Zëvendës Ministër i Mbrojtjes

Dr. Bekim Maksuti

bekim_Kontakt:
tel: 02/328 20 22
email: bekim.maksuti@morm.gov.mk

Data dhe vendi i lindjes: 15.01.1978
Shipkovicë – Tetovë, Republika e Maqedonisë së Veriut

PËRVOJË PUNE

Prill, 2016 – Zëvendës ministër i Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë së Veriut;

2012 – 2015 Instituti për Studime Politike dhe Ndërkombëtare, Shkup – Zëvendës Drejtor;

2014 – 2015 Universiteti i Evropës Juglindore, Tetova – Bashkëpunëtor

2014 – 2015 Universiteti Shtetëror i Tetovës – Bashkëpunëtor

2013 – 2015 Akademia Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski,” Universiteti “Goce Delçev” në Shtip, – Asistent Profesor.
2011 – 2015 Universiteti i Parë Privat “FON” – Shkup, Instruktor, Bashkëpunëtor
2011 – 2015 Akademia Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski” – Shkup, Bashkëpunëtor

2011 – 2015 Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Maqedonisë së Veriut – Udhёheqёs i Departamenti pёr Marëdhёnie Ndёrkombёtare,

2004 – 2011 Armata e R. sё Maqedonisё, Regjimenti pёr Operacione Speciale, Bataljoni i Renxherëve

2003 – 2004 Armata e R. sё Maqedonisё, Brigada e II-tё e Kёmbsorisё sё Mekanizuar

2001 – 2003 Asistant Profesori pranë Universiteit të Tetovës.

ARSIMI

2009 – 2013 Universiteti “Shën Cirili dhe Metodi” Shkup
Instituti pёr studime tё Sigurisё, Paqёs dhe Mbrojtjes. Doktor i Shkencave tё Sigurisё;
- Teza e Doktoraturës “Ndikimi i kontesteve bilaterale në Integrimin Euro-Atlantik të vendeve Perëndimore”;

2005 – 2009 Universiteti “Shёn Kirili dhe Metodi” Shkup, Instituti pёr studime tё Sigurisё, Paqёs dhe Mbrojtjes.
Master i “Sigurisё, Paqёs dhe Zhvillimit
Teza e Masterit: “OKB-ja pas Luftës së Ftohtë dhe sfidat për Operacionet Speciale”;

1997 – 2001 Akademia Ushtrarake “Gjeneral Mihajllo Apostoloski”, Shkup.

1993 – 1997 Shkolla e mesme-gjimnazi “Kiril Pejçinoviq”, Tetovё.

GJUHËT E HUAJA DHE SHKATHTËSI TJERA

Gjuhët:
• Shqip Amëtare;
• Maqedonisht Nivel Akademik – të shkruar, të folur;
• Anglisht Nivel Akademik – të shkruar, të folur;
• Gjermanisht Nivel Punues – të shkruar, të folur;
• Kroatiisht/Serbisht Nivel Punues– të shkruar, të folur;
• Frengjisht Nivel punues– të shkruar, të folur.

Njohja e punës me kompjuter: Kompetent me shumicën e programeve të “Microsoft
Office” dhe HTML

Konferenca dhe kurse: – Pjesmarёs nё dy konferencave ndёrkombёtare pёr siguri në Shkup, mbështetur nga “Friedrich Ebert Stiftung”, 2006-2009.
- Kurs pёr Mardhёnie Ndёrkombёtare- E Drejta Humanitare,
Ndёrkombёtare-Instruktorë pёr Ligjin pёr Konflikt tё Armatosur
- Kurs në temën Ligji për Konfliktet e Armatosura -
-Kurs për Forcat Speciale 2005/10,
- Pjesmarёs në dy misioneve paqёsore nё Irak “IRAQI FREEDOM” 2005/08 (dy misione),
- Kurs i NATO-s IPOC- “NATO Defense College 2012”,
- Kurs në DIILS Neëport USA, anëtarë zyrtar i delegacionit në Samitet e NATO-s në Çikago dhe Uells,
- Kurs Menaxhim me resurset, Monterej Kaliforni- SHBA (2014) etj.

PUBLIKIME

1. “The future of EU Enlargement: Challenge Call – Western Balkans Countries and Turkey”, nё Vienё Euroakademia, ko-autorё me Prof. dr. Ylber Sela, Dhjetor 2011,,
2. “Klauzevici nё dritёn e mendimeve mbi teorite bashkёkohore ushtarake” – Revista e Ministrisё sё Mbrojtjes, “Makedonska Nacionalna Odrana”, Nr.22, Shkup Dhjetor 2011,
3. “Peace Support Operation and Women – Case Study R. Macedonia”, Revista e Ministrisё sё brojtjes” Makedonska Nacionalna Odrana”, numёr shtesё me rastin e konferencёs “Barazia Gjinore”, Shkup Shtator 2013,
4. “Rrjeti i femrave nё mbrojtje – Integrimi i prespsektivёs gjinore nё reformat e sektorit tё sigurisё nё Ballkanin Perendimor”- ko-autore me d-r Zhanet Ristoska, nё revistёn mujore tё ministrisё sё mbrojtjes – MBUROJA”, Nr.49 Shtator 2013,
5. “Mundёsitё e vendeve tё Ballkanit Perendimor – Ku tё filohet?”, Tryezё e Rrumbullakёt CEENA, Sarajevё 28.10.2013,
6. “EU vs. NATO between COOPERATION and CLASH on security issues” – Revista e Ministrisё sё Mbrojtjes, “Makedonska Nacionalna Odrana”, Nr.25, Shkup Dhjetor 2013,
7. “Studim mbi pozitёn e femrave nё forcat e armatosura tё vendeve tё Balkanit Perendimorё”- Projekt i UNDP dhe SEECAC, Beograd, Podgoricё, Sarajevё dhe Shkup 2014,
8. “Intervistё” nё revistёn mujore tё ministrisё sё mbrojtjes – MBUROJA”, Nr.54 Shkurt 2014,
9. “Samiti i NATO-s – NATO kthehet në idenë origjinale” – KOHA Gazetw ditore nw Republikwne Maqedonisw, 11.Shtator2014.
10. “First World War: Lessons learned from the Western Europe countries and their implementation to the Balkan region”, Konferencё e organizuar nga ISPN, Shkup Qershor 2014..
11. Challenge of the European Union’s Energy Security Approach, Academicus
International Scientific Journal, January,Year 2015, Nr. 11, ko-autorё me Prof. dr. Ylber Sela.
12. “Social, Political and Economic Change in the Western Balkans,” “Managing Diversity” – National, Ethnic and Religious Different Identities of the Western Balkan Countries should not be an obstacle to the EU and NATO Integration.- “Europe Inspiring” – Konferenca Ndërkombëtare e 19-të e Dijeatarwve tw rinj, 2015, Pragë.
13. “Western Europe and its Historical Engagement in the Balkans”- Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol. 6 No 2 S5 April 201,
14. “Western Balkan and Security Challenges”, bashkë autor me Dr. Ylber Sela, Shkolla Verore, Sipan- Dubrovnik, Kroaci.

INTERESE PERSONALE

Pëlqen Muzikën klasike, Pop, Rock dhe zhanre tjera.
Aktiv në sporte si alpinizëm, skijim, futboll, shah, etj.

Lista anketuese e zëvedndësministrit të Mbrojtjes së Republikës e Maqedonisë së Veriut, Bekim Maksuti

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail