SHPALLJE PUBLIKE për anulimin e Konkursit Publik të datës 05.01.2019

Sipas nenit 22, pika (1) artikulli 6, pika (5) dhe pika (8) nga Ligji për Nëpunës në Sektorin Publik („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 dhe 198/18), dhe në pajtim me nenin 22 nga Ligji për Marrëdhënie Pune (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 dhe 120/18 ), ministrja e Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë shpall

SHPALLJE PUBLIKE
për anulimin e Konkursit Publik të datës 05.01.2019

1. Ministria e Mbrojtjes shpall anulim të Konkursit Publik të shpallur më datë 05.01.2019 përmes së cilit kërkoheshin kandidatë për punësim në Konkursin Publik për punësim të 1 (një) këshilltari special në Kabinetin e ministres së Mbrojtjes të Republikës së Maqedonisë, për kohë të caktuar.

2. Anulimi shpallet për shkak të një gabimi administrativ në Ministrinë e Mbrojtjes.

 

MINISTRIA E MBROJTJES

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail