Контакт информации

КАКО И КАДЕ ДА СЕ ИНФОРМИРАТЕ ЗА ПРОГРАМАТА

Сите информации поврзани со Програмата за подготовка за враќање на воениот персонал на служба во АРМ во цивилниот живот -„ЛЕПЕЗА“ и со процесот на транзиција може да се добијат во Центарот за транзиција со посета на просториите на центарот или телефонски.

Директно писмо може да напишете на долу наведената е-mail адреса. Во кус период ќе ги добиете бараните информации.

ЦЕНТАР ЗА ТРАНЗИЦИЈА СКОПЈЕ

Адреса: Касарна „Гоце Делчев“ објект бр.55 нас.„ Аеродром “-Скопје
Телефон: 02/3283-873
Фах: 02/3283-880
lepeza.skopje@morm.gov.mk/portal

Полковник Ѓорѓи Митриновски
Раководител на Одделението за враќање во цивилен живот
Телефон: 02/328-3861
E-mail: gmitrinovski@morm.gov.mk/portal


Раде Васовски
Советник за развој на проекти
Телефон: 02/328-3872
E-mail: rade.vasoski@morm.gov.mk/portal


Татјана Атанасовска
Советник за психолошки подготовки
Телефон: 02/328-3817
E-mail: tatjana.atanasovska@morm.gov.mk/portal


Бурханудин Хасани
Помлад соработник за информирање
Телефон: 02/328-3873
E-mail: burhanudin.hasani@morm.gov.mk/portal


Младен Петров
Советник за правни прашања
Телефон: 02/328-3863
E-mail: mladen.petrov@morm.gov.mk/portal


Лидија Јованчевска
Соработник за посредување при вработување
Телефон: 02/328-3891
E-mail: lidija.jovancevska@morm.gov.mk/portal

ЦЕНТАР ЗА ТРАНЗИЦИЈА ШТИП

Адреса: Касарна „Јане Сандански“ – Војнички клуб
Телефон: 032/207-002
Фах: 032/204-643
lepeza.stip@morm.gov.mk/portal


Мајор Коста Димитров
Советник за транзиција
тел: 032/207-002
E-mail: kosta.dimitrov@morm.gov.mk/portal

ЦЕНТАР ЗА ТРАНЗИЦИЈА КИЧЕВО

Адреса: Касарна „Чеде Филиповски-Даме“- Зграда на командата
Тел: 045/216-690
Фах: 045/216-692
lepeza.kicevo@morm.gov.mk/portal


Мајор Лазо Петров
Советник за транзиција
тел:045/ 216-690
E-mail: lazo.petrov@morm.gov.mk/portal

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail