Импресум

Главен и одговорен уредник
д-р Жанет Ристоска

Редакција
Билјана Иванова – технички, ликовено-графички уредник
Кристина Илиевска – новинар
Митко Василевски – новинар
Ксенија Митева-Котеска – лектор
Александар Атанасов – фотограф

Адреса на редакцијата
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА – Магазин „ШТИТ“
ул. „Орце Николов бр.116, 1000 Скопје

Контакт:
Телефони: 02/328-24-17; 02/312-82-76
Факс: 02/311-35-27
www.morm.gov.mk
e-mail: stit@morm.gov.mk

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail