Заменик Министер

Д-р Беким Максути

bekim_Контакт:
тел: 02/328 20 22
email: bekim.maksuti@morm.gov.mk

Датум и место на раѓање: 15.01.1978
Шипковица – Тетово, Република Северна Македонија

РАБОТНО ИСКУСТВО

Април, 2016 – Заменик-министер за одбрана на Република Северна Македонија

2012 – 2015 Институтот за политички и меѓународни студии, Скопје  – Заменик директор

2014 – 2015 Универзитетот на Југоисточна Европа, Тетово – асистент
2014 – 2015 Државен универзитет во Тетово – асистент професор

2013 – 2015 Воена академија “Генерал Михаило Апостолски”, Универзитет Гоце Делчев во Штип, – асистент професор.

2011 – 2015 Првиот приватен универзитет “ФОН” – Скопје, инструктор, асистент;

2011 – 2015 Воена академија “Генерал Михајло Апостолски” – Скопје, – асистент,

2011 – 2015 Раководител на Секторот за меѓународна соработка, Министерството за одбрана на Република Северна Македонија

2004 – 2011 Армија на Република Македонија – Полк за специјални операции- Ренџерски Баталјон
2003 – 2004 Армија на Република Македонија – Втора механизирана пешадиска бригада

2001 – 2003 Асистент на професор во Универзитетот во Тетово.

ОБРАЗОВАНИЕ

2009 – 2013 Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје,
Институтот за безбедност, одбрана и мировни студии. Доктор на науки во областа на мир и развој;
- Докторска дисертација „Влијанието на билатералните спорови на државите од Западен Балкан врз реформите и исполнувањето на критериумите за членство во НАТО и ЕУ”;

2005 – 2009 Св. Кирил и Методиј во Скопје, Институтот за безбедност, одбрана и мировни студии. Магистер во областа на мирот и развојот;
Магистерски труд “ООН по Студената војна и предизвиците за мировните операции”;

1997 – 2001 Воена академија “Генерал Михаило Апостолски” – Скопје;

1993 – 1997 Средно Училиште – Гимназија “Кирил Пејќиновиќ”- Тетово;

.

ЈАЗИЦИ И ДРУГИ ВЕШТИНИ

Јазици:
• Албански Мајчин јазик;
• Македонски Академско ниво – пишување, говор;
• Англиски Академско ниво – пишување, говор;
• Германски Работно ниво– пишување, говор;
• Хрватски/Српски Работно ниво– пишување, говор;
• Француски Работно ниво– пишување, говор.

Работа со компјутер: Стручен со повеќето програми на “Мајкрософт Офис” и HTML

Конференции и курсеви:- Учествo на две конференции за безбедност одржани во Скопје, со поддршка на Фондацијата Фридрих Еберт, 2006-2009.
- Курс за Меѓународно хуманитарно право,
- Курс за Законот за вооружени конфликти – Инструктор,
- Курс за специјалните сили 2005/10,
- Дел од Мировниот операцијата Слобода за Ирак 2005/08
(две мисии),
- НАТО курс IPOC- NATO Defense College 2012,
- Курс во DIILS Newport USA,
- Официјален член на делегацијата на самитите на НАТО во Чикаго и Велс,
- Курс за управување со ресурси – NPS Монтереј САД, и многу други работилници, конференции, курсеви и обуки во земјата и во странство.

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ:

- The future of EU Enlargement: Challenge Call – Western Balkans Countries and Turkey, во Виена Еуроакадеија во коавторство со Проф. Д-р. Илбер Села – Декември 2011,
- Клаузевиц во светлоста на современите военотеориски мисли –списание Македонска Национална Одбрана, бр.22 од Декември 2011,
- Peace Support Operation and Women – Case Study R. Macedonia, – Современа Национална Одбран, списание на МО, вонреден број по повод конференција за родовна рамноправност, Септември 2013 година.
- EU vs. NATO Between COOPERATION and CLASH on security issues, Современа Македонска Одбрана, бр. 25, Декември 2013 (во печат)
- “The future of EU Enlargement: Challenge Call – Western Balkans Countries and Turkey”, Euroacademia, coauthor with Ylber Sela PhD, December 2011,
- “Clausewitz in the spirit and thoughts of contemporary military sciences” – Journal of the MoD of R. Macedonia, “Makedonska Nacionalna Odrana”, No.22, Skopje, December 2011,
- “Peace Support Operation and Women – Case Study R. Macedonia”, Journal of the MoD, R. Macedonia, Special Edition from conference “Gender Equality”, Skopje, September 2013,
- “Women’s Network in the Defense – Gender Equality and Security Sector Reforms in Western Balkan”- coauthor with Zhanet Ristoska PhD, monthly journal “SHTIT”, No.49 September 2013,
- “Opportunities of the West Balkans Countries – where to start”, speech at workshop organized by CEENA, Sarajevo 28.10.2013,
- “EU vs. NATO between COOPERATION and CLASH on security issues” – MoD journal “Makedonska Nacionalna Odrana”, No.25, Skopje December 2013,
- “Study about women’s position in the armed forces of the countries from Western Balkan”- Project of UNDP and SEECAC, Belgrade, Podgorica, Sarajevo and Skopje 2014,
- Interview in monthly MoD journal “SHTIT”, No.54 February 2014,
- “Wells Summit – NATO back the original idea” – KOHA Daily journal in Republic of Macedonia, 11.September 2014.
- “First World War: Lessons learned from the Western Europe countries and their implementation to the Balkan region”, Conference organized by Austrian Embassy and ISPN, Skopje, June 2014.
- Challenge of the European Union’s Energy Security Approach, Academicus
International Scientific Journal, January, Year 2015, Nr. 11, coauthor with Prof. Ylber Sela PhD.
- “SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC CHANGE IN THE WESTERN BALKANS” “MANAGING DIVERSITY” – NATIONAL, ETHNIC AND RELIGIOUS DIFERENT IDENTITIES OF THE WESTERN BALKAN COUNTRIES SHOULD NOT BE OBSTACLE FOR EU AND NATO INTEGRATION. “Europe Inspiring” – 19th International Conference of Young Scholars, 2015, Prague.
- WESTERN EUROPE AND ITS HISTORICAL ENGAGEMENT IN THE BALKANS Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol. 6 No 2 S5 April 201,
1. “WESTERN BALKAN AND SECURITY CHALLENGES”, coauthor with Ylber Sela, Summer School, Sipan Dubrovnik Croatia.

Лични интереси:

Љубител на класична музика, поп, рок и други жанрови,
Активен во спортови како алпинизам, скијање, фудбал, шах, итн.

Анкетен лист на заменик министерот за одбрана на Република Северна Македонија, Беким Максути линк до ДКСК

Нето плата 65.142,00 денари

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail