување на копири и мултифункциски уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2a7767db-06b5-49b4-a058-41ec7d0695f0/14

Оглас  бр. 15394/2019 од 26.12.2019 година за јавна набавка на  Реновирање и адаптација на објекти бр. 45, бр.37 и бр. 48 во касарна „Илинден“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6dc8a72e-8388-47e5-af7a-ce11c3078201/1

Оглас  бр. 15428/2019 од 26.12.2019 година за јавна набавка на  Знамиња и јарболи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/72ad5d14-2cdf-4546-96b7-46ee7bd3adaa/13

Оглас  бр. 15439/2019 од 26.12.2019 година за јавна набавка на  Апарат (автомат) за полнење гориво во моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5dabcf20-c7be-4c40-8f97-64971b4f1c16/13

Известување за склучен договор за оглас  бр. 10258/2019 од 25.12.2019 година за јавна набавка на Стоматолошки средства. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f44edfbe-5ed0-4b6e-a514-f90a0659eb07

Поништување на постапка за оглас  бр. 07688/2019 од 24.12.2019 година за јавна набавка на Медицинска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/1842b3fe-be38-471c-8c04-ab2d00c869bc

Поништување на постапка за оглас  бр. 10258/2019 од 24.12.2019 година за јавна набавка на Стоматолошки средства. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/93daaa96-9384-43dc-9938-ab2d00d175a4

Известување за склучен договор за оглас  бр. 07688/2019 од 24.12.2019 година за јавна набавка на Медицинска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3c9b7be3-b667-400f-8c5f-0e8e2f8f44db

Оглас  бр. 15215/2019 од 24.12.2019 година за јавна набавка на  Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9a0e9d76-d345-4773-a2bc-f68bed9ae1e5/14

Оглас  бр. 15111/2019 од 23.12.2019 година за јавна набавка на Изведба на безбедносна ограда во објект во Дренов дол. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c463eb9e-8e5c-4eae-b5f8-64eb6086b16b/14

Оглас  бр. 15113/2019 од 23.12.2019 година за јавна набавка на Набавка на кујнска опрема и опрема за климатизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/275be097-5343-4ba2-a5a4-39851fa52b2c/14

Известување за склучен договор за оглас  бр. 11904/2019 од 20.12.2019 година за јавна набавка на Торти и колачи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7dd23ef8-90f8-4bce-9f93-0b172ba9d6b7

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 12887/2019 од 20.12.2019 година за јавна набавка на Делови од службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/b4a50b9b-9d10-4f6f-9ca1-3ba39683826c

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 12861/2019 од 20.12.2019 година за јавна набавка на Ознаки за чинови, родови, служби и единици. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/097b889d-0cb3-4d0b-824c-e722d8e807b8

Поништување на постапка за оглас бр. 13050/2019 од 20.12.2019 година за јавна набавка на Моторни возила за потребите на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c001a911-761b-46ff-b98d-ab2800f5c660

Оглас бр. 15024/2019 од 20.12.2019 година за јавна набавка на Преносен аудио систем, ТВ приемник и сателитска антена за потребите на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c080c03b-0255-45cd-8eee-0c190cf9dd42/13

Оглас  бр. 15032/2019 од 20.12.2019 година за јавна набавка на Мебел за СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f7eb5749-1e18-410d-ba19-eacddefd2f6a/1

Оглас бр. 14972/2019 од 19.12.2019 година за јавна набавка на  Транспорт на персонал – вонреден превоз со патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f7b6bdb0-13c1-44d7-966e-c079252b6a4c/14

Оглас бр. 15013/2019 од 19.12.2019 година за јавна набавка на  Технички и медицински (компримирани) гасови: Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4f733746-bb33-415e-823a-37cbcf57c3e4/13

Поништување на постапка за оглас  бр. 06668/2019 д 19.12.2019 година за јавна набавка на Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c3eba4cd-f489-4e63-ae2c-ab2800aca43b

Известување за склучен договор за оглас  бр. 10461/2019 од 19.12.2019 година за јавна набавка на Поправка и одржување на клима уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3cf44601-c782-44f0-9385-abd4c04b5ae1

Оглас  бр. 14961/2019 од 19.12.2019 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на Мерцедес С320 CDI. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0f586114-bdf6-489c-8224-97c142184e86/13

Поништување на постапка за оглас  бр. 06098/2019 од 18.12.2019 година за јавна набавка на Пневматици за моторни возилa. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c86b98de-7270-405c-bdf6-ab2700a574a4

Известување за склучен договор за оглас  бр. 06098/2019 од 18.12.2019 година за јавна набавка на Пневматици за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1e12877a-3ffb-4281-982a-858ab6c73520

Известување за склучен договор за оглас  бр. 06098/2019 од 18.12.2019 година за јавна набавка на Пневматици за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9378a691-87f1-4876-87db-9aa8cb6b44a5

Известување за склучен договор за оглас  бр. 06098/2019 од 18.12.2019 година за јавна набавка на Пневматици за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/07758883-dcef-462a-a3e9-08926381f7ff

Известување за склучен договор за оглас  бр. 10326/2019 од 18.12.2019 година за јавна набавка на Реконструкција и адаптација на објект бр. 9 во касарна Боро Менков Куманово: Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/66427bb0-7873-4482-9a0a-116083cc63f5

Оглас  бр. 14851/2019 од 18.12.2019 година за јавна набавка на Спортска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/83f03836-2ea9-4846-8a64-7e9d8a4b1858/14

Оглас  бр. 14909/2019 од 18.12.2019 година за јавна набавка на Конфекционирање на делови од борбена униформа во универзална шара. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ff059a58-1cc6-4d29-a40f-816d283865fb/14

Оглас  бр. 14914/2019 од 18.12.2019 година за јавна набавка на Маици со кратки ракави за борбена униформа во основна шара. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2075aff9-67e9-45aa-8508-631e43088a56/14

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 12887/2019 од 17.12.2019 година за јавна набавка на Делови од службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/bfed7c89-01c6-42b9-8783-a42b761ffa1f

Оглас бр. 14750/2019 од 17.12.2019 година за јавна набавка на Музички системи, Музички инструменти и сабја за почесна единица и Разглас за касарна Гоце Делчев. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ba22ece7-6434-4382-828d-14424200688f/14

Оглас бр. 14770/2019 од 17.12.2019 година за јавна набавка на Уништување на документарен материјал со изминат рок на чување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ca7d724d-1260-4f7a-888c-e19eb8275c92/13

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 14122/2019 од 16.12.2019 година за јавна набавка на Новогодишни пакетчиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7874082e-a189-4eec-90d3-ab2500df6478

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 12928/2019 д 16.12.2019 година за јавна набавка на Реагенси за биохемиски, хемиски, имунолошки и имуно-хемиски анализи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/f090f2af-f39b-41e6-824e-01d9844708e9

Оглас  бр. 14667/2019 од 16.12.2019 година за јавна набавка на Баждарење опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/736bb62b-ff2a-4ef6-9182-b82967fceeb8/14

Оглас  бр. 14668/2019 од 16.12.2019 година за јавна набавка на Палети за складирање на муниција. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cb84ca57-0869-47ce-951f-880148e6bf0a/14

Оглас  бр. 14703/2019 од 16.12.2019 година за јавна набавка на Рестартирање на софтверскиот систем за управување на конвертори на фрекфенции со дефектажа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9c298839-bf9a-424a-866b-046e45a81a70/13

Оглас  бр.14727/2019 од 16.12.2019 година за јавна набавка на Новогодишни пакетчиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/96409d1d-e597-4480-ab9d-8929b32039c0/13

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 07412/2019 од 16.12.2019 година за јавна набавка на Баждарење опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/b249fb5c-403a-4a9f-8d7b-ab2500a6c50c

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА за оглас бр. 05044/2019 од 16.12.2019 година за јавна набавка на Гориво моторно, Еуросупер БС95 и Еуродизел БС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/da1c8ba4-6e36-4950-8b12-885922de3e20

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА за оглас бр. 05044/2019 од 16.12.2019 година за јавна набавка на Гориво моторно, Еуросупер БС95 и Еуродизел БС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/fba2d68e-b453-4b89-b9ef-7ed534157800

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 13598/2019 од 16.12.2019 година за јавна набавка на Телефонски систем за 100 корисници за командата на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/cccf8841-458e-45c7-b66f-50c1ce05b2d9

Оглас  бр. 14641/2019 од 14.12.2019 година за јавна набавка на Дехидрирана храна за службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c9e43cf3-56b6-4cb1-8221-c487d2559e66/14

Оглас  бр. 14627/2019 од 13.12.2019 година за јавна набавка на Чоколадо, Вафли разни, Кекси и Индустриски колачи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ae917688-1258-4884-863e-ae026cebcb1d/1

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 12433/2019 од 13.12.2019 година за јавна набавка на Опрема за симултан превод. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/50eca90d-c88b-46d7-aa17-ab2200dac659

Известување за склучен договор за услуга,  Хотелско сместување за реализација на концерт на воени концерти  13.12.2019 година. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e4c55525-7829-497b-915c-b09f2546ddbe

Известување за склучен договор за оглас  бр. 07466/2019 од 13.12.2019 година за јавна набавка на Конзервиран зеленчук (шампињони, буковка, ајвар, доматно пире, краставици, грашок и боранија), Печурки маринирани и Пастеризиран зеленчук. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6c04657b-9938-41d7-8a97-4cd12121608c

Известување за склучен договор за оглас  бр. 07682/2019 од 13.12.2019 година за јавна набавка на Месо свежо свинско. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b4d81d2f-6e79-48ab-8968-49e879e0772a

Известување за склучен договор за оглас  бр. 07682/2019 од 13.12.2019 година за јавна набавка на Месо свежо свинско. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e636703f-4745-4e44-b37b-4ac8bf56886e

Известување за склучен договор за оглас  бр. 06971/2019 од 13.12.2019 година за јавна набавка на Лабораториска опрема (функциски генератор, осцилоскоп, лабораторидко напојување и станица за лемење). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3868da38-0e8e-422f-b46f-10dc87f8a9ea

Известување за склучен договор за оглас  бр. 06971/2019 од 13.12.2019 година за јавна набавка на Лабораториска опрема (функциски генератор, осцилоскоп, лабораторидко напојување и станица за лемење). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/50d11b9c-83a1-4d51-baba-cbaa48726229

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 14293/2019 од 13.12.2019 година за јавна набавка на Тока. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/1bbad8b2-cb97-4822-a4c9-b6bc41398546

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 12861/2019 од 13.12.2019 година за јавна набавка на Ознаки за чинови, родови, служби и единици. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/ddf157c5-234d-4d6d-b919-d3e11a4cff70

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 13600/2019 од 13.12.2019 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/bfad8a70-ff12-4f19-be5c-df4dbc297a30

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 07442/2019 од 12.12.2019 година за јавна набавка на Други материјали (салфети, подметачи и др). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/f433b33b-7e10-48e8-800a-ab2100f135f8

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 13598/2019 од 12.12.2019 година за јавна набавка на Телефонски систем за 100 корисници за командата на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/8ed8e6f4-ac0f-40cf-8f4b-523165c5e882

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 13598/2019 од 12.12.2019 година за јавна набавка на Телефонски систем за 100 корисници за командата на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/b46eca13-6575-4e24-9c56-893ad178d8f5

Оглас  бр. 14477/2019 од 12.12.2019 година за јавна набавка на Осигурување на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9374757f-c7cd-4d95-a2a6-0cdb1fc407e5/1

Оглас  бр. 14486/2019 од 12.12.2019 година за јавна набавка на Лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ef5629c5-a08a-48b8-ac4f-352b529dd9e3/13

Оглас  бр. 14513/2019 од 12.12.2019 година за јавна набавка на Реагенси за микробиологија. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/42d550a1-6d64-4fe3-b91e-ab30a5b3d9e6/14

Оглас бр. 04397/2019 од 12.12.2019 година за јавна набавка на Лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/393e2925-d931-4e16-bd42-ab21008f2d9f

Оглас  бр. 14368/2019 од 11.12.2019 година за јавна набавка на Дијагностицирање и сервисирање на корисничка информатичка опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bf544337-abc9-4620-a8df-1c93c2c92206/14

Оглас  бр. 14275/2019 од 10.12.2019 година за јавна набавка на Испитно-мерна опрема за одржување на воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f71f32d8-d94f-420f-950d-d61db7ab211d/14

Оглас  бр. 14293/2019 од 10.12.2019 година за јавна набавка на Тока. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5cb65a8c-022d-4cb4-a8fb-f55250111345/13

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 05205/2019 од 06.12.2019 година за јавна набавка на Магацински материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/fa2c53d3-b014-4487-9bf6-ab1b00f62cbd

Известување за склучен договор за оглас  бр. 07303/2019 од 06.12.2019 година за јавна набавка на Млеко стерилизирано, млеко свежо, јогурт, павлака. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4ecdd936-1629-4a11-909a-1c205ba85dbf

Известување за склучен договор за оглас  бр. 07303/2019 од 06.12.2019 година за јавна набавка на Млеко стерилизирано, млеко свежо, јогурт, павлака. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/99fd1c5e-9651-4eef-902d-925587f43d08

Известување за склучен договор за оглас  бр. 07303/2019 од 06.12.2019 година за јавна набавка на Млеко стерилизирано, млеко свежо, јогурт, павлака. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/214645e3-083a-42c5-9c72-961375a5f9a7

Известување за измени и дополнителни информации во постапката од 06.12.2019 год за оглас  бр. 11657/2019 од 06.12.2019 година за јавна набавка на Летна алпинистичка опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/9731c308-22c2-45af-b9b8-a43be13c940c

Оглас  бр. 14192/2019 од 06.12.2019 година за јавна набавка на Реновирање и адаптација на простор за поставување на мерки за физичка безбедност за објект бр.1239 на С-СВБиР. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5f486830-3470-4811-9814-a0bda6757e8d/13

Оглас  бр. 14213/2019 од 06.12.2019 година за јавна набавка на Годишна подршка за функционирање и користење на информатички сервис во АРМ (ЛИС). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f50b0706-41dd-43d2-ae80-4de922be5dff/13

Оглас  бр. 14215/2019 од 06.12.2019 година за јавна набавка на Оспособување на машински инсталации и опрема во котлара во објект на Попова Шапка. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/28c56e73-cc9c-4000-a3d4-b19985df7890/13

Оглас  бр. 14228/2019 од 06.12.2019 година за јавна набавка на Магацински материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c48f0bfc-8d84-460f-abb6-e820b4732a54/13

Оглас  бр. 14104/2019 од 06.12.2019 година за јавна набавка на  Канцелариски материјал и хартија за фотокопирање. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b24cd504-e166-4b88-832b-08f891819dd5/1

Оглас  бр. 14113/2019 од 06.12.2019 година за јавна набавка на Перница. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d2c6b6b8-1472-450d-8c95-7756e80bdfa6/13

Оглас  бр. 14122/2019 од 06.12.2019 година за јавна набавка на  Новогодишни пакетчиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/75ed40bd-2299-4ca6-b656-e5e7a21ee3c8/13

Оглас  бр. 14123/2019 од 06.12.2019 година за јавна набавка на  Набавка на алат и опрема (инструменти) за дефектажа и поправки на телекомуникациска и информатичка опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d5af2d1e-94a5-4427-8233-52870ee42b54/13

Известување за склучен договор за оглас бр. 03302/2019 од 05.12.2019 година за јавна набавка на Изградба на сервер сала и ЛАН мрежа за 100 корисници (пасивна, активна и корисничка опрема) за командата на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b864ab39-8cd6-469d-a527-909a58dad448

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 11431/2019 од 05.12.2019 година за јавна набавка на Природен гас. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/936760e9-c4ed-4b0b-9837-36501b0f7c7c

Посебни услуги  за Хотелски и угостителски услуги за активност “НАТО напредни курсеви за мрежна безбедност и проценка на ранливост на мрежи и намалување на ризици”. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/otherannouncements

Поништување на постапка за оглас бр.  03302/2019 од 02.12.2019 година за јавна набавка на Изградба на сервер сала и ЛАН мрежа за 100 корисници (пасивна, активна и корисничка опрема) за командата на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/2bd74c92-d3eb-4771-b50d-ab1700e0dded

Известување за склучен договор за оглас бр. 03302/2019 од 02.12.2019 година за јавна набавка на Изградба на сервер сала и ЛАН мрежа за 100 корисници (пасивна, активна и корисничка опрема) за командата на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3f14bf70-be04-4c56-abdf-fc6f30dc8a49

Известување за склучен договор за оглас бр. 06019/2019 од 02.12.2019 година за јавна набавка на Мазут М-1 НС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/83fd9fc9-1a9c-4b1c-b6a2-5de478439a14

Известување за склучен договор за оглас бр. 06019/2019 од 02.12.2019 година за јавна набавка на Мазут М-1 НС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3a351ad8-1f05-4e78-b933-b5ad1a049e1e

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 12928/2019 од 02.12.2019 година за јавна набавка на Реагенси за биохемиски, хемиски, имунолошки и имуно-хемиски анализи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/27e8135a-7d62-48ff-98bd-54c869bfed65

Оглас  бр. 13812/2019 од 03.12.2019 година за јавна набавка на Информатичка опрема, Компјутерска, аудио и видео опрема и Печатари. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/93344b85-4a8a-44fa-9a29-72c5f196b582/1

Известување за реализиран договор за оглас бр. 02911/2019 од 29.11.2019 година за јавна набавка на Преносен уред за проверка на хидро-системите на хеликоптерите, тип Ми-8МТ/17. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/81f6a3dd-537b-4fb0-a62d-702576d7eb33

Известување за реализиран договор за оглас бр. 18/3-299/5/2019 од 29.11.2019 година за јавна набавка на Дигитални радио-телефонски репетитори и рачни радио – телефонски станици. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/e92de21d-a336-47de-8b1b-f3c7af27ce06

Известување за склучен договор за оглас бр. 07264/2019 од 02.12.2019 година за јавна набавка на ХТЗ опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/fb2b99a4-579d-429d-95ac-fef3c587114a

Известување за склучен договор за оглас бр. 07442/2019 од 29.11.2019 година за јавна набавка на Други материјали (салфети, подметачи и др). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/746c99d0-789d-4fdc-acc1-d29277336ca6

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 12878/2019 од 30.11.2019 година за јавна набавка на Опрема за видео надзор, контрола на пристап и алармен систем во објектот на МО и Дренов Дол. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/806d85cb-78e8-4363-8c01-559a41c7661c

Оглас  бр.  13759/2019 од 02.12.2019 година за јавна набавка на Леб, лепиња и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/26d982f9-e7b1-418f-9d62-2940338f31e1/1

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 12596/2019 од 29.11.2019 година за јавна набавка на  Новогодишни пакетчиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/9c783bac-727b-4e63-bfca-ab1400eb81ed

Известување за склучен договор за оглас бр. 08052/2019 од 29.11.2019 година за јавна набавка на Минерална вода (газирана и негазирана). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/93cb361d-80b8-42a3-ac26-46000e3ca186

Оглас  бр. 13651/2019 од 29.11.2019 година за јавна набавка на Давач за температура за мотор, тип Cummins од агрегат за стартување на воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a6568e6d-1067-4e77-968e-233cb12dd6fe/13

Оглас  бр. 13691/2019 од 29.11.2019 година за јавна набавка на Брашно пченично. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1f618052-c374-42c0-b146-6902c594deb8/13

Оглас  бр. 13699/2019 од 29.11.2019 година за јавна набавка на Изведба за видео надзор, контрола на пристапи противпровален систем во командата на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e57aba60-b9d0-433f-a7fd-b231a243cb5b/14

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 05814/2019 од 29.11.2019 година за јавна набавка на Набавка и инсталација на мрежна опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7ae49ac9-89a7-4248-9696-ab1400a13a8c

Известување за склучен договор за оглас бр. 10080/2019 од 29.11.2019 година за јавна набавка на Јорган со јастук. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4855dcf7-1439-426c-921b-a662bf6d5df2

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за огласбр. 13598/2019 од 29.11.2019 година за јавна набавка на Телефонски систем за 100 корисници за командата на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/abd9cb76-0bc1-41a2-8c24-213308f5ec25

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 11657/2019 од 28.11.2019 година за јавна набавка на Летна алпинистичка опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/ce410f91-12d6-4d2f-bc17-5021ab98cbe9

Оглас  бр. 13596/2019 од 29.11.2019 година за јавна набавка на Царина и шпедиција. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/af772fe5-cb16-4d51-800c-5548f49b29fa/14

Оглас  бр.13597/2019 од 29.11.2019 година за јавна набавка на Набавка и инсталација на мрежна опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6fa6fef8-5fc7-4739-90ae-3a37b27b6cf7/13

Оглас  бр.13598/2019 од 29.11.2019 година за јавна набавка на Телефонски систем за 100 корисници за командата на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f5affa9a-d241-43cf-943a-cb578fca993f/14

Оглас  бр.13600/2019 од 29.11.2019 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/dc20951e-8c47-45d6-8f0d-930c1c4d477d/14

Оглас  бр. 13541/2019 од 28.11.2019 година за јавна набавка на Беретки за борбена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c7b76d3c-03fe-45b6-b152-82c93754b054/1

Известување за реализиран договор  за оглас бр. 05494/2019 од 28.11.2019 година за јавна набавка на Спортска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/369a5318-e20e-4b6a-b338-ccda16dc8f48

Известување за реализиран договор  за јавна набавка Хотелски и угостителски услуги за спортски игри. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/c7e55380-ad3f-44aa-94bc-636e32247661

Поништување на постапка за оглас бр. 07593/2019 од 26.11.2019 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на Мерцедес С320 CDI. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/688daf48-93f7-4020-ab15-ab1100c24368

Известување за реализиран договор  за оглас  бр. 01624/2019 од 26.11.2019 година за јавна набавка на Печати и штембили. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/46ecabef-8129-4435-9578-afd225c13cb4

Известување за реализиран договор  за оглас бр. 18/3-234/4/2019 од 26.11.2019 година за јавна набавка на Санитетски материјали (завоен материјал). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/2186e31b-1b98-44c7-b013-99ac08d5a8e2

Известување за склучен договор за оглас бр. 07264/2019 од 25.11.2019 година за јавна набавка на ХТЗ опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/982f230b-29b0-4f13-bc57-02e7313dbf0b

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 11299/2019 од 26.11.2019 година за јавна набавка на Електрична енергија. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/4cfd3749-c65a-467e-b50c-03c729512927

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 12253/2019 од 26.11.2019 година за јавна набавка на Кашкавал, Бело сирење, Топено сирење и урда кајмак, путер. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/1c460dc8-61e7-40ec-9ba7-3ae2eb1133b8

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 11431/2019 од 26.11.2019 година за јавна набавка на Природен гас. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/4cd9e46c-4c0e-4ef2-bcab-1cad1944cf4d

Поништување на постапка за оглас бр. 06863/2019 од 22.11.2019 година за јавна набавка на Резервни делови за неборбени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/975209ff-ba81-4af3-94f9-ab0d00b3ee26

Известување за склучен договор за оглас бр. 06863/2019 од 22.11.2019 година за јавна набавка на Резервни делови за неборбени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7cd4f620-801b-41a5-aa00-8486e64d14da

Известување за склучен договор за оглас бр. 06863/2019 од 22.11.2019 година за јавна набавка на Резервни делови за неборбени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/937f71b3-c852-4803-8a28-48d92f12d601

Известување за склучен договор за оглас бр. 06863/2019 од 22.11.2019 година за јавна набавка на Резервни делови за неборбени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f982d53b-459f-424f-8025-5f327fb3f66a

Известување за склучен договор за оглас бр. 06863/2019 од 22.11.2019 година за јавна набавка на Резервни делови за неборбени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/718a371e-7db1-4d41-954f-2891984d1b7e

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 12415/2019 од 22.11.2019 година за јавна набавка на  Информатичко инфраструктурно уредување и инсталација на уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/7175c2f9-9032-4669-868b-9f214a81b881

Оглас бр. 13050/2019 од 22.11.2019 година за јавна набавка на Моторни возила за потребите на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/af79b762-d572-4e98-ba38-8bfa93449440/1

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 11928/2019 од 21.11.2019 година за јавна набавка на Картички за месечни и годишни автобуски билети за град Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/fc5b47f9-a9d1-45fb-825d-ab0c00fc119c

Известување за склучен договор за оглас бр. 07709/2019 од 21.11.2019 година за јавна набавка на Спортска опрема – справи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2ce3e32e-ed6a-457b-85d3-60bce9ec174d

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 12861/2019 од 21.11.2019 година за јавна набавка на Ознаки за чинови, родови, служби и единици. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/dab134e9-237f-46a9-8c70-25493a4334a5

Оглас  бр. 12913/2019 од 21.11.2019 година за јавна набавка на Матрикули. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/384dae4f-3c4f-4b6d-9afc-f40a7a28a39a/13

Оглас  бр. 12923/2019 од 21.11.2019 година за јавна набавка на Медицински средства. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/dbb7dc45-5783-4f91-bc36-5b5fe026cb3f/14

Оглас  бр. 12928/2019 од 21.11.2019 година за јавна набавка на Реагенси за биохемиски, хемиски, имунолошки и имуно-хемиски анализи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ad5283a7-7f8c-44d9-b027-3bf2b35db3d1/14

Оглас  бр. 12887/2019 од 21.11.2019 година за јавна набавка на Делови од службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/58e84198-2a8c-4d3b-a70d-cac1ab54a4b6/1

Оглас  бр. 12861/2019 од 20.11.2019 година за јавна набавка на Ознаки за чинови, родови, служби и единици. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1d6dcc8b-6c0d-42f6-80b3-5ae0f9c9d9f7/1

Оглас  бр. 12872/2019 од 20.11.2019 година за јавна набавка на Реновирање и адаптација во објект во МО и ГШ и Дренов Дол. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a232d960-66af-4053-a73f-394089b5e181/14

Оглас  бр. 12878/2019 од 20.11.2019 година за јавна набавка на Опрема за видео надзор, контрола на пристап и алармен систем во објектот на МО и Дренов Дол. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/27af5e5a-57f7-4269-8b00-efae9a417f33/14

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 11198/2019 од 20.11.2019 година за јавна набавка на Брашно пченично. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/b528e1f7-9a02-4908-9742-ab0b00b1a506

Известување за склучен договор за оглас бр. 07602/2019 од 19.11.2019 година за јавна набавка на Интернет сервис-претплата. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c6450e9c-0f45-4e78-9532-81188bf82568

Оглас бр. 12596/2019 од 18.11.2019 година за јавна набавка на Новогодишни пакетчиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1b81922b-2a8a-4a16-ae35-c1c13cf07329/13

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 06205/2019 од 18.11.2019 година за јавна набавка на Баждарење (калибрирање) на медицински уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/2eed8618-a46a-4f90-879e-ab0900a0965e

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 10547/2019 од 16.11.2019 година за јавна набавка на Пиштол електричен и Футрола за пиштол 9 мм (ЦЗ,ЧЗ). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/2f036672-e090-404f-8a6d-b8c5b0b2130c

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 11531/2019 од 15.11.2019 година за јавна набавка на Акумулатори за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/38a09dcc-6df5-4af5-bdba-ec9c264291bc

Оглас бр. 12505/2019 од 16.11.2019 година за јавна набавка на Лабораториски прибор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7c51edab-ee85-4c94-9a7d-f226a916bdce/13

Известување за поништување на постапка за огласбр. 06205/2019 од 18.11.2019 година за јавна набавка на Баждарење (калибрирање) на медицински уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/2eed8618-a46a-4f90-879e-ab0900a0965e

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 10547/2019 од 16.11.2019 година за јавна набавка на  Пиштол електричен и Футрола за пиштол 9 мм (ЦЗ,ЧЗ). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/2f036672-e090-404f-8a6d-b8c5b0b2130c

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 11531/2019 од 15.11.2019 година за јавна набавка на  Акумулатори за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/38a09dcc-6df5-4af5-bdba-ec9c264291bc

Оглас бр. 12505/2019 од 16.11.2019 година за јавна набавка на Лабораториски прибор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7c51edab-ee85-4c94-9a7d-f226a916bdce/13

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 07466/2019 од 15.11.2019 година за јавна набавка на Конзервиран зеленчук (шампињони, буковка, ајвар, доматно пире, краставици, грашок и боранија), Печурки маринирани и Пастеризиран зеленчук. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/05e55b6b-394a-4065-94c1-ab0600f202aa

Известување за склучен договор за оглас бр. 08887/2019 од 15.11.2019 година за јавна набавка на Дијагностицирање и сервисирање на телефонскиот систем на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/dc558552-d72a-4100-aac4-6c40e9abb852

Оглас бр. 12433/2019 од 15.11.2019 година за јавна набавка на Опрема за симултан превод. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2aac763a-ddaf-4fb5-979d-472f22034a3c/13

Оглас бр. 12434/2019 од 15.11.2019 година за јавна набавка на Надградба на централен Storage. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/15e68340-f43f-42b5-a6d4-b2fb9d0994dc/13

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 08350/2019 од 15.11.2019 година за јавна набавка на Списанија, весници и други изданија за користење на вработените. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/66a70305-2b9f-4d87-845e-ab0600bed40b

Известување за склучен договор за оглас бр. 08350/2019  од 15.11.2019година за јавна набавка на Списанија, весници и други изданија за користење на вработените. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/031b0e6a-8817-4482-9b9d-c638428ed840

Известување за склучен договор за оглас бр. 08350/2019  од 15.11.2019година за јавна набавка на Списанија, весници и други изданија за користење на вработените. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8d80e2d4-b108-48fa-a0a9-4b61b60ddec5

Известување за склучен договор за оглас бр. 08350/2019  од 15.11.2019година за јавна набавка на Списанија, весници и други изданија за користење на вработените. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/39e6aebf-ca56-471d-a8eb-d09e0a3bd2aa

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 10547/2019  од 15.11.2019 година за јавна набавка на Пиштол електричен и Футрола за пиштол 9 мм (ЦЗ,ЧЗ). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/b73b6314-27ed-41e8-8175-c54faa590833

Оглас  бр. 12415/2019 од 15.11.2019 година за јавна набавка на Информатичко инфраструктурно уредување и инсталација на уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4e6183f8-ff20-4174-895b-dbc9f5c1e66b/13

Оглас  бр. 12423/2019 од 15.11.2019 година за јавна набавка на Годишна подршка за функционирање и користење на МЕДИКУС-НЕТ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a5b0cb53-4c8a-443f-b534-a30b00290f06/13

Известување за склучен договор за оглас бр. 10465/2019 од 14.11.2019 година за јавна набавка на Осигурување на воздухоплови, пилотски и патнички седишта. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0e033af3-820f-4088-ab13-79e9684d7c4d

Оглас бр.12253/2019 од 13.11.2019 година за јавна набавка на Кашкавал, Бело сирење, Топено сирење и урда кајмак, путер. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d81655dc-ee17-448e-ad03-839e8988392e/1

Поништување на постапка за оглас бр. 07527/2019 од 12.11.2019 година за јавна набавка на Набавка на софтверско решение за управување со човечки ресурси. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/2477a36b-5644-48d5-b160-ab0300c83ef0

Известување за склучен договор за оглас бр. 07412/2019 од 11.11.2019 година за јавна набавка на Баждарење опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c1a985b8-a067-44ec-839f-338fc3afa126

Известување за склучен договор за оглас бр. 06668/2019 од 11.011.2019 година за јавна набавка на Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/dd222de5-246c-4bc4-a98c-e05e0061bad1

Известување за склучен договор за оглас бр. 03761/2019 од 11.011.2019 година за јавна набавка на Набавка на тонери и кертриџи и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9a4cd5f1-ee51-42d9-8b82-8cc8c283bb89

Известување за склучен договор за оглас бр. 03761/2019 од 11.011.2019 година за јавна набавка на Набавка на тонери и кертриџи и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/70ab5364-f5db-4001-a2f5-30f013d2848e

Известување за склучен договор за оглас бр. 03761/2019 од 11.011.2019 година за јавна набавка на Набавка на тонери и кертриџи и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7b619c22-0905-41c0-909d-301538e445d8

Известување за склучен договор за оглас бр. 03761/2019 од 11.011.2019 година за јавна набавка на Набавка на тонери и кертриџи и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/bf277f0f-e1d4-437e-8d3e-3c259cc399cc

Известување за склучен договор за оглас бр. 06029/2019  од 11.11.2019година за јавна набавка на Набавка на кујнска опрема и опрема за климатизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/cf566434-1b1f-41de-9717-21befa27407e

Оглас бр. 11928/2019 од 08.11.2019 година за јавна набавка на Картички за месечни и годишни автобуски билети за град Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e2ba2325-b0d3-41de-83aa-05c65ddd6557/13

Известување за склучен договор за оглас бр. 03391/2019 од 08.11.2019 година за јавна набавка на Мајонез, Чаеви разни, Смрзнат зеленчук, Сушени модри сливи, Масло за јадење, Сенф, Супа концентрат, Зачини, Маслинки и Снегулки разни. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/529e188f-b304-4a6a-b978-5706d5882113

Известување за склучен договор за оглас бр. 03391/2019 од 08.11.2019 година за јавна набавка на Мајонез, Чаеви разни, Смрзнат зеленчук, Сушени модри сливи, Масло за јадење, Сенф, Супа концентрат, Зачини, Маслинки и Снегулки разни. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6ccf6df2-cf3a-4986-ace1-7480d5475d28

Известување за склучен договор за оглас бр. 03391/2019 од 08.11.2019 година за јавна набавка на Мајонез, Чаеви разни, Смрзнат зеленчук, Сушени модри сливи, Масло за јадење, Сенф, Супа концентрат, Зачини, Маслинки и Снегулки разни. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/de402f0d-77e0-4c8f-b78b-7c6f58280fc3

Оглас бр. 11906/2019 од 08.11.2019 година за јавна набавка на Ветеринарни лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d8ef7e5d-b616-4454-b0f0-c158b1f67947/13

Оглас бр. 11904/2019 од 08.11.2019 година за јавна набавка на Торти и колачи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8a1570d6-11dc-4306-96e2-fab19ce0d3e7/13

Оглас бр. 11862/2019 од 08.11.2019 година за јавна набавка на Работни и службени оддела. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cd91d118-cc96-4def-9de9-fb1d715814f9/14

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 06971/2019 од 07.11.2019 година за јавна набавка на Лабораториска опрема (функциски генератор, осцилоскоп, лабораториско напојување и станица за лемење). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/4995f84d-a5b5-4633-a3f7-aafe00d5aac4

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 10326/2019 од 07.11.2019 година за јавна набавка на  Реконструкција и адаптација на објект бр. 9 во касарна Боро Менков Куманово. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/e171844c-3377-4274-a495-6e94560546e4

Известување за склучен договор за оглас бр. 07764/2019  од 05.11.2019година за јавна набавка на Набавка на агрегат. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4b11aefb-5b09-4153-a469-eb1aef4324d9

Известување за склучен договор за оглас бр. 05082/2019  од 06.11.2019година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b7fab4d4-a33c-44f4-af7c-244cd55ff3e6

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 11429/2019  од 06.11.2019 година за јавна набавка на Ориз и грав во зрно. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/95aba018-daa8-4002-b08a-4d15b85a3f6f

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 11437/2019  од 05.11.2019 година за јавна набавка на Потрошен материјал за работилници за поправки и одржување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/a63e0f06-e76d-4807-a394-e192094cb4ec

Оглас  бр. 11531/2019 од 05.11.2019 година за јавна набавка на Акумулатори за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c4c13f36-ce09-4acb-938d-5aec055c726f/14

Оглас  бр. 11580/2019 од 05.11.2019 година за јавна набавка на Еднодневен сув оброк (Б-комплет).Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/52c18f91-01c6-4808-bd36-d4c8079a1ebd/14

Оглас  бр. 11657/2019 од 06.11.2019 година за јавна набавка на Летна алпинистичка опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/626e141d-0ca1-4a4b-aed5-7b6e07bcf0f5/1

Оглас  бр. 11716/2019 од 06.11.2019 година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1d4423c6-fbc1-4cfa-b400-0188bde453fb/1

Известување за реализиран договор за оглас бр. 18/3-266/5/2019 од 04.11.2019 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и Масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/478afd63-dadd-49b6-a8d7-23815c6280e3

Известување за реализиран договор за оглас бр. 18/3-328/9/2018 од 05.11.2019 година за јавна набавка на Акумулатори за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/beff186e-2b56-4b7b-9f3c-38a3588eb5cf

Известување за поништување на постапки за оглас  бр.  10085/2019 од 04.11.2019 година за јавна набавка на Матрикули. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/bd164834-aa57-4a9d-a822-aafb009e439b

Известување за поништување на постапки за оглас  бр.  08891/2019од 04.11.2019 година за јавна набавка на Технички и медицински (компримирани) гасови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/17dae58b-a463-4bb3-861d-aafb00ad0dd9

Известување за склучен договор за оглас  бр. 08409/2019  од 04.11.2019година за јавна набавка на Собирање, транспорт и третман на медицински отпад. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2296c5b9-4022-4a5b-9fb6-f65b33fd6a71

Оглас  бр. 11521/2019од 05.11.2019 година за јавна набавка на Пошта. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b780c379-b037-4916-9d4e-7a0553a6ad85/13

Оглас  бр. 11437/2019 од 04.11.2019 година за јавна набавка на Потрошен материјал за работилници за поправки и одржување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/56dbe726-3e88-4038-b79f-8cc079d910e7/13

Оглас  бр. 11433/2019 од 04.11.2019 година за јавна набавка на Уредување на простории во К4 (Фарадеев кафез и останати градежни работи). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f548f1a5-5c1f-40b4-a21b-8ecc3774c3d5/14

Оглас  бр. 11432/2019 од 04.11.2019 година за јавна набавка на Метроетернет сервис претплата. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8b531376-8d25-45db-8ade-01a73473d05e/1

Оглас  бр. 11431/2019 од 04.11.2019 година за јавна набавка на Природен гас. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a814a272-81a8-4896-aa0a-a8f79b5fe72e/1

Оглас  бр. 11429/2019 од 04.11.2019 година за јавна набавка на Ориз и грав во зрно. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/11bdb104-04a5-43ba-a302-9b0b64ffeb54/14

Известување за реализиран договор за оглас бр. 18/3-249/6/2018 од 31.10.2019 година за јавна набавка на Хемиски средства за контрола на млазно гориво ГМ-1. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/9a1e05ae-dce4-4426-bed5-154c7c27fb34

Известување за склучен договор за оглас бр. 05082/2019  од 31.10.2019година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b5248f82-bdcf-4ca7-a122-a263c588f6e5

Известување за склучен договор за оглас бр. 05082/2019  од 31.10.2019година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c749705b-e373-4ee8-a405-66c1b127daeb

Известување за склучен договор за оглас бр. 05082/2019  од 31.10.2019година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f7e0231c-0f14-487b-acda-33db221e8e0e

Известување за склучен договор за оглас бр. 05082/2019  од 31.10.2019година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ddc7b53e-9973-4d5f-8cf5-dc4f78c2af74

Известување за склучен договор за оглас бр. 05082/2019  од 31.10.2019година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9d02fab0-53fc-4662-a820-4202c8cdcb9c

Известување за склучен договор за оглас бр. 05082/2019  од 31.10.2019година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e0b1d541-bdd0-4a0c-8d7d-6de15d0d9997

Известување за склучен договор за оглас бр. 05082/2019  од 31.10.2019година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b37ff875-bfe1-409d-9f30-f13aeae86d22

Известување за склучен договор за оглас бр. 05082/2019  од 31.10.2019година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6f3f14ac-7e55-44e8-97e1-83395bef18da

Известување за склучен договор за оглас бр. 05082/2019  од 31.10.2019година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/53f612ff-d99d-46fe-aea5-0e8bc5266b40

Известување за склучен договор за оглас бр. 03775/2019  од 31.10.2019година за јавна набавка на Акредитација и сертификација на информатички мрежи преку кои се пренесуваат класифицирани информации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6737a79a-720b-4058-b71a-42be6f834e8f

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 10259/2019  од 31.10.2019 година за јавна набавка на Дијагностицирање и сервисирање на радио, радиотелефонски и радиорелејни уреди и системи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/1b354d40-cf15-40dc-bea3-aaeef88d1a57

Оглас  бр. 11233/2019 од 31.10.2019 година за јавна набавка на Смрзнато пилешко (стек, батак, пиле) и Смрзната риба. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bf1b98fb-bfbf-49b6-ba5c-e3ef90db349a/1

Оглас  бр. 11198/2019 од 31.10.2019 година за јавна набавка на Брашно пченично. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4f18f516-1208-49d0-abe8-dd47b434fa1b/13

Известување за склучен договор за оглас бр. 05082/2019  од 30.10.2019година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f02c0e29-5142-4dc2-8c8c-8430631c07b4

Известување за склучен договор за оглас  бр. 05082/2019  од 30.10.2019година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c6a03fd6-974d-4a7c-9dcf-e19c1a64a6b1

Известување за склучен договор за оглас  бр. 05082/2019  од 30.10.2019година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f5ee1dcb-31f5-4163-9525-cf41eb9edc17

Известување за склучен договор за оглас  бр. 05082/2019  од 30.10.2019година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7626d346-72b7-4e6e-bfb8-bd6a4c828834

Известување за склучен договор за оглас  бр. 05082/2019  од 30.10.2019година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8de8300b-029f-4b45-b0be-fd6dcfe665eb

Известување за склучен договор за оглас  бр. 05082/2019  од 30.10.2019година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/57e84a40-f4b0-4c91-bbd2-beaacf101782

Известување за склучен договор за оглас  бр. 05082/2019  од 30.10.2019година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6b1d9760-ebd8-4537-9728-80d6d5a3f981

Известување за склучен договор за оглас  бр.07197/2019  од 30.10.2019година за јавна набавка на Транспорт на персонал – вонреден превоз со автобуси и патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/49492d3b-af77-41fb-b332-d478789327c3

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 08948/2019  од 30.10.2019 година за јавна набавка на Градежни материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/9eb9af7c-1afe-42b9-8cba-d10c9c167b13

Известување за склучен договор за оглас  бр. 05082/2019  од 30.10.2019година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2e2e9e7f-0f88-4278-93ca-aea7399f52db

Известување за склучен договор за оглас  бр. 05082/2019  од 30.10.2019година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/75536044-5ba8-4ed1-9f51-ff5c8bd0f8a9

Известување за склучен договор за оглас  бр.  05082/2019  од 30.10.2019година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/90fa3346-99e9-45a0-8786-9d3b5ef6b7c2

Известување за склучен договор за оглас  бр.  05082/2019  од 30.10.2019година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/aee11e30-f88e-4af8-8f2a-dd3a0c3d380c

Известување за склучен договор за оглас  бр. 05814/2019  од 29.10.2019година за јавна набавка на Набавка и инсталација на мрежна опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9b79dcb7-eb20-4de6-8749-1102cb989dc0

Известување за склучен договор за оглас  бр. 09625/2019  од 29.10.2019година за јавна набавка на Маици. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/686131d7-1469-4544-b3af-bf7b16453784

Оглас  бр. 11029/2019 од 29.10.2019 година за јавна набавка на Подршка на функционирање и користење на мрежен сервис за заштитена и незаштитена говорна комуникација на Армијата. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aa0fcbef-ffe8-4b44-9570-8550aeba6f94/13

Известување за поништување на постапка за оглас  бр.  04316/2019 од 28.10.2019 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/ceceeee8-782d-413d-9306-aaf400beeaa7

Известување за склучен договор за оглас  бр. 04316/2019  од 28.10.2019година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d3f01935-2bc2-44a7-bfac-a2066e12bd3d

Известување за поништување на постапка за оглас бр.  04315/2019 од 25.10.2019 година за јавна набавка на Царина и шпедиција. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/98d9b967-7237-4b45-a224-aaf100dcec4c

Известување за поништување на постапка за оглас бр.  08579/2019 од 25.10.2019 година за јавна набавка на Видео опрема, канцелариски и технички материјални средства за командата на “SEEBRIG“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/f75b6f9c-78ef-4104-b669-aaf10091d8e1

Известување за поништување на постапка за оглас  бр.  05082/2019 од 25.10.2019 година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/ff20ca1b-b918-455b-81ac-aaf100907397

Известување за поништување на постапка за оглас  бр.  07197/2019 од 25.10.2019 година за јавна набавка на Транспорт на персонал – вонреден превоз со автобуси и патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/246ef366-6232-4348-bba9-aaf1008f7374

Известување за склучен договор за оглас  бр. 04399/2019 од 25.10.2019година за јавна набавка на Индустриска сол. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8f1f5a4c-2ba5-4af1-adcb-975c66ef93fc

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 06152/2019 од 25.10.2019 година за јавна набавка на Делови од воено – теренска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/42275f72-d656-446a-8400-b9ae3581c856

Известување за склучен договор за оглас  бр. 06248/2019 од 24.10.2019 година за јавна набавка на Адаптивно и превентивно одржување на софтверски пакет „НАПРАВЕНО ДА РАБОТИ“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/752f06ff-cee0-4f88-a7e6-98dd88dc7100

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 07755/2019 од 24.10.2019 година за јавна набавка на Обувки за службена и гардиска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/f417328d-64c9-46be-9b06-5bf932f29cb8

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 08948/2019 од 24.10.2019 година за јавна набавка на Градежни материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/f417328d-64c9-46be-9b06-5bf932f29cb8

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 06029/2019 од 24.10.2019 година за јавна набавка на Набавка на кујнска опрема и опрема за климатизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/ffd200e4-eef0-4cd0-a98c-aaf000a37ebc

Известување за поништување на постапка за оглас  бр.  03761/2019 од 24.10.2019 година за јавна набавка на Набавка на тонери и кертриџи и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/01300940-b0fa-46bf-9705-aaf000a36464

Известување за поништување на постапка за оглас  бр.  03775/2019 од 24.10.2019 година за јавна набавка на Акредитација и сертификација на информатички мрежи преку кои се пренесуваат класифицирани информации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/01300940-b0fa-46bf-9705-aaf000a36464

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 06152/2019 од 22.10.2019 година за јавна набавка на Делови од воено – теренска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/bd75bdcb-938b-4c04-a23d-b489aa11215c

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 10547/2019 од 22.10.2019 година за јавна набавка на Пиштол електричен и Футрола за пиштол 9 мм (ЦЗ,ЧЗ). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/f04862f5-b4ec-4bf1-8dac-c660bc5e7cc9

Оглас  бр. 10547/2019 од 22.10.2019 година за јавна набавка на Пиштол електричен и Футрола за пиштол 9 мм (ЦЗ,ЧЗ). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/78023d20-2cc0-4ec9-861f-1bd7fb0a8b0f/1

Известување за склучен договор за оглас  бр. 07529/2019 од 22.10.2019година за јавна набавка на Специјализирани курсеви за информатика – Курс за дијагностицирање и одржување на радио уреди до Ниво 2 (модул) од производителот Харис. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/69310331-4a18-4d5f-95cf-876e557b7b35

Оглас  бр. 10470/2019 од 22.10.2019 година за јавна набавка на Писмен превод од Чешки на македонски јазик на стручна литература за хеликоптери тип Ми-8МТ/17/24В. и превод на стручни воздухопловно – технички материјали од руски на македонски јазик. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b87a1bb7-770f-4170-9637-d706bd444fdb/13

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 06891/2019 од 22.10.2019 година за јавна набавка на Телефонски систем за 100 корисници за командата на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c7076ccb-8c75-414f-83d9-aaeb0144217a

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/333/5/2019 од 22.10.2019година за јавна набавка на Оспособување на надворешни разводи за греење во објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5d448f2d-f1ad-49cc-b3bf-f938f7929dac

Известување за склучен договор за оглас  бр. 04370/2019 од 21.10.2019година за јавна набавка на Чизми војнички. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a5a2fe45-aac6-4b57-942f-01af6b2b7764

Известување за склучен договор за оглас  бр. 05121/2019 од 21.10.2019година за јавна набавка на Набавка на горилник и резервоар за системот за греење во касарна Илинден во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0496669a-da6a-4a09-948f-f27377634470

Известување за склучен договор за оглас  бр. 05121/2019 од 21.10.2019година за јавна набавка на Набавка на горилник и резервоар за системот за греење во касарна Илинден во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d1a1b66b-378d-4195-9132-ff7bc16affd0

Известување за измени и дополнителни информации во постапката  за оглас  бр. 06152/2019 од 21.10.2019 година за јавна набавка на Делови од воено – теренска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/cdd40624-0212-475d-b0d0-abb13c5fea3c

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 06152/2019 од 21.10.2019 година за јавна набавка на Делови од воено – теренска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/b44d56cb-af95-4bc6-9014-391dc7b32a42

Оглас  бр. 10465/2019 од 22.10.2019 година за јавна набавка на Осигурување на воздухоплови, пилотски и патнички седишта. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fd44b622-58bc-4ad2-b871-491e78abd9c0/13

Оглас  бр. 10461/2019 од 22.10.2019 година за јавна набавка на Поправка и одржување на клима уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5f812470-8f4e-4685-a5ef-3decd4a46fe5/13

Известување за поништување на постапка за оглас  бр.  05090/2019 од 18.10.2019 година за јавна набавка на Реконструкција и адаптација на објект бр. 9 во касарна Боро Менков Куманово. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/5d6410c5-f9f0-4a5f-9cfa-aaea00e59ebd

Известување за поништување на постапка за оглас  бр.  07809/2019 од 18.10.2019 година за јавна набавка на Набавка на бина и ВИП патека за движење. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/a484fa77-e7fa-41a4-b179-aaea00ad7c76

Известување за склучен договор-посебни услуги Хотелски и угостителски услуги за спортски игри. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/13429c79-9a8a-49f3-9eb3-1f89f25ede5b

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас  бр. 10259/2019 од 18.10.2019 година за јавна набавка на Дијагностицирање и сервисирање на радио, радиотелефонски и радиорелејни уреди и системи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/77f4dc58-fc16-4b13-96f8-b0a090496811

Оглас  бр. 10326/2019 од 18.10.2019 година за јавна набавка на Реконструкција и адаптација на објект бр. 9 во касарна Боро Менков Куманово. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/163ef963-4010-4f63-9e77-d918f0e2697f/1

Оглас  бр. 10259/2019 од 18.10.2019 година за јавна набавка на Дијагностицирање и сервисирање на радио, радиотелефонски и радиорелејни уреди и системи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/061ee776-3ae0-4df4-856b-4a8ab2699a57/14

Оглас  бр. 10258/2019 од 18.10.2019 година за јавна набавка на Стоматолошки средства. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/061ee776-3ae0-4df4-856b-4a8ab2699a57/14

Известување за склучен договор за оглас бр. 04319/2019 од 17.10.2019година за јавна набавка на Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/cfbd33cb-84b4-4ec7-b7ed-548b113d1234

Известување за склучен договор за оглас бр. 08301/2019 од 17.10.2019година за јавна набавка на Технички преглед на високопритисни парни котелски единици во објект на МО и ГШ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/48447e02-cdf0-4b9b-8f0f-11f46d04d50f

Известување за реализиран договор за оглас  бр. 18/3-369/8/2018 од 16.10.2019 година за јавна набавка на Пневматици за м/в. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/e9dd4db5-7980-4488-96e7-8f3dff79e362

Известување за реализиран договор за оглас  бр. 18/3-371/13/2018 од 16.10.2019 година за јавна набавка на Edge firewall со модули и лиценци и систем за Back up restore. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/affdea08-a288-40e2-99e7-9fe749ed4d7a

Известување за реализиран договор за оглас  бр. 18/3-266/5/2019 од 16.10.2019 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и Масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/ccb9ce7a-d87a-4195-ad93-a2a4a4a25f67

Известување за Склучен  Договор за јавна набавка –посебни услуги Угостителски услуги за ВИП гости за вежбата REGEX. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/81b9cbf1-60e1-440b-84e9-d6e758c2bf52

Известување за склучен договор за оглас бр. 06359/2019 од 16.10.2019година за јавна набавка на Оспособување на надворешни разводи за греење во касарана „Илинден“ и касарна „Страшо Пинџур“ Петровец. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/65bc7769-d250-4640-ba2b-f8273d5cdcaf

Известување за склучен договор за оглас бр. 04330/2019 од 16.10.2019година за јавна набавка Летна алпинистичка опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2ff64c5e-2d6b-4218-8052-bfef50fd31f3

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 07755/2019 од 17.10.2019 година за јавна набавка на Обувки за службена и гардиска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/ac318ac6-3359-4ae6-96d9-9a0a96b3e247

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 06152/2019 од 17.10.2019 година за јавна набавка на Делови од воено – теренска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/a6022d45-3043-47c9-b259-0b8868c88fbc

Известување за склучен договор за оглас бр. 05494/2019 од 16.10.2019година за јавна набавка на Спортска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/20667401-5b6e-4b27-a959-2490e4bd070e

Оглас  бр. 10085/2019 од 16.10.2019 година за јавна набавка на Матрикули. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3285a609-9efa-4d03-9eb1-cde5835798c1/13

Оглас  бр. 10080/2019 од 16.10.2019 година за јавна набавка на Јорган со јастук. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/66124783-8573-4fc6-9ad3-2765a8972f58/13

Известување за склучен договор за оглас бр. 05113/2019 од 15.10.2019година за јавна набавка на Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ – термо, електро и други инсталации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/922a81ea-2ecd-47dc-a9d7-5ca1b640c4f5

Известување за склучен договор за оглас бр. 05113/2019 од 15.10.2019година за јавна набавка на Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ – термо, електро и други инсталации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/11cb536b-d8c7-4c54-a251-df23d42dfbad

Известување за склучен договор за оглас  бр. 05113/2019 од 15.10.2019година за јавна набавка на Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ – термо, електро и други инсталации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/cb608ef7-8ce9-47d2-a239-4b4cf73ee7db

Известување за склучен договор за оглас бр. 05113/2019 од 15.10.2019година за јавна набавка на Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ – термо, електро и други инсталации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0995f394-16a7-4e70-b4af-6c703252368a

Известување за склучен договор за оглас  бр. 05113/2019 од 15.10.2019година за јавна набавка на Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ – термо, електро и други инсталации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9e19f58a-ab53-490c-a5a7-e7d531e00620

Известување за склучен договор за оглас бр. 05113/2019 од 15.10.2019година за јавна набавка на Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ – термо, електро и други инсталации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/dda7749c-76b7-4752-86de-9e5177b36608

Известување за склучен договор за оглас бр. 05113/2019 од 15.10.2019година за јавна набавка на Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ – термо, електро и други инсталации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/76006ec5-8331-4c12-b37a-a957152d9fff

Известување за склучен договор за оглас бр. 05113/2019 од 15.10.2019година за јавна набавка на Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ – термо, електро и други инсталации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/023ce1b9-c65a-4573-b8c1-47843265730f

Известување за склучен договор за оглас бр. 05113/2019 од 15.10.2019година за јавна набавка на Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ – термо, електро и други инсталации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/75be31ec-a5fe-4d3a-9f48-f30ffe03a3b7

Известување за склучен договор за оглас  бр. 04902/2019 од 15.10.2019година за јавна набавка на Музички системи, Музички инструменти и сабја за почесна единица и Разглас за касарна Гоце Делчев. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/13aae3a2-a5ee-495c-a63c-e1c5dd496219

Оглас  бр. 07755/2019 од 10.10.2019 година за јавна набавка на Обувки за службена и гардиска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/613c8d23-0066-43bd-bb31-e6279dd7faf5

Известување за склучен договор за оглас бр. 07783/2019 од 10.10.2019година за јавна набавка на Градежни материјали и прирачен алат. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2c99733a-80a0-45a2-a3e3-95fbaff60702

Известување за поништување на постапка за оглас бр.  04412/2019 од 08.10.2019 година за јавна набавка на Обука и полагање на возачки испити. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/e5bef5b1-7ee8-41cd-bee4-aae000e67cfa

Известување за склучен договор за оглас бр. 05494/2019 од 08.10.2019година за јавна набавка на Спортска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f1c928be-94fa-44a5-a541-7099433bfe56

Оглас  бр. 09625/2019 од 08.10.2019 година за јавна набавка на Маици. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4b128e7b-b94f-4df2-9ad0-6225e792a880/13

Известување за склучен договор за оглас бр. 05721/2019 од 04.10.2019година за јавна набавка на Услуги за печатење и календар за на ѕид и столен за 2020. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4fac01c1-7cd1-4cf1-8bd1-338a1325880d

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 08891/2019 од 04.10.2019 година за јавна набавка на Технички и медицински (компримирани) гасови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/2207fa82-ba1e-406f-ba87-7d072ebcb0e2

Известување за склучен договор за оглас  бр. 04374/2019 од 03.10.2019година за јавна набавка на Реконструкција и поправка на водоводна и канализациона инсталација во објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/713d7b8c-d789-44fd-9a41-26afccfeb825

Известување за склучен договор за оглас  бр. 06987/2019 од 03.10.2019година за јавна набавка на Реконструкција и поправка на водоводна и канализациона инсталација во објекти на МО и АРМ која се спроведува без е – аукција. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c4c24621-6010-4bf3-a0eb-62544ebf28a0

Известување за поништување на постапка за оглас  бр.  06987/2019 од 03.10.2019 година за јавна набавка на Реконструкција и поправка на водоводна и канализациона инсталација во објекти на МО и АРМ која се спроведува без е – аукција. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/106eac0c-3a1e-4839-95f1-aadb00fb2ff6

Известување за поништување на постапка за оглас  бр.  04902/2019  од 03.10.2019 година за јавна набавка на Музички системи, Музички инструменти и сабја за почесна единица и Разглас за касарна Гоце Делчев. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/28fdb1e9-85d7-45ff-8310-aadb00e6d5f3

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 04902/2019  од 03.10.2019 година за јавна набавка на Музички системи, Музички инструменти и сабја за почесна единица и Разглас за касарна Гоце Делчев. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/29d3d52b-4e02-4250-9dee-aadb00e65658

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 05494/2019  од 03.10.2019 година за јавна набавка на Спортска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/113e4c12-8600-4c98-96cb-aada00fa600a

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 05494/2019  од 03.10.2019 година за јавна набавка на Спортска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/9bbddb14-3237-4831-be32-aada00fa880e

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 04330/2019  од 03.10.2019 година за јавна набавка на  Летна алпинистичка опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/0a9574c6-63a5-4784-a68d-aadb00df260b

Известување за поништување на постапка за оглас бр.  06888/2019 од 01.10.2019 година за јавна набавка на Отстранување на дефекти и поправка на агрегати и електроинсталации во објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/5e063eab-4d9b-4f0b-ac17-aad900a03eb3

Известување за поништување на постапка за оглас бр.  03428/2019од 02.10.2019 година за јавна набавка на Вакцини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/f283ec99-b05b-4ad0-b852-aada00d530eb

Известување за поништување на постапка за оглас бр.  06465/2019од 02.10.2019 година за јавна набавка на Дефектација на неисправност на конвертор за фреквенции за одржување на воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/6d113cba-c0c9-4879-a43f-aada00deedad

Оглас  бр. 08948/2019 од 30.09.2019 година за јавна набавка на Градежни материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/735bdcfd-d926-4a6a-9ac4-4d3dbb795843/1

Известување за поништување на постапка за оглас  бр.  03391/2019 од 27.09.2019 година за јавна набавка на Мајонез, Чаеви разни, Смрзнат зеленчук, Сушени модри сливи, Масло за јадење, Сенф, Супа концентрат, Зачини, Маслинки и Снегулки разни. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/d5f1ba5b-9447-46e5-af75-aad500c0705f

Известување за поништување на постапка за оглас  бр.  03391/2019 од 27.09.2019 година за јавна набавка на Мајонез, Чаеви разни, Смрзнат зеленчук, Сушени модри сливи, Масло за јадење, Сенф, Супа концентрат, Зачини, Маслинки и Снегулки разни. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/fffb5be0-ac93-406f-bbc6-aad500c0a65b

Оглас  бр. 08887/2019 од 27.09.2019 година за јавна набавка на Дијагностицирање и сервисирање на телефонскиот систем на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0a919494-a5de-4ac2-8cb1-d322fb7016c7/13

Оглас  бр 08891/2019 од 27.09.2019 година за јавна набавка на Технички и медицински (компримирани) гасови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a46d2aed-9130-4575-a7fc-283c30bd398a/13

Известување за склучени договори за оглас  бр. 03477/2019 од 26.09.2019година за јавна набавка на Месо свежо (говедско, јунешко, свинско и јагнешко). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8ac97668-f8a9-44f1-95ce-08a95cf4ea77

Известување за склучени договори за оглас  бр. 03477/2019 од 26.09.2019година за јавна набавка на Месо свежо (говедско, јунешко, свинско и јагнешко). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2cc6978f-97c0-4109-8657-f9a20e0085d4

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 08350/2019 од 26.09.2019 година за јавна набавка на Списанија, весници и други изданија за користење на вработените. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/3785fdc6-c096-48f3-a55b-3b442bf6fa20

Известување за склучен договор за оглас бр. 04012/2019 од 26.09.2019година за јавна набавка на Ветеринарни средства за работа со службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4e819104-7b34-4f50-addf-e766b0bcd6e0

Известување за склучен договор за оглас  бр. 03855/2019 од 25.09.2019година за јавна набавка на Транспорт на предмети при селидба. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/60142505-2f5d-410f-b74f-f46927beed53

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 06152/2019 од 25.09.2019 година за јавна набавка на Делови од воено – теренска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/a375b7b8-88b5-4e0b-a063-83d68541960a

Оглас  бр. 08579/2019 од 24.09.2019 година за јавна набавка на Видео опрема, канцелариски и технички материјални средства за командата на “SEEBRIG“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ee5244d2-09bf-47db-87d3-c0f99cb219aa/13

Поништување на постапка за оглас бр.  07448/2019 од 23.09.2019 година за јавна набавка на Тока. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/15852e44-ea31-4b42-8f1e-aad100bb1121

Поништување на постапка за оглас бр.  04680/2019 од 23.09.2019 година за јавна набавка на Опрема за симултан превод. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/bd309bf4-1c6c-43cc-91fb-aad100f88657

Оглас за јавна набавка – Посебни услуги - Угостителски услуги за ВИП гости за вежбата “REGEX”. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/otherannouncements

Оглас  бр. 08409/2019 од 21.09.2019 година за јавна набавка на Собирање, транспорт и третман на медицински отпад. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8b0a40e3-1c57-413f-8478-1ca9d874e07d/13

Оглас  бр. 08488/2019 од 23.09.2019 година за јавна набавка на Миење на службени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cb0f7e4a-ab90-40ae-a4fe-d4114f8245ca/13

Оглас  бр. 08398/2019 од 20.09.2019 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на други неборбени возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cf4a6773-b235-41db-92fa-edefc90a3976/1

Оглас  бр. 08350/2019 од 20.09.2019 година за јавна набавка на Списанија, весници и други изданија за користење на вработените. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3de24a2e-4d20-423f-9f6f-d4c8bfe35a28/13

Оглас  бр. 08301/2019 од 20.09.2019 година за јавна набавка на Технички преглед на високопритисни парни котелски единици во објект на МО и ГШ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9f2634d3-eb77-4216-b4a3-8ddece93adf9/13

Оглас за јавна набавка – Посебни услуги - Хотелски и угостителски услуги за спортски игри. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/otherannouncements

Известување за склучени договори за оглас бр. 02946/2019 од 18.09.2019година за јавна набавка на Настрешници. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7ce051b0-c085-4581-9770-594d4d70f727

Известување за склучени договори за огласбр. 04390/2019 од 18.09.2019година за јавна набавка на Услуги за вршење на надзор на градби при реконструкција и адаптација на објект бр. 9 во касарна Боро Менков Куманово. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/bdd3161f-703a-4082-badb-b650445d89c8

Известување за склучени договори за оглас бр. 04769/2019 од 18.09.2019година за јавна набавка на Изведба на градежно занаетчиски работи за објект “Адаптација на простор за пристапна точка за воспоставување на безбедна комуникација во објект на МО и ГШ и објект во Дренов Дол“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4808519a-e06b-48c7-bf70-698904412c0f

Известување за склучени договори за оглас бр. 04769/2019 од 18.09.2019година за јавна набавка на Изведба на градежно занаетчиски работи за објект “Адаптација на простор за пристапна точка за воспоставување на безбедна комуникација во објект на МО и ГШ и објект во Дренов Дол“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a3920b0e-ee76-4940-81d8-23782493a9b5

Известување за склучени договори за оглас бр. 06740/2019 од 18.09.2019година за јавна набавка на Изведба на градежно занаетчиски работи за објект “Адаптација на простор за пристапна точка за воспоставување на безбедна комуникација во објект на МО и ГШ и објект во Дренов Дол“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9f95a58c-6616-43d3-a78c-6c3b483a5e69

Оглас  бр. 08052/2019 од 17.09.2019 година за јавна набавка на Минерална вода (газирана и негазирана). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8ec10ce1-4036-4b27-80e8-5ee1c9fb9539/1

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 06863/2019 од 17.09.2019 година за јавна набавка на Резервни делови за неборбени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/7b33a15f-48c6-42f9-9686-2245af990675

Известување за склучен договор за оглас бр. 00193/2019  од 16.09.2019година за јавна набавка на Кашкавал, Бело сирење, Топено сирење и урда кајмак, путер. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/183f1fba-c77b-455f-837b-613b1b59ffe7

Известување за склучен договор за оглас бр. 00193/2019  од 16.09.2019година за јавна набавка на Кашкавал, Бело сирење, Топено сирење и урда кајмак, путер. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1ccd4e3b-2bf3-4aa3-a3a2-ca26fe3f562e

Известување за склучен договор за оглас бр. 03337/2019  од 16.09.2019година за јавна набавка на Материјали за делегации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/82ad53ec-26f6-4434-96e9-76e25797b4c1

Известување за склучен договор за оглас бр. 03337/2019 од 16.09.2019година за јавна набавка на Материјали за делегации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9905d273-236f-4d6d-a5e0-99f4dcd8a194

Известување за поништување на постапка за оглас бр.  00193/2019 од 16.09.2019 година за јавна набавка на Кашкавал, Бело сирење, Топено сирење и урда кајмак, путер. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/254b67ff-0c95-438c-b85c-aaca00bf0a28

Известување за поништување на постапка за оглас бр.  06003/2019 од 16.09.2019 година за јавна набавка на Јорган со јастук. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/a65fbb64-44fe-4ab7-b508-aaca00a2c6dc

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 06000/2019 од 16.09.2019 година за јавна набавка на Маици. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/cec7c600-d37e-4680-a47f-aaca00a287c1

Известување за поништување на постапка за оглас  бр.  05188/2019 од 13.09.2019 година за јавна набавка на Набавка на бина и ВИП патека за движење. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/62bb5386-3d2c-4b1d-ae21-aac700b3e5c3

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 07593/2019 од 12.09.2019 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на Мерцедес С320 CDI. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/6777dfff-a29a-4bb2-b970-7281f26f24b9

Оглас  бр. 07783/2019 од 13.09.2019 година за јавна набавка на Градежни материјали и прирачен алат. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4724d1fb-c035-453e-ba45-523f53ebfd92/13

Оглас  бр. 07809/2019 од 13.09.2019 година за јавна набавка на Набавка на бина и ВИП патека за движење. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4b5c2f77-8f4c-4f71-8872-bda0b077e3df/14

Оглас  бр. 07755/2019 од 12.09.2019 година за јавна набавка на Обувки за службена и гардиска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/609dc3a5-a7dc-4fc8-b3b6-521a10c08e7a/14

Оглас  бр. 07764/2019 од 12.09.2019 година за јавна набавка на Набавка на агрегат. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/61f2edc1-c9a2-4ff6-bf99-6549c6efd47d/14

Известување за поништување на постапка за огласбр.  03401/2019 од 12.09.2019 година за јавна набавка на Чаршав и перница. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/e6c26664-178e-4451-bfc8-aac600a72e58

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 03477/2019 од 11.09.2019 година за јавна набавка на Месо свежо (говедско, јунешко, свинско и јагнешко). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/194d11d9-e75f-4231-8dd9-aac500ed5820

Известување за склучен договор за oглас бр. 03471/2019  од 11.09.2019година за јавна набавка на Набавка на лиценци Adobe. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6c8b1a0b-c815-4c8a-a762-96bef60025a2

Известување за склучен договор за oглас бр. 03401/2019  од 11.09.2019година за јавна набавка на Чаршав и перница. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/db57aec6-8fc9-4a0f-a340-f130ec4a7969

Оглас  бр.07709/2019 од 12.09.2019 година за јавна набавка на Спортска опрема – справи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d7f49854-45e8-4d1f-adfc-8bfad5e5a3ff/14

Оглас  бр. 07688/2019 од 12.09.2019 година за јавна набавка на Медицинска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0ef372df-b573-484a-93f8-aa6f2358e8f8/13

Оглас  бр. 07683/2019од 12.09.2019 година за јавна набавка на Канцелариски мебел и Гардеробери за гардиска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9de238d4-7aa9-4f12-a4e5-7c296f3ede34/14

Оглас  бр. 07682/2019од 12.09.2019 година за јавна набавка на Месо свежо свинско. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4049a421-75f2-4b81-969e-3adf337bcf23/1

Оглас  бр. 07602/2019од 12.09.2019 година за јавна набавка на Интернет сервис-претплата. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/924f26bc-1e07-4747-be73-61b1e5af1bb1/14

Известување за поништување на постапка за оглас бр.  03322/2019 од 10.09.2019 година за јавна набавка на Интернет сервис-претплата. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/d964a4eb-7f2f-48d7-a790-aac400f9c341

Оглас  бр.  07527/2019 од 10.09.2019 година за јавна набавка на Набавка на софтверско решение за управување со човечки ресурси. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ccb1e85b-7020-44ff-94b1-fc220805a0ae/1

Оглас  бр.  07529/2019 од 10.09.2019 година за јавна набавка на Специјализирани курсеви за информатика – Курс за дијагностицирање и одржување на радио уреди до Ниво 2 (модул) од производителот Харис. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2738dece-7d37-4ddf-b440-3d01b91602fa/13

Оглас  бр. 07533/2019 од 10.09.2019 година за јавна набавка на Набавка на софтвер за полагање на СТАНАГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/84eb40e9-bafa-4052-9149-ff202dbc9ac7/14

Оглас  бр.  07593/2019 од 11.09.2019 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на Мерцедес С320 CDI. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/01264645-086b-4d56-be42-ba43d68c2ada/13

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 05044/2019 од 06.09.2019 година за јавна набавка на Гориво моторно, Еуросупер БС95 и Еуродизел БС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/1a598233-8375-4f3d-bf29-f161a1b05b69

Оглас  бр.  07442/2019 од 06.09.2019 година за јавна набавка на Други материјали (салфети, подметачи и др). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2c7a15f9-2459-4122-a4a5-d69a9b33ea8d/13

Оглас  бр.  07448/2019  од 06.09.2019 година за јавна набавка на Тока. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/33d60b45-ae63-4ccd-a850-c164e14ca36f/13

Оглас  бр.  07466/2019  од 06.09.2019 година за јавна набавка на Конзервиран зеленчук (шампињони, буковка, ајвар, доматно пире, краставици, грашок и боранија), Печурки маринирани и Пастеризиран зеленчук. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/403f3440-e73f-4b53-803b-5b1d9d0895c7/1

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 07264/2019 од 05.09.2019 година за јавна набавка на ХТЗ опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/53c67471-9be8-41dc-9c26-fbcda9134678

Оглас  бр.  07412/2019 од 05.09.2019 година за јавна набавка на Баждарење опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/376f3b96-d82d-4e1b-bc2f-e55440cbb2f9/14

Поништување на постапка за оглас  бр.  00690/2019 од 02.09.2019 година за јавна набавка на Транспорт на персонал – вонреден превоз со автобуси и патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7868556d-37b3-4bd8-ae3a-aabc00eb29f7

Поништување на постапка за оглас бр.  04607/2019  од 02.09.2019 година за јавна набавка Спортска опрема – справи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/ee94879c-da87-43c1-b421-aaaf00e84478

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 06668/2019 од 04.09.2019 година за јавна набавка на Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/566a1ea8-1768-4aba-b3c9-918bc6bcb0fc

Оглас  бр.  07197/2019 од 02.09.2019 година за јавна набавка на Транспорт на персонал – вонреден превоз со автобуси и патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/91f88a65-df13-4a88-9cd0-ab4bdfe0c815/1

Оглас  бр.  07226/2019 од 03.09.2019 година за јавна набавка на Проширување на капацитети ЛАН во гарнизони во АРМ (хардвер и софтвер) и Набавка на опрема за проширување на капацитети на LAN мрежа во МО. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5016fd98-9da0-4fdb-967c-26bba835642b/1

Оглас  бр.  07264/2019 од 03.09.2019 година за јавна набавка на ХТЗ опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/deb9b09b-4121-4598-b427-d37cd7145dea/1

Оглас  бр.  07303/2019 од 04.09.2019 година за јавна набавка на Млеко стерилизирано, млеко свежо, јогурт, павлака. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c46f7dff-1aa1-4671-90c0-89d4d72a09a2/1

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 06891/2019 од 02.09.2019 година за јавна набавка на Телефонски систем за 100 корисници за командата на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/92803be8-a845-416e-9f16-d191a07cbf12

Поништување на постапка за оглас бр.  04361/2019од 02.09.2019 година за јавна набавка на Апарат (автомат) за полнење гориво во моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7219f0fb-e5d2-4dd9-bbf0-aabc00e7ebaa

Поништување на постапка за оглас  бр.  04349/2019 од 30.08.2019 година за јавна набавка на Испитно-мерна опрема за одржување на воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/f4f1ef5b-d30d-4b36-b7f7-aab9011b8e08

Известување за склучен договор за oглас  бр. 02911/2019  од 27.08.2019 година за јавна набавка на Преносен уред за проверка на хидро-системите на хеликоптерите, тип Ми-8МТ/17. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/20da90e4-ec28-41d3-b623-12f1b71aba22

Известување за измени и дополнителни информации во постапката  за оглас  бр. 06205/2019 од 30.08.2019 година за јавна набавка на Баждарење (калибрирање) на медицински уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/9feadd28-db71-4a63-9dcf-3ddfba496f37

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 05044/2019 од 29.08.2019 година за јавна набавка на Гориво моторно, Еуросупер БС95 и Еуродизел БС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/9feadd28-db71-4a63-9dcf-3ddfba496f37

Оглас  бр.  06987/2019 од 26.08.2019 година за јавна набавка на Реконструкција и поправка на водоводна и канализациона инсталација во објекти на МО и АРМ која се спроведува без е – аукција. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2d8de961-03af-4ce4-bd73-8087d59dab2e/14

Оглас  бр.  06891/2019 од 26.08.2019 година за јавна набавка на Телефонски систем за 100 корисници за командата на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/af66d12e-109a-49ac-9df9-917ba86cd674/14

Оглас  бр.  06971/2019 од 26.08.2019 година за јавна набавка на Лабораториска опрема (функциски генератор, осцилоскоп, лабораторидко напојување и станица за лемење). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8e65a539-d6ca-47fa-8ec2-01e23183f39e/13

Известување за поништување на постапка за oглас  бр.  02859/2019 од 02.07.2019 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на лесни моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/6aaac656-c679-424c-9492-aab500a29d4b

Оглас  бр.  06863/2019 од 26.08.2019 година за јавна набавка на Резервни делови за неборбени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/94e6eaea-8a92-4376-b8b2-f732ba9b424e/1

Оглас  бр.  06888/2019 од 26.08.2019 година за јавна набавка на Отстранување на дефекти и поправка на агрегати и електроинсталации во објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/abf2e199-72fe-497b-919f-0222eaecb03f/14

Оглас  бр.  06465/2019 од 20.08.2019 година за јавна набавка на Дефектација на неисправност на конвертор за фреквенции за одржување на воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b852c924-cefa-488a-9e1d-fc6ccf35f047/13

Оглас бр. 06205/2019 од 15.08.2019 година за јавна набавка на Баждарење (калибрирање) на медицински уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/92d97ff7-9c83-43ce-9f8d-bed11cc5b4fd/13

Оглас бр. 06248/2019 од 15.08.2019 година за јавна набавка на Адаптивно и превентивно одржување на софтверски пакет „НАПРАВЕНО ДА РАБОТИ“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d8584412-d2a0-4bcb-a467-703df685aaf2/13

Оглас  бр. 06098/2019 од 14.08.2019 година за јавна набавка на Пневматици за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/651db4cc-5158-4c69-a451-84114f131dd0/14

Оглас  бр. 06152/2019 од 14.08.2019 година за јавна набавка на Делови од воено – теренска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7a416078-4707-40f5-a9cb-6b4617b58b4b/1

Известување за склучен договор за оглас  бр.  03205/2019од 13.08.2019 година за јавна набавка на Одржување на хигиена во објекти на МО и ГШ на АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4c39fc28-821a-4512-9965-c26d9d6b8413

Оглас  бр.  06098/2019 од 14.08.2019 година за јавна набавка на Набавка на кујнска опрема и опрема за климатизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/651db4cc-5158-4c69-a451-84114f131dd0/14

Оглас  бр.  06029/2019 од 13.08.2019 година за јавна набавка на Набавка на кујнска опрема и опрема за климатизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c3dcf4ad-ffc7-4d2b-b8a3-1390c1e46f3b/1

Оглас  бр.  06019/2019 од 13.08.2019 година за јавна набавка на Мазут М-1 НС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6ba6b80f-7199-44e6-b284-19352a2a4c79/1

Оглас  бр.  06003/2019 од 13.08.2019 година за јавна набавка на Јорган со јастук. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/88c08f6c-9b48-4601-bdb1-9a62bfd1c83c/13

Известување за склучен договор за оглас бр. 00192/2019 од 12.08.2019 година за јавна набавка на Свежо овошје и зеленчук. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9d8320dc-3208-455f-8916-a55d91119058

Известување за поништување на постапка за огласбр. 18/333/5/2019 од Оспособување на надворешни разводи за греење во објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/3038e9de-f0cf-4c42-bfac-aa9500c345c4

Известување за склучен договор за оглас бр. 01257/2019 од 09.08.2019 година за јавна набавка на Бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3a62b267-e14d-4335-8f12-587ca63ddf60

Известување за склучен договор за оглас бр . 00685/2019 од 09.08.2019 година за јавна набавка на Млазно гориво ГМ-1 и авионски бензин АБ 100/130. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/911d74bb-7939-441c-8eea-df0693f8dcb5

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 01257/2019 од 09.08.2019 година за јавна набавка на Бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/59de696c-711b-40cd-ac42-aaa400aafd0d

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 01257/2019 од 09.08.2019 година за јавна набавка на Бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/0ecadd95-b799-4cbf-bd8e-aaa400ab3a9b

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 03302/2019 од 12.08.2019 година за јавна набавка на Изградба на сервер сала и ЛАН мрежа за 100 корисници (пасивна, активна и корисничка опрема) за командата на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/dd659a83-b841-426d-987b-10af39015cc2

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 05121/2019 од 10.08.2019 година за јавна набавка на Набавка на горилник и резервоар за системот за греење во касарна Илинден во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/5d34720a-f81f-4374-be44-c4d578a88eee

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 04330/2019 од 10.08.2019 година за јавна набавка на  Летна алпинистичка опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/c0348229-9b84-49f3-a4df-e1f55d06e17d

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 05113/2019 од 10.08.2019 година за јавна набавка на Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ – термо, електро и други инсталации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/e9b64205-7375-4d23-8605-8753f6fa4796

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 03761/2019 од 09.08.2019 година за јавна набавка на Набавка на тонери и кертриџи и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/abb264d4-bb8d-4751-b4b9-b69d378b2f6f

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 03391/2019 од 09.08.2019 година за јавна набавка на Мајонез, Чаеви разни, Смрзнат зеленчук, Сушени модри сливи, Масло за јадење, Сенф, Супа концентрат, Зачини, Маслинки и Снегулки разни. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/99990a3d-79a3-4a9f-bf66-79bb404aee3c

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 04370/2019 од 09.08.2019 година за јавна набавка на Чизми војнички. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/54c99f69-e0bd-4b98-a20a-ba09823766fe

Оглас бр. 05814/2019 од 08.08.2019 година за јавна набавка на Набавка и инсталација на мрежна опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f8c61a4b-7032-4099-8808-7edabebebc99/14

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 00306/2019 од 07.08.2019 година за јавна набавка на Сигурносни сефови, врати и брави. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/8048e63a-bc91-4fd4-8233-aaa200d4f666

Оглас  бр. 05721/2019 од 07.08.2019 година за јавна набавка на Услуги за печатење и календар за на ѕид и столен за 2020. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9132b374-cecc-4565-ac7b-2db29fe0607d/14

Известување за склучен договор за оглас  бр. 01329/2019 од 06.08.2019 година за јавна набавка на Огревно дрво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f5d2aa67-7953-438f-babf-52be33dd53eb

Известување за склучен договор за оглас Хотелски и Угостителски услуги. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8128df41-c2af-42da-abcc-a30a162bfde6

Известување за склучен договор за оглас Хотелски и угостителски услуги за размена на семејства. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2e2588d7-ca88-4de3-b2f6-ad088e6ba393

Известување за склучен договор за оглас бр. 00192/2019 од 05.08.2019 година за јавна набавка на  Свежо овошје и зеленчук. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/dc26e6d0-0c4d-4c40-b2c9-49b901a303da

Известување за склучен договор за оглас бр. 00192/2019 од 05.08.2019 година за јавна набавка на  Свежо овошје и зеленчук. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1943129e-9fe7-44ee-ba3f-4501ee68d140

Известување за склучен договор за оглас бр. 00192/2019 од 05.08.2019 година за јавна набавка на  Свежо овошје и зеленчук. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2518891f-817b-462b-ab2f-759e0603241f

Известување за склучен договор за оглас бр. 00192/2019 од 05.08.2019 година за јавна набавка на  Свежо овошје и зеленчук. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/67fa3cdc-5032-434c-a8f6-139fce36150a

Известување за склучен договор за оглас бр. 00192/2019 од 05.08.2019 година за јавна набавка на  Свежо овошје и зеленчук. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/af91e309-5dfe-4c1d-b7c9-98933c6f29a5

Известување за склучен договор за оглас бр. 00192/2019 од 05.08.2019 година за јавна набавка на  Свежо овошје и зеленчук. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/10f2405d-1584-45a4-8c2d-be799582f31a

Известување за склучен договор за оглас бр. 00192/2019 од 05.08.2019 година за јавна набавка на  Свежо овошје и зеленчук. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/67ee48e0-aa66-4376-bfc9-f933616e0e10

Известување за склучен договор за оглас  бр. 00192/2019 од 05.08.2019 година за јавна набавка на  Свежо овошје и зеленчук. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/427bbad3-1756-47f3-ad44-a59411938f82

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 00192/2019 од 05.08.2019 година за јавна набавка на Свежо овошје и зеленчук. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/58b3c530-0682-4f6e-a64a-aaa00112ec2f

Известување за склучен договор за оглас бр. 00175/2019 од 01.08.2019 година за јавна набавка на Чоколадо, Вафли разни, Кекси и Индустриски колачи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7e68e608-3847-4d94-b0cd-d618cda35a09

Известување за склучен договор за оглас бр. 00173/2019 од 31.07.2019 година за јавна набавка на Сок овошен. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f1afc093-d7e9-4c73-a5dc-6ab85d2efe63

Известување за склучен договор за оглас бр. 00173/2019 од 31.07.2019 година за јавна набавка на Сок овошен. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f15031a3-c36f-4066-97db-cdf34f6bf4a5

Известување за склучен договор за оглас бр. 00173/2019 од 31.07.2019 година за јавна набавка на Сок овошен. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f2f64cd0-273b-4cbb-b367-ad5191156963

Известување за склучен договор за оглас бр. 00173/2019 од 31.07.2019 година за јавна набавка на Сок овошен. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/682f4eb5-94ef-4cfe-b80f-72879309fc56

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 00175/2019 од 01.08.2019 година за јавна набавка на Чоколадо, Вафли разни, Кекси и Индустриски колачи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7fe9d433-66b3-4235-9617-aa9c00e77f8e

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 00173/2019 од 31.07.2019 година за јавна набавка на Сок овошен. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/65e3d8ed-bcb2-4062-b587-aa9b010dc3d4

Известување за измени и дополнителни информации во постапка за оглас бр. 03519/2019 од 01.08.2019 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на Товарни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/74aa5962-6534-40f9-906f-8fab0c0c51ed

Оглас  бр. 05494/2019 од 01.08.2019 година за јавна набавка на Спортска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5a268d31-03c8-43b8-9a05-300cc8047839/1

Известување за измени и дополнителни информации во постапка за оглас бр. 03302/2019 од 31.07.2019 година за јавна набавка на  Изградба на сервер сала и ЛАН мрежа за 100 корисници (пасивна, активна и корисничка опрема) за командата на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/133ecffa-c6a0-437a-b57a-f3095154422e

Известување за измени и дополнителни информации во постапка за огласбр. 04412/2019 од 31.07.2019 година за јавна набавка на Обука и полагање на возачки испити. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/51db7df7-058d-48cd-97a9-cab2289e15cf

Известување за склучен договор за оглас  бр. 01736/2019 од 30.07.2019 година за јавна набавка на Избор на овластена лабораторија (Испитување на физичко-хемиски параметри на м/с за одредување на квалитет на производи – лабораториски анализи). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3fbb6721-f92b-4b77-b1c3-56aa3f22a652

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 18/3-288/4/2019 од 31.07.2019 година за јавна набавка на  Ветеринарни лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/5f415a7d-1ac0-4570-be8a-aa9b00dd9cf2

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 01736/2019 од 30.07.2019 година за јавна набавка на Избор на овластена лабораторија (Испитување на физичко-хемиски параметри на м/с за одредување на квалитет на производи – лабораториски анализи). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/e9a8390d-166d-409f-adb7-aa9a00ee1a0c

Оглас бр. 05331/2019 од 31.07.2019 година за јавна набавка на Реновирање и санација на простори во објекти на МО и ГШ на АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d9ae0118-b74b-495d-919c-1bfbd5499532/14

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 03477/2019 од 29.07.2019 година за јавна набавка на Месо свежо (говедско, јунешко, свинско и јагнешко). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/9366c40f-753e-417e-be5e-80b8a33374b9

Оглас бр. 05205/2019 од 30.07.2019 година за јавна набавка на Магацински материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/32b94e95-5e02-46f0-8f9c-9fb57438b1a6/13

Оглас бр. 05223/2019 од 30.07.2019 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на Мерцедес С320 CDI. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7f7e8913-59ae-48a3-bd50-f48f1ac3e09c/13

Оглас бр. 05231/2019 од 30.07.2019 година за јавна набавка на Транспорт на стоки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/133c2cee-c8f6-4463-86bf-41c7f9b50711/14

Оглас бр. 05188/2019 од 29.07.2019 година за јавна набавка на Набавка на бина и ВИП патека за движење. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d74879ea-b87a-4995-a792-07f59bcf17f7/14

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-286/4/2019 од 26.07.2019 година за јавна набавка на Референтни раствори и хемикалии. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/e2100803-c7ff-4460-9792-aa9600c70e1c

Оглас  бр. 05113/2019 од 27.07.2019 година за јавна набавка на Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ – термо, електро и други инсталации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/913ad828-d6ec-4030-a98d-d547a569316d/1

Оглас  бр. 05121/2019 од 27.07.2019 година за јавна набавка на Набавка на горилник и резервоар за системот за греење во касарна Илинден во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/eaace24a-a6e4-4e36-a04b-298b7be8eac1/14

Оглас бр. 05044/2019 од 26.07.2019 година за јавна набавка на  Гориво моторно, Еуросупер БС95 и Еуродизел БС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d22e8ae0-0f13-4565-85c4-a4724ec30724/1

Оглас бр. 05082/2019 од 26.07.2019 година за јавна набавка на  Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3a52e444-eb90-4506-940c-51bdaad38aa5/1

Оглас бр.  05090/2019 од 26.07.2019 година за јавна набавка на  Реконструкција и адаптација на објект бр. 9 во касарна Боро Менков Куманово. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f53f9d2c-d8a9-4e13-afc2-f3d2acdd6b9c/1

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-234/4/2019 од 24.07.2019 година за јавна набавка на Санитетски материјали (завоен материјал). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6a856109-1461-4979-9231-1186f9e34319

Оглас бр. 04804/2019 од 24.07.2019 година за јавна набавка на  Набавка на EnCase Forensic Software. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/010c6351-1622-44b2-ab99-1682f9084039/13

Оглас бр. 04902/2019 од 24.07.2019 година за јавна набавка на  Музички системи, Музички инструменти и сабја за почесна единица и Разглас за касарна Гоце Делчев. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/720a7d08-29de-4f9b-b276-faa9df141f8e/14

Оглас бр. 04769/2019 од 23.07.2019 година за јавна набавка на Изведба на градежно занаетчиски работи за објект “Адаптација на простор за пристапна точка за воспоставување на безбедна комуникација во објект на МО и ГШ и објект во Дренов Дол“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d8c1d3aa-cf1f-493d-95b3-9bd6d56aa249/14

Технички дијалог,  за набавка на резервни делови за неборбени моторни возила датум на објава 22.07.2019 година и краен рок 29.07.2019 година. Преземи овде.

Оглас  бр. 18/3-299/5/2019 од 22.07.2019 година за јавна набавка на Дигитални радио-телефонски репетитори и рачни радио – телефонски станици. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b0990d49-00bd-4ffc-b20e-fc6213ee8758

Оглас  бр. 04680/2019 од 23.07.2019 година за јавна набавка на Опрема за симултан превод. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c6589acd-d133-4a20-a0ee-bebd5ce4fec2/13

Оглас  бр. 04694/2019 од 23.07.2019 година за јавна набавка на Одржување на телекомуникациска инфраструктура. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7a79e989-d820-437b-97ba-0f08a01966e5/14

Оглас бр. 04674/2019 од 22.07.2019 година за јавна набавка на Цветни аранжмани за конференци и одбележување на настани. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/41ad394d-b971-4cb2-af62-f5a1c95b89cf/13

Оглас бр. 04607/2019 од 20.07.2019 година за јавна набавка на Спортска опрема – справи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3477d04c-b66f-4fb9-9ee1-c0a5e2ee518e/14

Известување за слкучен договор за оглас бр. 18/3-182/8/2019 од 19.07.2019 година за јавна набавка на Материјали наменети за делегации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/74f9f2cc-0a14-4634-8ee6-905dba5e9bc9

Известување за слкучен договор за оглас бр. 18/3-182/8/2019 од 19.07.2019 година за јавна набавка на Материјали наменети за делегации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f2cfcfb9-5e69-4502-8447-595024ceaf34

Известување за слкучен договор за оглас бр. 18/3-141/3/2019 од 19.07.2019 година за јавна набавка на Медицинска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9be6676a-971e-4f78-8c30-a264e6f399e8

Оглас  бр. 04553/2019 од 19.07.2019 година за јавна набавка на Подвижен ноќен старт за ВАСП. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8f1bd5da-7b8f-455d-8cd2-8a950b05a647/14

Оглас  бр. 04488/2019 од 18.07.2019 година за јавна набавка на Брашно пченично. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/77747c17-50b6-4186-bd61-75d3ffa95a99/13

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 04412/2019 од 18.07.2019 година за јавна набавка на Обука и полагање на возачки испити. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/3379ec2b-9538-4af7-a0b6-cfc67300f45d

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 03428/2019 од 17.07.2019 година за јавна набавка на Вакцини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/4ca5a92e-29d3-4e79-8853-f31be4daba10

Известување за слкучен договор за оглас бр. 18/3-289/4/2019 од 17.07.2019 година за јавна набавка на Транспорт на персонал на Армија – вонреден превоз со автобуси до државна граница на Република Северна Македонија. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e5db0033-e7dd-4287-a0b5-cc355181b1a0

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 18/3-309/4/2019 од 18.07.2019 година за јавна набавка на Набавка и замена на резервни делови за поправка и сервисирање на инженериски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/8d2f95aa-8f1e-4c52-83c8-aa8e0099ce6f

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 18/3-535/5/2018 од 18.07.2019 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на м/в и инженериски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/294fb850-3b32-47c5-86a4-aa8e00b7e984

Оглас  бр. 04397/2019 од 18.09.2019 година за јавна набавка на Лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c8be1983-618b-4b92-a6a5-0d2d4b4658e7/14

Оглас  бр.  04399/2019 од 18.09.2019 година за јавна набавка на Индустриска сол. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8b755648-48cd-447b-818d-4abe6403bd7f/14

Оглас  бр.  04412/2019 од 18.09.2019 година за јавна набавка на Обука и полагање на возачки испити. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/44ad3558-bf80-4e6f-8cfb-bb152bcd4833/14

Оглас  бр.  04417/2019 од 18.09.2019 година за јавна набавка на Одржување пловни објекти. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a9726727-6f41-4fb2-bc5f-8583ced45978/14

Оглас  бр. 04349/2019 од 17.07.2019 година за јавна набавка на Испитно-мерна опрема за одржување на воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/573bc371-6444-4b51-a984-09d2b87c8369/14

Оглас  бр. 04361/2019 од 17.07.2019 година за јавна набавка на Апарат (автомат) за полнење гориво во моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e80e3654-57d3-4787-a4eb-a4e4b31c2857/14

Оглас  бр.  04370/2019 од 17.07.2019 година за јавна набавка на Чизми војнички. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cb82d79f-9721-4e46-8dbf-795f66038884/1

Оглас  бр. 04374/2019 од 17.07.2019 година за јавна набавка на Реконструкција и поправка на водоводна и канализациона инсталација во објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bab956c3-c10a-49c3-8a5f-92d134465f92/14

Оглас  бр. 04390/2019 од 17.07.2019 година за јавна набавка на Услуги за вршење на надзор на градби при реконструкција и адаптација на објект бр. 9 во касарна Боро Менков Куманово. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aa1a6f3d-f7be-4b67-b49c-ab3777f67b7c/13

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 18/3-287/4/2019 од 16.07.2019 година за јавна набавка на Стоматолошки материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/fcf9c257-505f-4edc-ac77-aa8c01461131

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 03428/2019 од 17.07.2019 година за јавна набавка на Вакцини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/4ca5a92e-29d3-4e79-8853-f31be4daba10

Оглас бр. 04315/2019 од 17.07.2019 година за јавна набавка на Царина и шпедиција. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1e147338-593e-4397-bc3a-72abe880f727/14

Оглас бр. 04316/2019 од 17.07.2019 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/63e32ed9-99d2-431d-8e25-eb3c26db2018/1

Оглас бр. 04319/2019 од 17.07.2019 година за јавна набавка на Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/eccc99bc-bf88-41c4-a890-b5cabce13895/1

Оглас бр. 04330/2019 од 17.07.2019 година за јавна набавка на Летна алпинистичка опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/59169183-c4e6-43e3-a1a8-5ea865cacf18/1

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-295/4/2019 од 15.07.2019 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на ПП апарати. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2491ec21-ff77-46c0-a3fa-013b0cf1b266

Оглас  бр. 03401/2019 од 13.07.2019 година за јавна набавка на Чаршав и перница. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/89e38d46-475f-4388-88d9-29754aebce1b

Известување за склучен договор за оглас бр. 01624/2019 од 10.07.2019 година за јавна набавка на  Печати и штембили. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/eeb6135a-35de-48ab-a729-93a52891bbf0

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за Оглас бр. 04012/2019 11.07.2019 година за јавна набавка на Ветеринарни средства за работа со службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/3bcef2f4-63a8-4f05-959c-886084d51735

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за Оглас бр. 04012/2019 12.07.2019 година за јавна набавка на Ветеринарни средства за работа со службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/5cb8e2d1-f4fc-40a5-8933-a5037b3a6d96

Оглас бр. 04012/2019 од 11.07.2019 година за јавна набавка на Ветеринарни средства за работа со службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4f2eabc1-6d7f-4bcf-9ada-0d0e63cd3088/14

Оглас од 09.07.2019 година за Хотелски и угоститеслки услуги за размена на семејства. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/otherannouncements

Оглас  бр.  03761/2019 од 09.07.2019 година за јавна набавка на Набавка на тонери и кертриџи и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/640fe405-e5bf-495c-bdb3-3f4975bc507e/1

Оглас  бр.   03775/2019 од 09.07.2019 година за јавна набавка на Акредитација и сертификација на информатички мрежи преку кои се пренесуваат класифицирани информации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f7ee4e2b-b680-4095-9128-f4b7990655a5/13

Оглас  бр.  03855/2019 од 10.07.2019 година за јавна набавка на Транспорт на предмети при селидба. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/64074202-9bf5-4947-82e8-618c5f539ba2/14

Оглас  бр. 18/3-244/8/2019 од 03.07.2019 година за јавна набавка на Реконструкција на електро инсталација и набавка и монтажа на болјери во воен хотел „Илинден“ Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/0921b35e-b449-4056-b89b-aa7e00adfa3f

Оглас  бр. 18/3-244/8/2019 од 03.07.2019 година за јавна набавка на Средства за одржување на хигиена. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/6e8fb01a-5ffb-4040-a5ec-aa7a0118d4cd

Оглас  бр. 03519/2019 од 04.07.2019 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на Товарни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f890f199-c479-445e-af68-1b2348724270/1

Оглас бр. 03428/2019 од 03.07.2019 година за јавна набавка на Вакцини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/76479205-3bef-470b-a64f-813bbaf29c6f/14

Оглас  бр. 03471/2019 од 03.07.2019 година за јавна набавка на Набавка на лиценци Adobe. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c2b779e4-0e95-4b1b-96bb-f90acfba2a08/14

Оглас  бр.  03477/2019 од 03.07.2019 година за јавна набавка на Месо свежо (говедско, јунешко, свинско и јагнешко). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1f0b81f7-2c56-43c3-b213-ea13e4138144/1

Оглас  бр. 03391/2019 од 03.07.2019 година за јавна набавка на Мајонез, Чаеви разни, Смрзнат зеленчук, Сушени модри сливи, Масло за јадење, Сенф, Супа концентрат, Зачини, Маслинки и Снегулки разни. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/836e18a0-8a3a-47c9-85cc-c0e6c05a2907/1

Оглас  бр.  03401/2019 од 03.07.2019 година за јавна набавка на Чаршав и перница. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cc2642c7-e83a-44c0-ba4f-a2c08156c381/14

Оглас бр. 03302/2019  од 02.07.2019 година за јавна набавка на Изградба на сервер сала и ЛАН мрежа за 100 корисници (пасивна, активна и корисничка опрема) за командата на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e7c8a05d-3321-4b8c-8994-850b1b62e40f/1

Оглас бр.  03322/2019  од 02.07.2019 година за јавна набавка на Интернет сервис-претплата. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bd6a2b10-945a-4964-b1a4-3b1d5a151f3d/14

Оглас бр.  03331/2019 од 02.07.2019 година за јавна набавка на Надградба на централен Storage. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6bc8611a-8ba0-40dc-9394-ee114c3dcf2e/13

Оглас бр.   03337/2019 од 02.07.2019 година за јавна набавка на Материјали за делегации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3958d9c0-bf92-43e9-bc0d-30c3517121f5/14

Известување за поништување на постапка за оглас бр.  01071/2019 од 02.07.2019 година за јавна набавка на Набавка и монтажа на агрегат. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/eca5cfe5-bf2a-4920-bb8f-aa7e009d3944

Известување за поништување на постапка за оглас бр.  18/3-288/4/2019 од 01.07.2019 година за јавна набавка на Ветеринарни лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/f3b1f847-1bf0-4d3c-a3f5-aa7d00a9dc1a

Известување за поништување на постапка за оглас бр.  18/3-209/6/2019 од 28.06.2019 година за јавна набавка на Лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/6a95f13f-a7d4-4da6-adad-aa7a00e4ba4c

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-83/5/2019  од 25.06.2019 година за јавна набавка на Изведба на нова водоводна мрежа за водоснабдување со питка и санитарна вода во касарна „Јане Сандански“ – Штип. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5db02247-3dd2-47d4-8bb4-a1d6a08c4bb8

Оглас  бр.03205/2019 од 28.06.2019 година за јавна набавка на Одржување на хигиена во објекти на МО и ГШ на АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3b699755-830e-40b3-94ff-d88d18cd1c5b/14

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-244/8/2019 од 26.06.2019 година за јавна набавка на Средства за одржување на хигиена. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/dc53672c-1b46-4e83-b719-40568708581a

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-244/8/2019 од 26.06.2019 година за јавна набавка на Средства за одржување на хигиена. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9ffaccbc-b7ea-4748-a833-6082eefdd960

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-244/8/2019 од 26.06.2019 година за јавна набавка на Средства за одржување на хигиена. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7400788d-5481-47ea-9f62-225b27594fde

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-244/8/2019 од 26.06.2019 година за јавна набавка на Средства за одржување на хигиена. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f3b4d710-3026-46e8-9987-44fe2ed4d285

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-244/8/2019 од 26.06.2019 година за јавна набавка на Средства за одржување на хигиена. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d692bdde-ea6e-4695-89d9-37b1f12c8aec

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-244/8/2019 од 26.06.2019 година за јавна набавка на Средства за одржување на хигиена. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ad0865a0-1a7f-4014-b355-f0bfbc6e7622

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-175/15/2019 од 26.06.2019  година за јавна набавка на Конзерва од парчиња на туна во растително масло. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/43026d3c-7298-4b1a-95bf-212d6b7320d2

Известување за склучен договор за оглас  бр. 00096/2019 од 26.06.2019 година за јавна набавка на Сувомеснати производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/51b54a7f-e6bc-4647-9512-a19f83555ac5

Известување за склучен договор за оглас  бр. 00096/2019 од 26.06.2019 година за јавна набавка на Сувомеснати производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1877f882-e07d-4a76-a894-44d8a90dff2f

Известување за склучен договор за оглас  бр. 00096/2019 од 26.06.2019 година за јавна набавка на Сувомеснати производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/071092c9-9c17-4c44-a709-9d23c511e40e

Оглас  бр. 02946/2019 од 26.06.2019 година за јавна набавка на Настрешници. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/84af7557-19b8-4b89-8050-2a7b57f3ee4d/14

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-194/4/2019 од 25.06.2019 година за јавна набавка на  Транспорт на селидбени предмети –покуќнина со камионски и бродски превоз. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/90f24329-b0d8-4975-929b-aa77009c4ea8

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-194/4/2019 од 25.06.2019 година за јавна набавка на  Транспорт на селидбени предмети –покуќнина со камионски и бродски превоз. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/dbf849fb-6632-4d62-994a-aa77009cad39

Известување за измени и дополнителни информации во постапката по оглас  бр. 02911/2019 од 25.06.2019 година за јавна набавка на Преносен уред за проверка на хидро-системите на хеликоптерите, тип Ми-8МТ/17. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/7a420780-24be-4f17-9057-dc21c3325fd3

Оглас  бр. 02911/2019 од 25.06.2019 година за јавна набавка на  Преносен уред за проверка на хидро-системите на хеликоптерите, тип Ми-8МТ/17. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/714e5810-5bbd-413a-8d8d-35b69a2bdb4e/14

Оглас  бр. 02859/2019 од 24.06.2019 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на лесни моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/74d585e7-5224-4e82-ac52-0c8cb2580a14/14

Известување за склучен договор по оглас  бр. 18/3-257/5/2019 од 19.06.2019 година за јавна набавка на Годишна поддршка или алтернативно решение за софтвер за антивирусна заштита на информатички мрежи и системи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e9d1ced7-b187-4ff2-b4c3-73ab78b6078c

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-193/4/2019 од 21.06.2019 година за јавна набавка на  Поправка и сервисирање на пумпи за точење на гориво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/b5193568-16b7-4d82-8c5e-aa73010ff52d

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-20/19/2019 од 17.06.2019 година за јавна набавка на  Прехрамбени производи (ајвар, масло за јадење, маслинки, путер, брашно,шеќер). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/4b57e67e-3128-4690-b36d-aa4200dc3c84

Известување за поништување на постапка за oглас  бр. 18/3-20/19/2019 од 17.06.2019 година за јавна набавка на  Прехрамбени производи (ајвар, масло за јадење, маслинки, путер, брашно,шеќер). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/859a145c-58fd-4fba-8d90-aa4200dc0a01

Известување за склучен договор oглас  бр. 18/3-184/10/2019 од 13.06.2019 година за јавна набавка на Работни и промотивни материјали за коференции и вежби. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/16351a73-f011-48d3-ad29-f76594e0ec3b

Известување за склучен договор oглас  бр. 18/3-184/10/2019 од 13.06.2019 година за јавна набавка на Работни и промотивни материјали за коференции и вежби. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e8af119f-52c7-49ea-82ba-3b930a536194

Известување за склучен договор oглас  бр. 18/3-184/10/2019 од 13.06.2019 година за јавна набавка на Работни и промотивни материјали за коференции и вежби. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9a185692-3761-4d23-b886-8fe552071c8b

Известување за склучен договор oглас  бр. 00910/2019 од 13.06.2019 година за јавна набавка на Работен материјал за конференци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f3096fec-e27c-40f1-9ced-41ac5e05ce62

Известување за склучен договор оглас бр. 18/3-185/14/2019 од 11.06.2019 година за јавна набавка на Печатење на обрасци и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1d8cdefc-65fd-4823-9851-7fdab5420b1d

Известување за склучен договор оглас бр. 18/3-185/14/2019 од 11.06.2019 година за јавна набавка на Печатење на обрасци и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b0b02c8c-7c5e-4bd8-88f2-7732b724fc67

Известување за склучен договор оглас бр. 18/3-185/14/2019 од 11.06.2019 година за јавна набавка на Печатење на обрасци и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/57dcb002-d639-459e-94ae-2b9a54ab8030

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-286/4/2019 од 11.06.2019 година за јавна набавка на Референтни раствори и хемикалии. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/92acba5c-5ec4-49ec-b38d-aa6801019000

Известување за склучен договор оглас бр. 18/3-380/8/2018 од 10.06.2019 година за јавна набавка на Инженериски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b10c7a63-0249-467d-85ea-84bac213cd6f

Известување за склучен договор оглас бр. 18/3-380/8/2018 од 10.06.2019 година за јавна набавка на Инженериски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/32a9a050-0953-4355-8cd1-a7cab04dfa88

Известување за склучен договор оглас бр. 18/3-380/8/2018 од 10.06.2019 година за јавна набавка на Инженериски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f871a3ab-dfd3-440c-b069-8218282c4b68

Известување за склучен договор оглас бр. 18/3-380/8/2018 од 10.06.2019 година за јавна набавка на Инженериски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/85ee84d2-cd39-45e5-a28d-3351b259b80c

Известување за склучен договор оглас бр. 18/3-380/8/2018 од 10.06.2019 година за јавна набавка на Инженериски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a2895d6c-067b-4ab7-8c10-404191779165

Известување за склучен договор оглас бр. 18/3-380/8/2018 од 10.06.2019 година за јавна набавка на Инженериски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/62f2335c-58aa-49f3-a09b-c6bb9af0c6ab

Известување за склучен договор оглас бр. 18/3-380/8/2018 од 10.06.2019 година за јавна набавка на Инженериски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/bb17f139-7104-42b5-bdf9-497e73fe1f48

Известување за склучен договор оглас бр. 18/3-380/8/2018 од 10.06.2019 година за јавна набавка на Инженериски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/aff14a9f-4cd6-4241-bdfe-25d675b5b8c9

Известување за склучен договор оглас бр. 18/3-380/8/2018 од 10.06.2019 година за јавна набавка на Инженериски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f22ede88-62cd-4c80-91bd-3b7351d241fe

Известување за склучен договор оглас бр. 18/3-380/8/2018 од 10.06.2019 година за јавна набавка на Инженериски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6136e1b8-a11c-45d6-a7d7-d01d9e57f8f8

Известување за склучен договор оглас бр. 18/3-266/5/2019 од 07.06.2019 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и Масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d0cb25e3-e044-4a1e-92ce-2e2134821da4

Известување за склучен договор оглас бр. 18/3-266/5/2019 од 07.06.2019 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и Масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/22c6cf9c-846a-42f8-b5b6-9061d871cf5e

Известување за склучен договор оглас бр. 18/3-266/5/2019 од 07.06.2019 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и Масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c6c306f1-25f1-48c0-8bf0-ebe71199e8b8

Известување за склучен договор оглас бр. 18/3-266/5/2019 од 07.06.2019 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и Масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/02b15169-2218-4c9e-8d1b-a8d89fb2dc2d

Известување за склучен договор оглас бр. 18/3-266/5/2019 од 07.06.2019 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и Масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8c2a8f2c-e924-4792-831e-15979ed814d5

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-380/8/2018 од 10.06.2019 година за јавна набавка на Инженериски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/e24fdd06-7ac7-4c7b-8079-aa68008fbd5c

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-380/8/2018 од 10.06.2019 година за јавна набавка на Инженериски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/4c8ec433-6284-46f9-92a5-aa68008f765f

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-403/8/2018 од 10.06.2019 година за јавна набавка на Неборбени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/fb5ba2dd-2e9d-4708-81c5-aa68009195bc

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-403/8/2018 од 10.06.2019 година за јавна набавка на Неборбени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/6630bd60-6b8e-4fdd-8d6a-aa68009134ef

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-141/3/2019 од 08.06.2019 година за јавна набавка на Медицинска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/bb76e3a9-643f-46e3-ae72-aa6600872c92

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-141/3/2019 од 08.06.2019 година за јавна набавка на Медицинска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/bb3f8e4f-a295-417d-b646-aa660086f9b1

оништување на постапка за оглас бр. 18/3-209/6/2019 од 08.06.2019 година за јавна набавка на Лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/4cfca3b7-1ace-4ff7-b1a3-aa660087a4b3

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-266/5/2019 од 07.06.2019 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и Масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7c2b6a62-8020-45de-9324-aa6500fcf54e

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-266/5/2019 од 07.06.2019 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и Масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/1538bb0c-e498-4e8b-8b55-aa6500fcd02d

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-266/5/2019 од 07.06.2019 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и Масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/b14eda7c-51d6-4cdb-b582-aa6500fca362

Поништување на постапка за оглас  бр.  18/3-36/11/2019 од 06.06.2019 година за јавна набавка на Избор на овластена лабораторија (Испитување на физичко-хемиски параметри на м/с за одредување на квалитет на производи – лабораториски анализи). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/9b521aa5-ee0f-47cd-bfe5-aa6400d4f04b

Поништување на постапка за оглас  бр.  18/3-36/11/2019 од 06.06.2019 година за јавна набавка на Избор на овластена лабораторија (Испитување на физичко-хемиски параметри на м/с за одредување на квалитет на производи – лабораториски анализи). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/09d537a6-b968-4071-8618-aa6400d4bda7

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-20/19/2019 од 05.06.2019 година за јавна набавка на  Прехрамбени производи (ајвар, масло за јадење, маслинки, путер, брашно,шеќер). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/cf54c12b-2fc5-4d31-9335-69ce63c52f20

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-20/19/2019 од 05.06.2019 година за јавна набавка на  Прехрамбени производи (ајвар, масло за јадење, маслинки, путер, брашно,шеќер). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/49695fbc-5702-49f3-964b-fb451cf02bb0

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-20/19/2019 од 05.06.2019 година за јавна набавка на  Прехрамбени производи (ајвар, масло за јадење, маслинки, путер, брашно,шеќер). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e96302b1-4f0c-4bf4-b2e9-4ac39f20dc5f

Оглас  бр. 01736/2019 од 03.06.2019 година за јавна набавка на  Избор на овластена лабораторија (Испитување на физичко-хемиски параметри на м/с за одредување на квалитет на производи – лабораториски анализи). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6ee29106-bff2-4233-9f19-f7be2ec95a53/14

Оглас  бр. 01699/2019 од 03.06.2019 година за јавна набавка на Специјализирани курсеви за информатика. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8a160025-854a-440e-9aba-b72d5b54a5ff/14

Оглас бр. 01624/2019 од 31.05.2019 за јавна набавка на Печати и штембили. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/adc32f7c-a915-4e16-97ef-1073915422fb/13

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-282/13/2018 од 31.05.2019 година за јавна набавка на Набавка и замена на резервни делови за поправка и сервисирање на лесни моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f2d453b2-5e4a-41ca-a939-790eb9fa6307

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-282/13/2018 од 31.05.2019 година за јавна набавка на Набавка и замена на резервни делови за поправка и сервисирање на лесни моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/de56a7d5-7fcb-46c7-8d26-189ae23404f8

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-/547/4/2018 од 31.05.2019 година за јавна набавка на Безалкохолни газирани пијалоци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/dec14fe3-99a0-4143-9aa4-22136d0d9267

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-/547/4/2018 од 31.05.2019 година за јавна набавка на Безалкохолни газирани пијалоци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/bad972d2-017c-48fe-9790-7cb657e0f1fd

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-182/8/2019 од 31.05.2019 година за јавна набавка на Материјали наменети за делегации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/0bdd5810-ef83-48b2-a4c3-aa5e009b08b9

Оглас бр. 01562/2019 од 30.05.2019 година за јавна набавка на Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cc2860d7-9ff7-4088-b7d7-19fdc7be437a/14

Оглас  бр. 01329/2019 од 28.05.2019 година за јавна набавка на Огревно дрво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4011b874-50b5-4a68-b632-1fd004638183/1Оглас  бр. 01257/2019 од 23.05.2019 година за јавна набавка на Бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/529b0ba8-dbdd-4c21-bf04-2ba6c2a64508/14

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-410/10/2018 од 21.05.2019 година за јавна набавка на Тонери, кетриџи, услуги за полнење и компјутерска галантерија. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d286936b-2b20-4dfc-b6dd-16b10a25a5c6

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-410/10/2018 од 21.05.2019 година за јавна набавка на Тонери, кетриџи, услуги за полнење и компјутерска галантерија. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/32fabd7f-e8f0-4cc5-98da-3a5324478e16

Поништување на постапка за oглас  бр. 18/3-410/10/2018 од 21.05.2019 година за јавна набавка на Тонери, кетриџи, услуги за полнење и компјутерска галантерија. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/42b655d9-1615-4298-b99d-aa5400f3ab41

Поништување на постапка за oглас  бр. 18/3-410/10/2018 од 21.05.2019 година за јавна набавка на Тонери, кетриџи, услуги за полнење и компјутерска галантерија. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7708f914-f04c-42b0-b80a-aa5400f4a8cc

Поништување на постапка за oглас  бр. 18/3-410/10/2018 од 21.05.2019 година за јавна набавка на Тонери, кетриџи, услуги за полнење и компјутерска галантерија. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/6a39446c-4a9c-4dcd-80fd-aa5400f19094

Оглас  бр. 01071/2019 од 21.05.2019 година за јавна набавка на Набавка и монтажа на агрегат. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f4c32b14-2b7e-4ed1-aecd-da3347286af3/13

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 00306/2019 од 20.05.2019 година за јавна набавка на Сигурносни сефови, врати и брави. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/250074b3-b1f5-4813-93a0-574e8a1127b0

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-192/10/2018  од 20.05.2019 година за јавна набавка на Кујнска опрема и Кујнски прибор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c6daca33-6932-4bce-96f7-b9d704ff8418

Поништување на постапка за бр.  18/3-184/10/2019 од 16.05.2019 година за јавна набавка на Работни и промотивни материјали за коференции и вежби. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/0fdcf9d1-3584-4b70-93ab-aa4f00a99087

Оглас  бр. 00910/2019 од 16.05.2019 година за јавна набавка на Работен материјал за конференци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3f4b1c45-4fed-437a-8b3b-ea8d292ae3ae/13

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 00685/2019 од 14.05.2019 година за јавна набавка на Млазно гориво ГМ-1 и авионски бензин АБ 100/130. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/ea97ff8a-e661-48e8-a4a6-6da93a3f0d47

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 00690/2019 од 13.05.2019 година за јавна набавка на Транспорт на персонал – вонреден превоз со автобуси и патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/b9bd3c1d-aaad-46b9-a6e1-7944e60020dd

Оглас бр. 00685/2019 од 13.05.2019 година за јавна набавка на Млазно гориво ГМ-1 и авионски бензин АБ 100/130. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d8a37a2a-780a-4287-b457-1b526d1a375f/1

Оглас  бр. 00690/2019 од 13.05.2019 година за јавна набавка на Транспорт на персонал – вонреден превоз со автобуси и патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d7d30ef6-13c3-4879-8daf-480ad4b73531/1

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-546/7/2018 од 13.05.2019 година за јавна набавка на Месни конзерви, конзерви готови јадења, конзерва морска риба-сардина и конзерва од парчиња на туна. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5139b697-069a-427e-81d6-3ff567f1407a

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-546/7/2018 од 13.05.2019 година за јавна набавка на Месни конзерви, конзерви готови јадења, конзерва морска риба-сардина и конзерва од парчиња на туна. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3eaa455c-f77f-4764-9fa9-472ceb80d34f

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-546/7/2018 од 13.05.2019 година за јавна набавка на Месни конзерви, конзерви готови јадења, конзерва морска риба-сардина и конзерва од парчиња на туна. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/27f4b1bd-f8de-499c-9768-c9a474dba8d2

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-546/7/2018 од 13.05.2019 година за јавна набавка на Месни конзерви, конзерви готови јадења, конзерва морска риба-сардина и конзерва од парчиња на туна. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ba104cee-c972-48cb-a024-f02f5676fe44

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-633/4/2018 од 13.05.2019 за јавна набавка на Чевли за службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f73eff36-80b5-4e9b-86cf-ec41056ebca2

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-210/4/2019 од 10.05.2019 година за јавна набавка на Печатење на списание ШТИТ и Современа Македонска Одбрана за 2019 година. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/70a23d3c-b076-4698-8bf1-2fd7ee9826db

Известување за склучен договор – Посебни услуги - Набавка на билети за базен. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/11928102-4139-4c4f-aa85-ab86a1b3a424

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-15/17/2019  од 09.05.2019 година за јавна набавка на Баждарење (калибрирање) на медицински уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/168f2420-52e0-439e-babe-aa4800db4e47

Поништување на постапка  за оглас бр. 18/3-13/12/2019 од 03.05.2019 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ за 7 релации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/0e3318de-a015-4ca2-9251-aa4200c0f4b3

Поништување на постапка  за оглас  бр. 18/3-240/6/2019 од 30.04.2019 година за јавна набавка на Вакцини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/1ae4efb9-8554-4812-8103-aa3900e33ac8

Јавна набавка на хотелски и угостителски услуги за СЕДМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/otherannouncements

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-213/17/2018  од 25.04.2019 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c9519481-e544-4b09-8201-79a04a57ef45

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-213/17/2018  од 25.04.2019 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/01758908-42b1-490e-a5b8-ae3b6e730a77

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-213/17/2018  од 25.04.2019 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/334907b4-df3c-4730-a578-15b4fae7741c

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-546/7/2018 од  25.04.2019 година за јавна набавка на Месни конзерви, конзерви готови јадења, конзерва морска риба-сардина и конзерва од парчиња на туна. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/5ff587c0-5107-4f0a-acaf-aa2a00b46d49

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-213/17/2018  од 25.04.2019 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/24819132-e23d-45a8-a782-aa3a00af04e7

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-/547/4/2018 од 25.04.2019 година за јавна набавка на Безалкохолни газирани пијалоци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7bc8282f-98c0-4960-bddc-aa3700eb57e3

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-/547/4/2018 од 25.04.2019 година за јавна набавка на Безалкохолни газирани пијалоци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/b2097522-6899-4133-bd46-aa3700eb1019

Оглас  бр. 00314/2019 од 25.04.2019 година за јавна набавка на Газирани сокови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ed0e52a7-728b-449c-ac64-afbfd716e03e/1

Оглас  бр. 00306/2019 од 25.04.2019 година за јавна набавка на Сигурносни сефови, врати и брави. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8a89d37f-01c0-441a-a6e3-0de013034d4a/1

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-213/17/2018 од 19.04.2019 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ffcd6c4a-5772-4aad-8c25-6ccc31979b42

Оглас  бр. 00192/2019 од 19.04.2019 година за јавна набавка на Свежо овошје и зеленчук. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/48626fa4-9656-42a6-a346-321fac8c7a4e/1

Оглас  бр. 00193/2019 од 19.04.2019 година за јавна набавка на Кашкавал, Бело сирење, Топено сирење и урда кајмак, путер. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/65a0ba31-af35-4763-8f48-1ac659300563/1

Оглас бр. 00173/2019 од 18.04.2019 година за јавна набавка на Сок овошен. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0d721dec-d728-481c-a97c-0c7fd3897e9c/1

Оглас  бр. 00175/2019  од 18.04.2019 година за јавна набавка на Чоколадо, Вафли разни, Кекси и Индустриски колачи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/833d455e-8a7c-4c8b-8f5b-fc68e50e1389/1

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-535/5/2018 од 17.04.2019 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на м/в и инженериски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a3dc203a-c09c-4e98-8159-97ff4f914969

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-535/5/2018 од 17.04.2019 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на м/в и инженериски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5a5ba892-644c-49d9-a0b1-73f13aafc4a0

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 18/3-282/13/2018 од 15.04.2019 година за јавна набавка на Набавка и замена на резервни делови за поправка и сервисирање на лесни моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/e8e78410-7141-4551-b232-aa3000da96ea

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 18/3-282/13/2018 од 15.04.2019 година за јавна набавка на Набавка и замена на резервни делови за поправка и сервисирање на лесни моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c42ceb18-1a22-43b0-b1f0-aa3000dab624

Оглас  бр. 00096/2019 од 13.04.2019 година за јавна набавка на Сувомеснати производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c8f8970a-9a35-470f-9471-6e451033aa78/1

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 18/309/11/2018 од 10.04.2019 година за јавна набавка на  Поправка и сервисирање на медицински и стиматолошки уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/0e6de781-614d-4102-ad20-aa2b00ecb421

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 18/309/11/2018 од 10.04.2019 година за јавна набавка на  Поправка и сервисирање на медицински и стиматолошки уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/4ccb67a1-9791-4245-a933-aa2b00ecfef9

ПРИЛОГ- Известување за измени и дополнителни информации во постапката од  10.04.2019 за оглас  бр. 18/3-292/6/2019 од 10.04.2019 година за јавна набавка на Реконструкција на електро инсталација и набавка и монтажа на болјери во воен хотел „Илинден“ Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/cade4267-8680-45bb-b501-c92c52ea9bde

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 18/3-313/4/2019 од  05.04.2019 година за јавна набавка Тестери за утврдување на присуство на вода во млазно гориво ГМ-1. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/8c98f7ec-a541-449d-9d80-e089946ae5cb

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-169/5/2019  од 04.04.2019 година за јавна набавка на Набавка и монтажа на Агрегат. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/66b21094-fd9a-4e01-a0ab-aa2500d709ed

Известување за измени и дополнителни информации во постапката – Прилог на оглас бр. 18/3-313/4/2019 од 05.04.2019 година за јавна набавка на Тестери за утврдување на присуство на вода во млазно гориво ГМ-1. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/8c98f7ec-a541-449d-9d80-e089946ae5cb

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-226/9/2018 од 03.04.2019 година за јавна набавка на Замена на дотраена кровна површина на командна зграда во касарна „Чеде Филиповки Даме“ Кичево. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/782a802d-5798-49de-8d64-9424dbe030ca

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-427/10/2018 од 03.04.2019 година за јавна набавка на Технички преглед и осигурување при регистрација на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5dcab379-88e1-471d-a6d7-769ad7c12fcf

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-427/10/2018 од 03.04.2019 година за јавна набавка на Технички преглед и осигурување при регистрација на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/83081386-9566-49e1-b611-a631e490b34f

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-379/28/2018 од 03.04.2019 година за јавна набвка на Оспособување/Реконструкција на надворешни разоди во објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/27ee688d-ced5-4f30-9ebe-aa2200f672e9

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-498/7/2018 од 01.04.2019 година за јавна набавка на Леб, бурек, лепиња и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4050c16e-3768-4ac8-9afd-8b16cb8ebc11

Оглас  бр. 18/3-317/4/2019 од 29.03.2019 година за јавна набавка на Набавка на билети за базен – услуги за користење на базен. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/otherannouncements
Оглас  бр. 18/3-288/4/2019од 29.03.2019 година за јавна набавка на Ветеринарни лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/13fbc27d-a387-49ec-a916-15167ccba895/5
 
Оглас  бр. 18/3-287/4/2019од 29.03.2019 година за јавна набавка на Стоматолошки материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d60fe1b6-1270-4452-a418-6a011062d192/5
Оглас  бр. 18/3-243/6/2019од 29.03.2019 година за јавна набавка на Набавка на садници – дрва. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1bbccd65-b129-4d12-b9e2-53fb168fb6e2/5
Оглас  бр. 18/3-320/5/2019од 29.03.2019 година за јавна набавка на Професионален фотоапарат, дрон про со елевација и камера и сет микрофони за видео камера. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f5fb05ff-9058-42a5-aae4-ad193e81cd83/5
Оглас  бр. 18/3-298/5/2019од 29.03.2019 година за јавна набавка на Радар за мерење на брзина. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e7835fad-779e-4d48-ab96-f1a3750a3f97/5
Оглас  бр. 18/3-257/5/2019од 29.03.2019 година за јавна набавка на Годишна поддршка или алтернативно решение за софтвер за антивирусна заштита на информатички мрежи и системи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e7835fad-779e-4d48-ab96-f1a3750a3f97/5
 
Оглас  бр. 18/3-120/13/2019од 29.03.2019 година за јавна набавка на Кабли за агрегат за стартување на воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0f902905-927f-467a-9db6-eb929ad2b6f6/5
 
Оглас  бр. 18/3-299/5/2019од 29.03.2019 година за јавна набавка на Дигитални радио-телефонски репетитори и рачни радио – телефонски станици. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e7835fad-779e-4d48-ab96-f1a3750a3f97/5
 
Оглас  бр. 18/3-234/4/2019од 29.03.2019 година за јавна набавка на Санитетски материјали (завоен материјал).  Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7b13b6e6-26d0-4e29-9e63-a85b5f5fe8cd/1
Оглас  бр. 18/3-289/4/2019 од 29.03.2019 година за јавна набавка на Транспорт на персонал на Армија – вонреден превоз со автобуси до државна граница на Република Северна Македонија18. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1092bfe8-0b29-480a-9f3f-8da09f10727e/1
Оглас  бр. 18/3-182/8/2019 од 29.03.2019 година за јавна набавка на Материјали наменети за делегации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/edb5dd5b-707a-43fd-880f-292e9cf1309f/1
 
Оглас  бр. 18/333/5/2019 од 29.03.2019 година за јавна набавка на Оспособување на надворешни разводи за греење во објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ee901878-2c6e-436b-8c4b-323860ab02b2/1
 
Оглас  бр. 18/3-326/4/2019од 29.03.2019 година за јавна набавка на Мерење, анализа и испитување на загуби на вода во касарна „Боро Менков“ Куманово. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b343dee2-34ec-4320-b091-f61a4b150c01/5
Оглас  бр. 18/3-292/6/2019 од 29.03.2019 година за јавна набавка на Реконструкција на електро инсталација и набавка и монтажа на болјери во воен хотел „Илинден“ Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/66cbda26-a8dc-4b26-9c44-b54424664052/5
 
Оглас  бр. 18/3-193/4/2019 од 29.03.2019 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на пумпи за точење на гориво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0f239862-ae51-42e6-b9e6-39ec5b00690c/5
Оглас  бр. 18/3-313/4/2019од 29.03.2019 година за јавна набавка на Тестери за утврдување на присуство на вода во млазно гориво ГМ-1. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9ee95509-be55-4996-82e3-c14067c159b2/5
 
Оглас  бр. 18/3-266/5/2019 од 29.03.2019 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и Масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2fb24664-3ad8-48e0-8228-d0902abb0a7c/1
 
Оглас  бр. 18/3-270/5/2019од 29.03.2019 година за јавна набавка на Замена на надворешни ПП хидранти во Отовица, Еребино и Криви Дол. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/62a49f58-e68c-4c15-9782-4d96f16dab13/5
 
Оглас  бр. 18/3-240/6/2019од 29.03.2019 година за јавна набавка на Вакцини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6f4f5856-d19c-4b13-ad39-b38926792b81/5

Оглас  бр. 18/3-309/4/2019 од 28.03.2019 година за јавна набавка на Набавка и замена на резервни делови за поправка и сервисирање на инженериски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/27d282f1-9ef6-48ec-8f87-1c492c2eb339/1

Прилог на оглас  бр. 18/3-141/3/2019 од 27.03.2019 година за јавна набавка на Медицинска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/414d256c-31d6-4c7a-a179-635c484c2385

Оглас  бр. 18/3-312/4/2019 од 27.03.2019 година за јавна набавка на Изнајмување на мобилни тоалетни кабини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/16abec7a-fd32-4438-b36b-7bc7c21f724e/1

Оглас бр. 18/3-286/4/2019 од 27.03.2019 година за јавна набавка на Референтни раствори и хемикалии. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/354cc6bb-4def-4db1-974a-124e0adc24b3/5

Оглас  бр. 18/3-15/17/2019 од 27.03.2019 година за јавна набвка на Баждарење (калибрирање) на медицински уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/60b75422-fb09-4106-8e4c-3696533c7e4f/5

Оглас  бр. 18/3-293/4/2019 од 25.03.2019 година за јавна набавка на Вода. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fa5f4405-c952-4d07-9879-45a0af652d41/5

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-357/41/2018 од 22.03.2019 година за јавна набавка на Замрзнато пилешко месо и замрзната риба. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c2f90853-055a-4763-968f-f5a695cd8b9e

Известување за склучен договор за огласбр. 18/3-357/41/2018 од 22.03.2019 година за јавна набавка на Замрзнато пилешко месо и замрзната риба. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/49bb2360-3d84-44ae-b195-8659b788aed0

Технички дијалог за набавка на Летна алпинистичка опрема датум на објава 22.03.2019 година, краен рок 04.04.2019 година. Преземи овде.

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-181/3/2019 од 22.03.2019 година за јавна набавка на Бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/dd964b59-404a-4db2-8f24-aa1800d8cc07

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-181/3/2019 од 22.03.2019 година за јавна набавка на Бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/d200b007-83b4-4e0f-ab1a-aa1800d8ec34

Оглас  бр. 18/3-244/8/2019 од 22.03.2019 година за јавна набавка на Средства за одржување на хигиена. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/eaf73e5c-8d54-451e-b449-df8d5c959a68/1

Оглас бр. 18/3-175/15/2019 од 21.03.2019 година за јавна набавка на Конзерва од парчиња на туна во растително масло. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bc20fcfe-eedf-4f1e-a77c-daa6af55080b/1

Оглас бр. 18/3-209/6/2019 од 21.03.2019 година за јавна набавка на Лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/03895e0a-374f-4e5f-90e5-a5fd73369e4b/5

Оглас  бр. 18/3-295/4/2019 од 21.03.2019 година за јавна набавка на  Поправка и сервисирање на ПП апарати. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bfa233eb-d4ed-4e29-9c2a-ed53ac59db00/1

Оглас  бр. 18/3-253/4/2019 од 21.03.2019 година за јавна набавка на Изнајмување на конференциска опрема(аудио,видео). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9a9ec42d-11dc-4e06-8fcd-8d5a06003d08/5

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-237/34/2018 од 20.03.2019 година за јавна набавка на Видео и аудио опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/d8043fb4-f885-44ec-a648-aa1600997996

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-575/6/2018  од 18.03.2019 година за јавна набавка на Дехидрирана храна за службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/d59e3b95-7d1c-421c-98aa-aa1400f1bc35

Технички дијалог – Средства за одржување на хигиена датум на објава  14.03.2019 година, краен рок 21.03.2019 година. преземи овде

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-253/20/2018 од 13.03.2019 година за јавна набавка на Предмети од лична опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8110a39f-7e68-458d-b302-a35dd7a5a2d5

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-253/20/2018 од 13.03.2019 година за јавна набавка на Предмети од лична опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c0b4d943-5670-4e29-a654-aa0900a587e3

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-498/7/2018 од 12.03.2019 година за јавна набавка на Леб, бурек, лепиња и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b99b9dac-2dbd-4745-9b78-19ea1b5910c6

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-498/7/2018 од 12.03.2019 година за јавна набавка на Леб, бурек, лепиња и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/02a0517d-20c6-435f-9b86-3a03131c304d

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-498/7/2018 од 12.03.2019 година за јавна набавка на Леб, бурек, лепиња и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c3c34023-7d7b-490c-815c-f53c4d44e50c

Прилог на оглас  бр. 18/3-185/14/2019 од 12.03.2019 година за јавна набавка на Печатење на обрасци и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/431c7428-f6f0-4b48-a7a0-a3dc25095d61

Известување за слкучен договор за оглас  бр. 18/3-315/5/2018 од 11.03.2019 година за јавна набавка на Медицински средства (потрошен медицински материјал). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/60a1549e-c605-4ee1-af51-83261f5a15de

Известување за слкучен договор за оглас  бр. 18/3-315/5/2018 од 11.03.2019 година за јавна набавка на Медицински средства (потрошен медицински материјал). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/eee1d685-c333-42b5-9730-0256f4e05c60

Известување за слкучен договор за оглас  бр. 18/3-315/5/2018 од 11.03.2019 година за јавна набавка на Медицински средства (потрошен медицински материјал). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/49c2c3f1-422f-4c55-b920-e814e0d4d39f

Известување за слкучен договор за оглас  бр. 18/3-315/5/2018 од 11.03.2019 година за јавна набавка на Медицински средства (потрошен медицински материјал). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/09c3b909-133b-4d6a-9b22-9674135084be

Известување за слкучен договор за оглас  бр. 18/3-315/5/2018 од 11.03.2019 година за јавна набавка на Медицински средства (потрошен медицински материјал). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a6a804f2-8825-4fa6-bc5a-17efad8a6f48

Известување за слкучен договор за оглас  бр. 18/3-315/5/2018 од 11.03.2019 година за јавна набавка на Медицински средства (потрошен медицински материјал). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d9fe3e82-48ad-4474-bbf3-7ce6d0ed5c68

Известување за слкучен договор за оглас  бр. 18/3-315/5/2018 од 11.03.2019 година за јавна набавка на Медицински средства (потрошен медицински материјал). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6d2379ab-18c7-4cfb-aa5a-7a5d57ed435f

Известување за слкучен договор за оглас  бр. 18/3-424/10/2018 од 11.03.2019 година за јавна набавка на Поправка, одржување и сервисирање на разладна, термичка и кујнска опрема и други интендантски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/78fbb719-17c3-440e-8628-3e735ab35f03

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-315/5/2018 од 11.03.2019 година за јавна набавка на Медицински средства (потрошен медицински материјал). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/2476304c-ed89-41a5-8fe2-aa0d00b2375a

Прилог на оглас бр. 18/3-575/6/2018 од 08.03.2019 година за јавна набавка на Дехидрирана храна за службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/053e934b-be04-4c3e-bc57-0cb31b0dcccf

Оглас бр. 18/3-20/19/2019 од 08.03.2019 година за јавна набавка на Прехрамбени производи (ајвар, масло за јадење, маслинки, путер, брашно,шеќер). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/798fc45b-0629-4714-96bc-0149c5b2d2c4/1

Известување за слкучен договор за оглас  бр. 18/3-542/7/2018 од 07.03.2019 година за јавна набавка на Вода. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ba4bc62d-0bc5-4e33-9fa9-07ecf755c9ec

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-636/4/2018 од 07.03.2019 година за јавна набавка на Набавка на Кафе. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/6376fc2d-5d7a-48e5-b731-aa0300e493d8

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-538/5/2018 од 07.03.2019 година за јавна набавка на Изработка на настрешници за покривање на паркинг простор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/ab0a8532-f7fd-4bea-be4b-aa0600c0b815

Известување за слкучен договор за оглас  бр. 18/3-371/13/2018 од 05.03.2019 година за јавна набавка на Edge firewall со модули и лиценци и систем за Back up restore. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d3447e92-4d6e-499d-8849-80164a768903

Известување за слкучен договор за оглас  бр. 18/3-206/11/2018 од 05.03.2019 година за јавна набавка на Материјали наменети за делегации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d4dd11f0-6f98-4702-882e-6a17c9bf3fde

Известување за слкучен договор за оглас бр. 18/3-246/43/2018 од 05.03.2019 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/98119f43-2ab6-4c9e-9c71-7cb5e2fd4776

Оглас  бр. 18/3-184/10/2019 од 06.03.2019 година за јавна набавка на Работни и промотивни материјали за коференции и вежби. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/263a73c2-3f21-455f-bc65-83d1725fff33/1

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-535/5/2018од 04.03.2019 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на м/в и инженериски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/ca0f041b-cd9c-4e33-9dfc-aa0600e78e9c

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-549/13/2018од 04.03.2019 година за јавна набавка на Прехрамбени производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/702ebe4d-a838-4639-9284-a9f9010fbce5

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-549/13/2018 од 04.03.2019 година за јавна набавка на Прехрамбени производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/b49c95ba-60da-44c2-8e94-a9f9010f8281

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-232/27/2018 од 04.03.2019 година за јавна набавка на Баждарење (калибрирање) на медицински уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/46aabc29-7eb7-48ac-bace-aa0600c6e804

Оглас  бр. 18/3-36/11/2019 од 05.03.2019 година за јавна набавка на Избор на овластена лабораторија (Испитување на физичко-хемиски параметри на м/с за одредување на квалитет на производи – лабораториски анализи). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0536de0f-042d-455a-8f84-6049fc66f50d/5

Оглас  бр  18/3-141/3/2019 од 05.03.2019 година за јавна набавка на Медицинска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fd75b04e-4832-4d60-b5a3-6462f2f986a7/1

Оглас бр. 18/3-221/4/2019 од 04.03.2019 година за јавна набавка на Телекомуникациска услуга –Метроетернет. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f55f0dfe-df4e-42f0-a288-df8e43b0cf7c/5

Оглас  бр. 18/3-210/4/2019 од 04.03.2019 година за јавна набавка на Печатење на списание ШТИТ и современа македонска Одбрана за 2019 година. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0066b27b-b676-4dba-8a70-08b72cfd4af6/1

Оглас  бр 18/3-185/14/2019 од 04.03.2019 година за јавна набавка на Печатење на обрасци и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fb24eb35-e7df-4347-9fa0-5c236b753e05/1

Оглас  бр 18/3-194/4/2019 од 04.03.2019 година за јавна набавка на Транспорт на селидбени предмети –покуќнина со камионски и бродски превоз. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/854c6ca8-bc02-4989-9bf3-4fdb42c6c0c7/1

Оглас  бр  18/3-83/5/2019 од 04.03.2019 година за јавна набавка на Изведба на нова водоводна мрежа за водоснабдување со питка и санитарна вода во касарна „Јане Сандански“ – Штип. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/539d7eb4-5d71-4eca-90e8-acfed11cbe8d/1

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-235/24/2018/2018 од 01.03.2019 година за јавна набавка на Баждарење на мерна опрема (манометри, момент клучеви и др.). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/55375acf-084f-4294-a7b1-aa0300f0ff04

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-632/4/2018 од 28.02.2019 година за јавна набавка на Кабли за агрегат за стартување на воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/f2440751-f8fc-4c4f-996b-aa02013603f8

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-386/7/2018 од 28.02.2019 година за јавна набавка на Набавка и замена на резервни делови за поправка и сервисирање на пловни објекти. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/07dd5d52-6433-453b-9f10-aa0200885383

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-291/57/2018 од 25.02.2019 година за јавна набавка на Јајца свежи класа „А“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/cfa8822f-85da-4d65-919b-f83efe46733c

Поништување на постапки за оглас  бр. 18/3-373/15/2018 од 25.02.2019 година за јавна набавка на Обука и полагање на возачки испит за питомци од Воената Академија и професионални војници. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/9a655477-fc45-489e-90f6-a9e300a0a8ef

Поништување на постапки за оглас  бр. 18/3-206/11/2018 од 25.02.2019 година за јавна набавка на материјали наменети за делегации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/6965cf3e-8134-4cf7-9480-a9ff00ad249e

Поништување на постапки за оглас  бр. 18/3-206/11/2018 од 25.02.2019 година за јавна набавка на материјали наменети за делегации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/b34a4dca-0411-496c-867e-a9ff00ac6fa6

Поништување на постапки за оглас  бр. 18/3-560/4/2018 од 25.02.2019 година за јавна набавка на Огревни дрва. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/bb12b362-1dc8-4044-9017-a9ff00aec726

Поништување на постапки за оглас  бр. 18/3-419/8/2018 од 25.02.2019 година за јавна набавка на Отстранување на дефекти и поправка на водоводна и канализациона инсталација во објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/2ba5da19-09d5-41fe-910e-a9ff00abbf54

Оглас бр. 18/3-575/6/2018 од 22.02.2019 година за јавна набавка на Дехидрирана храна за службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/b91614ec-6e89-4fa9-a171-943a293b312d

Оглас  бр. 18/3-192/4/2019 од 20.02.2019 година за јавна набавка на Дефектажа на неисправности на надградба ROSENBAUER – BEXING на ПП возило. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/77ee3b7e-0446-45fa-916e-8a1387bf8efd/5

Оглас  бр. 18/3-219/4/2019  од 20.02.2019 година за јавна набавка на Закуп на линија за пренос на податоци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/107995d5-8ed7-41e1-b966-7c7be4a60604/5

Оглас  бр. 18/3-147/6/2019 од 20.02.2019 година за јавна набавка на Ангажирање на лица преку Приватна агенција за вработување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/93751475-c76d-4501-a9d9-ec01ed59c394/1

Оглас  бр. 18/3-169/5/2019 за јавна набавка на Набавка и монтажа на Агрегат. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/abbb8049-706f-4338-afa7-7e1a3a599d5e/5

Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас за јавна набавка на  Деловна соработка за користење на информативни сервиси од МИА.   https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8c93b783-b0cf-47d2-a64b-3570bdd73731

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-313/14/2018 од 15.02.2019 година за јавна набавка на Избор на овластена лабораторија (Испитување на физичко-хемиски параметри за одредување на квалитет на стоки – лабораториски анализи). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/eb4fb058-3e71-4059-a310-a9f500943186

Оглас бр. 18/3-82/8/2019 од 14.02.2019 година Ревизија на Основен проект за адаптација и реконструкција на објект бр. 9 во кас. „Боро Менков“ Куманово. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f483612e-3373-45ad-838a-62d8702c1ec3/5

Оглас  бр. 18/3-181/3/2019 од 13.02.2019 година за јавна набавка на Бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/02e31701-15d7-4182-91e3-04625c7b9efe/5

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-356/8/2018 од 11.02.2019 година за јавна набавка на Пододело за воено теренска униформа, маица со кратки ракави, ракавици војнички платнени и ракавици парадни. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ffa030c2-3ed8-4f2a-af86-cc1fcf383bdf

Прилог на оглас  бр. 18/3-633/4/2018 од 11.02.2019 година за јавна набавка на Чевли за службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/1d9395c3-0075-40e1-8dd8-c96f6bc15d44

Технички дијалог за ангажирање на лица преку приватна агенција за вработување.  Датум на објава 08.02.2019 година, краен рок 15.02.2019 година. Преземи овде.

Оглас  бр. 18/3-575/6/2018 од 08.02.2019 година за јавна набавка на Дехидрирана храна за службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/ffcda246-fa35-42cd-bc0f-67677be7fae2

Оглас  бр. 18/3-13/12/2019 од 08.02.2019 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ за 7 релации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3e3b78f4-a4ad-4ffc-80c4-38d3cd4c9437/1

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-315/5/2018 од 07.02.2019 година за јавна набавка на Медицински средства (потрошен медицински материјал). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/bbd6e9b0-ace8-41ac-b00a-a9ed00dcbfad

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-498/7/2018 од 06.02.2019 година за јавна набавка на Леб, бурек, лепиња и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/a981c804-319c-483a-ae0b-a9ec00be49a4

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-498/7/2018 од 06.02.2019 година за јавна набавка на Леб, бурек, лепиња и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/df9718b7-2a74-420a-8848-a9ec00be6f84

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-379/4/2018 од 06.02.2019 година за јавна набавка на Замена на резервоар и оспособување/реконструкција на надворешни разводи во објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/bf1f5d67-e990-4096-b60b-a9e300ceb99f

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-517/6/2018 од 05.02.2019 година за јавна набавка на Изработка на проектна документација за објекти и инфраструктура во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/39c59bd8-b253-4449-9162-089615b74835

Прилог на оглас  бр. 18/3-633/4/2018 од 05.02.2019 година за јавна набавка на Чевли за службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/feec6000-dfbf-4237-a016-511dde5c59d7

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-244/6/2018 од 04.02.2019 година за јавна набавка на Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f4c17f20-13db-4421-989f-f3c16dbf3fcc

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-244/6/2018 од 04.02.2019 година за јавна набавка на Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/cc916afb-a339-4402-82c0-39f7a4e51e1a

Прилог на оглас бр. 18/3-575/6/2018  од 30.01.2019 година за јавна набавка на Дехидрирана храна за службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/9392ed8d-db39-4079-8e0c-63b574302891

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-293/10/2018 од 28.01.2019 година за јавна набавка на Средства за одржување на хигиена. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/08e3711a-70a3-4170-b945-a9e300f419f0

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-606/4/2018 од 28.01.2019 година за јавна набавка на Софтвер за дигитална форензика. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/23b823d2-98ab-4cf0-88e4-a9e3009289eb

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-313/14/2018 од 27.01.2019 година за јавна набавка на Избор на овластена лабораторија (Испитување на физичко-хемиски параметри за одредување на квалитет на стоки – лабораториски анализи). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/00a57909-fd49-47e7-a2cc-a9e2013dd107

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-192/10/2018 од 25.01.2019 година за јавна набавка на Кујнска опрема и Кујнски прибор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/417354e0-c9fa-4989-bd42-399af56f03b7

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-192/10/2018 од 25.01.2019 година за јавна набавка на Кујнска опрема и Кујнски прибор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4ac76fae-92cf-4c63-87c5-99aacf9d221f

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-192/10/2018 од 25.01.2019 година за јавна набавка на Кујнска опрема и Кујнски прибор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/bd23674d-0547-4bd3-8cab-1a89aef6ad5a

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-517/6/2018 од 25.01.2019 година за јавна набавка на Изработка на проектна документација за објекти и инфраструктура во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ca42b819-352a-418a-bb2c-44b32642ebed

Известување за склучен договор за oглас  бр. 18/3-517/6/2018 од 25.01.2019 година за јавна набавка на Изработка на проектна документација за објекти и инфраструктура во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/181e4299-06c4-4f5b-8d84-134a9499f125

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-246/43/2018 од 25.01.2019 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/882640f2-6d89-47a8-942b-a9e000a606ab

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-246/43/2018 од 25.01.2019 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/23339980-bf35-4c65-b9ed-a9e000a6218f

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-525/6/2018 од 25.01.2019 година за јавна набавка на Набавка и монтажа на 1 (еден) Агрегат. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/21b15afa-ed67-4a5e-b799-a9e00090014f

Прилог на оглас бр. 18/3-575/6/2018  од 24.01.2019 година за јавна набавка на Дехидрирана храна за службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/e9904163-7e11-4053-aa72-c5105d59f2c7

Известување за склучен договор – Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас ,, Месечно списание“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8395774d-f2f8-4784-86f6-a825ec32079e

Известување за склучен договор – Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас ,, Дневен весник “. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c03054e5-7b83-43e9-b6d9-bf3f04b6abc1

Известување за склучен договор – Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас ,, Дневни весници“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/fe648ca1-dd36-4ee1-8ccd-499c94676db3

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-550/4/2018 од 23.01.2019 година за јавна набавка на Чаршав за кревет. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/29cc44ae-8888-4a26-9627-a9de00e08d95

Прилог на оглас бр. 18/3-633/4/2018 од 23.01.2019 година за јавна набавка на Чевли за службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/25ed7a5d-3604-4850-8c8d-c5e88600a7ee

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-385/17/2018 од 21.01.2019 година за јавна набавка на Баждарење и поправка на подземни резервоари и баждарење и сервисирање на пумпи за гориво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/9b3a3165-1da5-4afd-a777-a9dc00c56183

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-432/4/2018 од 21.01.2019 година за јавна набавка на Канцелариски мебел и Кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1a999c3b-e9eb-49dc-9554-688b1629f7a3

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-432/4/2018 од 21.01.2019 година за јавна набавка на Канцелариски мебел и Кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/53672732-0cd6-4153-804d-889c675f55ca

Прилог на оглас бр. 18/3-357/41/2018 од 22.01.2019 година за јавна набавка на Замрзнато пилешко месо и замрзната риба. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/9469691b-a92f-4534-b836-0ce2c1018d65

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-385/17/2018 од 21.01.2019 година за јавна набавка на Баждарење и поправка на подземни резервоари и баждарење и сервисирање на пумпи за гориво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/9b3a3165-1da5-4afd-a777-a9dc00c56183

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-523/4/2018 од 21.01.2019 година за јавна набавка на Инсталација на мрежна опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/f8edc784-db1f-434a-8f66-a9d800adf9a9

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-523/4/2018 од 21.01.2019 година за јавна набавка на Инсталација на мрежна опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/eed9c2bd-705c-4943-a942-a9d800a4cf83

Прилог на оглас бр. 18/3-538/5/2018 од 18.01.2019 година за јавна набавка на Изработка на настрешници за покривање на паркинг простор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/ba190d89-e137-4ef5-b727-8e6419dd13ef

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-402/7/2018 од 17.01.2019 година за јавна набавка на Масло за ложење екстра лесно ЕЛ-1 за домаќинство. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d205bf3e-6e79-42a7-8631-688d801a0882

Прилог на оглас бр. 18/3-633/4/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Чевли за службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/5141b3e1-da45-4e98-b312-f180bdf85cbd

Прилог на оглас бр. 18/3-575/6/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Дехидрирана храна за службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/ba490319-3e87-4dc4-ad8f-4bfd9bf83cab

Прилог на оглас бр. 18/3-357/41/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Замрзнато пилешко месо и замрзната риба. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/12d135b9-d7af-4b31-bb6e-04358f5220ef

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-465/6/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на  Колективно осигурување на вработените во МО и припадниците на АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/bf57a8bb-00d1-4821-be6a-0c4b1bbeccf3

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-485/7/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Скенер за проверка на багаж, метал детектор врата и трокраки обратни бариери. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/32f1b4bc-10c7-4521-bd3d-757cabc95d36

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-485/7/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Скенер за проверка на багаж, метал детектор врата и трокраки обратни бариери. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f28c51af-7173-4c7b-87dd-798d132c37e2

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-485/7/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Скенер за проверка на багаж, метал детектор врата и трокраки обратни бариери. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c0faf8fe-ef65-4058-8efd-a30e77ed51ff

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-499/11/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на  Јаглен. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/dc4c462f-d8bd-431e-8d1b-a9d7009ed50e

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-244/6/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/2b0db7fb-2f48-40af-8f19-a9d700a1cc34

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-428/6/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Поддршка на функционирање и користење на мрежен сервис за заштитена и незаштитена говорна комуникација во АРМ – Софтвер за контрола и мониторинг на мрежни уреди, копјутер лаптоп, VoIP телефон со 2 линии и конвертор за телефонија преку ИП на аналогни телефонски апарати со 2 линии (VoIP to analog line x 2). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/1534d442-6ecf-429a-b9c5-a9d7008c54d9

Известување за склучен договор за оглас бр.18/3-342/31/2018 од 15.01.2019 година за јавна набавка на  Конзервиран зеленчук и печурки маринирани . Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1b634ddc-8efb-42df-be6b-87e47dd160d5

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-343/25/2018 од 15.01.2019 година за јавна набавка на  Вонредни превезувања на персонал, делегации, учесници на конференции самити, работилници вежби и други активности со патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/be36e99d-1b07-4037-83fe-8f998ccda2b0

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-533/5/2018 од 15.01.2019 година за јавна набавка на Реконструкција на безкаменичниот систем за обезбедување на санитарна топла вода во воен хотел „Илинден’ Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/dcc61457-fe58-4223-a1a9-a9d600a09728

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-162/15/2018 од 15.01.2019 година за јавна набавка на  Обуки за стручно оспособување и усовршување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/b4b7c814-e91b-4adf-8a54-a9d6009c5d04

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-342/31/2018 од 14.01.2019 година за јавна набавка на Конзервиран зеленчук и печурки маринирани. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/15e835d1-0a74-49d6-af9b-1fa5371e2ec1

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-342/31/2018 од 14.01.2019 година за јавна набавка на  Конзервиран зеленчук и печурки маринирани. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/75f9b249-f2c3-4f15-a19f-a9d500b82cb0

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-342/31/2018 од 14.01.2019 година за јавна набавка на  Конзервиран зеленчук и печурки маринирани. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/da343864-d1fa-48d7-84da-a9d500b80703

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-388/16/2018 од 10.01.2019 година за јавна набавка на Конфекционирање на ветровка и капа од ткаенина за воено теренска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/50bb8dd1-cbe6-4d9e-9566-a9d100fa7c19

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-307/25/2018 од 10.01.2019 година за јавна набавка на Безалкохолни газирани пијалоци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/03b01039-45b7-4f5f-b8cc-d82ca84feaa0

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-307/25/2018 од 10.01.2019 година за јавна набавка на Безалкохолни газирани пијалоци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/07f27959-faf0-4056-a0b6-f997109a7b50

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-481/5/2018 од 10.01.2019 година за јавна набавка на Ориз и грав во зрно. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7e3d2bf8-3ca3-4957-bbb3-aca9dd7b37f2

Прилог на оглас бр. 18/3-538/5/2018 од 11.01.2019 година за јавна набавка на Изработка на настрешници за покривање на паркинг простор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/696aab03-a065-478b-8cf8-39644155cd16

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-481/5/2018 од 08.01.2019 година за јавна набавка на Ориз и грав во зрно. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/6bab72fd-dc19-4fad-996e-a9ab010b15f2

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-234/13/2018 од 04.01.2019 година за јавна набавка на Лекови и вакцини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f82fdf12-93dc-416b-a750-559c4c22397f

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-234/13/2018 од 04.01.2019 година за јавна набавка на Лекови и вакцини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7ca7a3bc-0b7e-4573-913e-93d9c3e4f37c

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-234/13/2018 од 03.01.2019 година за јавна набавка на Лекови и вакцини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7ab04974-5c80-4feb-9af6-a9cb00e84b2b

Прилог на оглас  бр. 18/3-232/27/2018 од 04.01.2019 година за јавна набавка на Баждарење (калибрирање) на медицински уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/3599cc46-2dfb-412c-bf43-c22cd0175cd2

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-421/13/2018 од 03.01.2019 година за јавна набавка на Одржување на софтверски пакет Направено да работи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/96059746-b270-4896-91f9-a9ca00f48f3c

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-365/9/2018 од 03.01.2019 година за јавна набавка на Изработка на софтверско решение за ГИС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2e516707-d42a-4380-8705-adf54eeb600f

Прилог на оглас  бр. 18/3-549/13/2018од 03.01.2019 година за јавна набавка на Прехрамбени производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/ae04b353-a397-4ced-8e22-a0a4b33b424a

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-262/29/2018 од 03.01.2019 година за јавна набавка на Референтни раствори и хемикалии. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/9a769074-a91f-4b3c-8b06-a9ca00de892f

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail