Буџет на Министерството за одбрана

Буџет за 2019 година (во илјади денари)

Реализација на Буџетот на Министерството за одбрана за 2018 година.pdf

Буџет за 2018 година (во илјади денари)

Ребалансиран буџет за 2018 година (во илјади денари)

Завршна сметка за 2018 година за сметка 631

Завршна сметка за 2018 година за сметка 637

Завршна сметка за 2018 година за сметка 785

Завршна сметка за 2018 година за сметка 787-15

Завршна сметка за 2018 година за сметка 787-20

Буџет за 2017 година (во илјади денари)

Ребалансиран буџет за 2017 година (во илјади денари)

Завршна сметка за 2017 година за сметка 63115

Завршна сметка за 2017 година за сметка 63717

Завршна сметка за 2017 година за сметка 78518

Завршна сметка за 2017 година за сметка 78715

Завршна сметка за 2017 година за сметка 78720

Буџет за 2016 година (во илјади денари)

Прв Ребалансиран буџет за 2016 година (во илјади денари)

Втор Ребалансиран буџет за 2016 година (во илјади денари)

Завршна сметка за 2016 година за сметка 78518

Завршна сметка за 2016 година за сметка 78720

Завршна сметка за 2016 година за сметка 63115

Завршна сметка за 2016 година за сметка 63717

Завршна сметка за 2016 година за сметка 78715

Буџет за 2015 година (во илјади денари)

Ребалансиран буџет за 2015 година (во илјади денари)

Завршна сметка за 2015 година за сметка 637-17

Завршна сметка за 2015 година за сметка 787-20

Завршна сметка за 2015 година за сметка 631-15

Завршна сметка за 2015 година за сметка 785-18

Завршна сметка за 2015 година за сметка 785-15

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail