Ревизорски извештаи

Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година – сметка 787-20
Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година – сметка 637
Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година – сметка 785-18
Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година – сметка 631

Конечен извештај од овластен државен ревозор за сметка 631 од 2014 година
Конечен извештај од овластен државен ревозор за сметка 637 од 2014 година
Конечен извештај од овластен државен ревозор за сметка 787 од 2014 година

Конечен извештај од овластен државен ревозор за сметка 631 од 2012 година
Конечен извештај од овластен државен ревозор за сметка 637 од 2012 година
Конечен извештај од овластен државен ревозор за сметка 785 од 2012 година
Конечен извештај од овластен државен ревозор за сметка 787 од 2012 година

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail